DNA:n vahvuudet

Suomen tietoliikennemarkkina on vakaa ja houkutteleva markkina, jolla toimii kolme vahvaa operaattoria. 

 • Suomen tietoliikennemarkkinan kilpailuympäristö on vakaa kolmen päätoimijan, DNA:n Elisan ja Soneran, liikevaihtojen muodostaessa noin 90 prosenttia markkinoiden kokonaisliikevaihdosta.
 • Markkinan vakautta kuvaa korkea postpaid-liittymien osuus – 92 prosenttia kokonaisliittymämäärästä vuoden 2015 lopussa. Korkea postpaid-liittymien osuus näkyy alhaisena asiakasvaihtuvuutena (CHURN) ja pitkäaikaisina asiakkaina, joista valtaosalla on käytössään rajattoman datankäytön sisältävä liittymä.
 • Suomessa matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) on kansainvälisesti vertailtuna melko alhainen eli kasvupotentiaalia on. ARPU:n kasvua ovat vauhdittaneet kasvanut älypuhelinpenetraatio ja 4G-liittymien kysynnän kasvu.
 • Tietoliikenneratkaisujen merkityksen odotetaan kasvavan tulevaisuudessa. Kaikki mahdollinen digitalisoidaan, automatisoidaan verkon yli tarjottavaksi, mobilisoidaan ja varustetaan älyllä. Verkkoon kytkettyjen päätelaitteiden määrä niin kotitalouksissa kuin yrityksissäkin on voimakkaassa kasvussa.

DNA:n matkaviestin- ja kiinteän verkon infrastruktuuri on huippuluokkaa.

 • DNA on investoinut merkittävästi 4G-verkon rakentamiseen vuodesta 2013 lähtien. DNA:n 4G-matkaviestinverkko on yksi Suomen kehittyneimmistä, ja 4G-peiton odotetaan tavoittavan 99,6 prosenttia Manner-Suomen väestöstä vuoden 2016 loppuun mennessä.
 • DNA:n ja Soneran yhteisjärjestely, Suomen Yhteisverkko Oy, aloitti keväällä 2015 yhteisen matkaviestinverkon rakentamisen Pohjois- ja Itä-Suomeen 2G-, 3G- ja 4G-teknologioilla, ja verkon rakennusvaihe on saatu päätökseen marraskuussa 2016. Yhteisverkon myötä DNA pystyy tarjoamaan korkealaatuisen matkaviestinverkon haja-asustusalueilla. Yhteisjärjestely on jo lisännyt DNA:n uusien tilaajien määrää ja markkinaosuutta Lapissa.
 • DNA on pystynyt tarjoamaan keskimäärin parhaan mobiililaajakaistanopeuden seitsemässä Suomen kymmenestä suurimmasta kaupungista (kaikista nousevista ja laskevista nopeuksista mitattuna). (Lähde: Omnitele)
 • DNA:n valokuitupohjainen kaapeliverkko on Suomen laajin kattaen noin 32 prosenttia Suomen kotitalouksista. Verkko on kokonaan EuroDOCSIS3.0 -päivitetty, ja se mahdollistaa tällä hetkellä vähintään 350 Mbit/s:n latausnopeuden kaikissa verkon peittoalueen kotitalouksissa ja gigaluokan nopeuden pääkaupunkiseudulla sekä Oulussa.

DNA:lla on tyytyväiset asiakkaat, vahva brändi ja laaja myyntiverkosto.

 • DNA:n palvelutarjoama on erittäin kilpailukykyinen, mitä osoittavat korkeat pistemäärät asiakkaiden tyytyväisyyttä mittaavassa Net Promoter Score -arvioinnissa.
 • DNA:lla on operaattoreista laajin jakeluverkosto, johon kuuluu yli 60 DNA Kauppaa ympäri Suomen. Lisäksi DNA:n tuotteita ja palveluita jälleenmyydään useiden kodinelektroniikan vähittäismyyntiketjujen kautta.
 • DNA:n brändimielikuva on parantunut olennaisesti sekä kuluttaja- että yritysliiketoiminnassa DNA:n siirryttyä käyttämään useiden brändien sijasta yhtä brändiä vuonna 2015. DNA:n brändiarvo kasvoi 86 prosenttia vuonna 2015 ja DNA:n brändiarvon nousu oli Euroopan operaattoreista kolmanneksi suurin.*
 • DNA on menestynyt hyvin vuosittain julkistettavassa operaattoreiden asiakastyytyväisyyttä tutkivassa EPSI-tutkimuksessa.
 • DNA:n asiakasvaihtuvuus matkaviestinnän postpaid-liittymissä on vähentynyt, mikä osoittaa asiakkaiden pysyvän DNA:lla.

