DNA on yhteiskunnallisesti merkittävä toimija, ja osallistumme omalla toiminnallamme koronaviruksen leviämisen hidastamiseen ja yhteiskunnan toimintakyvyn säilyttämiseen hallituksen ja THL:n linjausten mukaisesti.​ DNA:n palveluihin ja toimintaan ei ole koronatilanteen vuoksi odotettavissa merkittäviä häiriöitä.

 

Koronaepidemia on lisännyt verkon liikennettä – kapasiteetti kuitenkin riittää

Olemme varanneet verkkoomme runsaasti kapasiteettia puheliikenteelle, sillä teemme mitoitukset kovimpien ruuhkapiikkien mukaan.

Koronaepidemia kasvattaa verkkoliikennettämme – kapasiteetti kuitenkin riittää

 

Koronaepidemia on tyhjentänyt toimistoja, päiväkoteja, kouluja ja muita oppilaitoksia. Kotona vietetään yhä enemmän aikaa opiskellen, töitä tehden ja erilaisten verkkosisältöjen parissa viihtyen.

Poikkeustilanne näkyy verkoissamme kasvavana liikenteenä sekä lisääntyneenä datankäyttönä ja puheminuutteina. Kasvu on ollut havaittavissa jo hallituksen tehdessä ensimmäisiä linjauksiaan massatapahtumien peruuttamisesta.

Tarve pitää yhteyttä läheisiin ja työkavereihin on lisännyt sekä puheluiden määrää että niiden pituutta. Olemme varanneet verkkoomme runsaasti kapasiteettia puheliikenteelle, sillä teemme mitoitukset kovimpien ruuhkapiikkien mukaan.

Etätyöt ja etäopinnot kasvattavat erityisesti paluusuuntaista upstream-liikennettä eli netinkäyttäjältä eri palveluihin lähtevää liikennettä verkoissamme. Liikenne kasvaa varsinkin tasatunnein, kun etäpalaverit alkavat ja hiipuu päivittäin lounastauoilla. Myös uutislähetyksiä ja verkkosisältöjä katsotaan yhä enemmän. Erilaiset suoratoistopalvelut ja verkon viihdekäyttö kasvattavat netinkäyttäjälle eli myötäsuuntaan kulkevaa downstream-liikennettä. Aiemmin viihdepalvelujen käyttö on painottunut iltakahdeksan ja iltakymmenen väliseen käyttöhuippuun. Nyt sisältöjen parissa vietetään aikaa tasaisemmin pitkin päivää.

Kun etätöitä tehdään yhä enemmän, ja lapset ovat siirtyneet etäkouluun, on tärkeää huolehtia myös tietoturvasta ja netinkäytön yhteisistä pelisäännöistä. Sopimukset tietoturvallisista VPN-yhteyksistä onkin nyt hyvä tarkistaa.

Olemme DNA:lla valmistautuneita palveluiden käyttöpiikkeihin, verkkomme valmius on hyvä ja kapasiteettia riittää. Investoimme jatkuvasti verkon kuuluvuuden ja kapasiteetin parantamiseen, myös kriisiaikana. Olemme hajauttaneet verkkojemme hallintaa ja valvontaa koronaviruksen vuoksi fyysisesti eri sijainteihin, jotta toimintavarmuus säilyy, vaikka epidemiatilanne pahentuisikin. Verkon hallinta, ylläpito ja operointi toteutetaan pääosin etäyhteyden avulla. Olemme myös varmistaneet, että varaosia verkkoelementtien huoltamiseksi on riittävästi.

Kysymykset ja vastaukset koronatilanteesta

Kysymykset ja vastaukset DNA:n asiakaspalvelusta

Frequently Asked Questions – click on a topic to read more