*Lähde: Kansainvälisen Brand Finance -yhtiön analyysi 5/2016.

DNA:lla on vahva markkina-asema kaikilla kasvavilla palvelualueilla, ja se on parantunut viime vuosina erityisesti matkaviestin- ja kaapelitelevisiopalveluissa.

 • DNA on matkaviestinmarkkinoilla vahvalla kolmannella sijalla, ja sen uusien asiakkaiden määrä kasvaa kilpailijoita nopeammin. DNA on kasvattanut matkaviestinliittymämääräänsä huomattavasti vuoden 2016 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana.
 • DNA on onnistunut säilyttämään asemansa suurimpana kaapelitelevisiopalveluiden tarjoajana etenkin kattavan ja laadukkaan valokuitupohjaisen kaapeliverkkonsa ansiosta.
 • DNA on pystynyt viime vuosina kasvattamaan merkittävästi kiinteän laajakaistan markkinaosuuttaan etenkin valokuitupohjaisen kaapeliverkkonsa ansiosta.

DNA:n liikevaihdon kehitys on ollut vakaata ja palveluliikevaihto on kasvanut viime vuosina. Myös DNA:n kannattavuus on kehittynyt myönteisesti.

 • DNA:n matkaviestinverkon liittymämäärä on vahvassa kasvussa, asiakasvaihtuvuus kehittynyt myönteisesti ja matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto on kehittynyt myönteiseen suuntaan. Kaikki nämä tekijät ovat vaikuttaneet myönteisesti palveluliikevaihtoon.
 • DNA:n käyttökate on kasvanut viime vuosina ja käyttökateprosentti on noussut vuoden 2014 lopun 24,3 prosentista 29,2 prosenttiin vuoden 2016 kolmannen neljänneksen lopussa. Käyttökatteen kasvun taustalla ovat edullinen liikevaihtorakenteen muutos, joka johtuu korkeakatteisen palveluliikevaihdon kasvusta ja matalampikatteisten yhdysliikenne- ja laiteliikevaihdon laskusta sekä tämän lisäksi TDC:n Suomen yhtiöiden ja PlusTV:n yritysostot ja niihin liittyvien synergiaetujen toteutuminen ja muut kustannustehokkuutta parantaneet toimenpiteet.
 • DNA:n investointikustannukset ovat olleet viime vuosina suuret 4G-verkon erittäin nopean käyttöönoton vuoksi. DNA uskoo, että sen investoinnit pienenevät tulevaisuudessa, kun verkkoinvestoinnit on olennaisilta osin tehty.
 • Kassavirran kasvua tulevaisuudessa edesauttavat sekä 4G-liittymien että nopeiden kiinteiden laajakaistayhteyksien lisääntynyt kysyntä ja vahvistunut asema yritysmarkkinassa.

Vahva, kokenut ja DNA:n uudistajana ansioitunut johtoryhmä.

 • DNA:n keskeisillä johtajilla on pitkä kokemus Suomen tietoliikennemarkkinoista.
 • Johtoryhmän näytöistä voidaan mainita esimerkiksi DNA:n markkinaosuuden kasvattaminen matkaviestinnän ja kiinteän laajakaistan markkinoilla, DNA:n kokonaisliikevaihdon kasvattaminen ja kannattavuuden parantaminen, yhtiön tunnuslukujen parantaminen (asiakkaiden ja työntekijöiden tyytyväisyys sekä asiakasvaihtuvuus mukaan luettuna) ja useiden arvoa luovien yritysostojen toteuttaminen.