Tanja, Taivalkoski

Vesa, Helsinki

Ari, Lahti

Sanna, Helsinki

Helena, Helsinki

Teemu, Pori

Juho, Helsinki

Marja, Helsinki

Mutkaton työ

Mutkaton työ - uusi tapa lähestyä työn tekemistä

DNA:n menestyksekäs Mutkattoman työn malli perustuu joustavuuteen ja luottamukseen. Mobiilityöpisteissä työskentelevä henkilöstö päättää itse työnteon paikan ilman erillistä sopimista esimiehen kanssa. Tarkoituksena on tarjota mahdollisuus tehdä joustavasti työtä paikasta riippumatta, jolloin työntekijä voi rakentaa mutkattoman työn ehdot huomioiden työpäivästään itselleen sopivan. Mutkattomassa työssä on kyse sekä työympäristön että koko työkulttuurin muutoksesta, joka on otettu DNA:lla vastaan erittäin positiivisesti.

DNA:n pääkonttori, DNA Talo, on näyttävä osa DNA:lla käynnissä olevaa toimitilauudistusta. DNA Talo on energiatehokas, joustava työympäristö. Tilan nykyaikaisuudesta kertoo esimerkiksi se, että mobiilityöpisteitä on yli kaksi kolmannesta ja kiinteitä, henkilöille nimettyjä työpisteitä, alle kolmannes. Uudistamme jatkuvasti toimitilojamme mutkattomaan työn huomioiden, viimeksi mutkattomaan työhön liittyivät Turun ja Tampereen toimipisteet. Tarkoitus on rakentaa koko henkilöstölle inspiroivat, joustavat ja monimuotoiseen työskentelyyn rohkaisevat työtilat.

Testaamme etätyön mahdollisuutta uusissa työtehtävissä jatkuvasti. DNA:n henkilökunta on mukana piloteissa ja vaikuttavat näin etätyön kehittämiseen esimerkiksi asiakaspalveluun ja service deskiin sopivaksi. Yritysasiakaspalvelussa etätyökäytäntö on jo vakiinnuttanut paikkansa.

Sen lisäksi, että olemme nähneet Mutkattoman työn vaikuttavan positiivisesti työhyvinvointiin ja työtyytyväisyyteen, on se myös ympäristöteko. Olemme selvittäneet, että työmatkaliikkumisessa saavutetaan noin 40 prosentin vuosittaiset päästösäästöt, kun henkilöstö tekee töitä esimerkiksi kotoa käsin.

Henkilöstö on tyytyväinen mutkattomaan työskentelyyn

Mutkattoman työn vaikutuksia DNA:n henkilöstön työtyytyväisyyteen on tutkittu laajasti. Tutkimustulokset osoittavat, että siirtyminen mutkattomaan työhön on parantanut oman työn tuottavuutta, työssä jaksamista ja työmotivaatiota. Vain 4 % vastanneista vaihtaisi mutkattoman työn takaisin kiinteään työpisteeseen. Tuloksien perusteella myös työtilat ja DNA:n tarjoamat IT-työvälineet tukevat mutkatonta tapaa tehdä työtä.

Mutkattoman työn saavutukset

 • Joustavat, viihtyisät ja kustannustehokkaat tilat
 • Uusi tapa lähestyä työn tekemistä: Fokus työn tuloksiin toimistolla vietettyjen tuntien sijaan
 • Parantunut asiakasymmärrys, nyt suutarin lapsella on kengät
 • Henkilöstön työtyytyväisyys parantunut selvästi (työnantajakuva, yhteistyö, esimiestyö, työmotivaatio, työssä jaksaminen ja hyvinvointi)
 • Kiinteät kulut ja vuokrattavat neliöt pienenivät
 • Toimitilajohtamisen yhdistys FIFMA ry valitsi DNA Talon toteutuksen vuoden 2013 Toimitilateoksi
 • DNA Talo herättää kiinnostusta: jo yli 200 yritystä käynyt vierailulla

Henkilöstön kokemukset

 • Lisännyt työnteon joustavuutta
 • Sitouttanut henkilöstöä
 • Parantanut työmotivaatiota
 • Kehittänyt ulkoista ja sisäistä työkuvaa
 • Vähentänyt työmatkustamista ja parantanut pysäköintipaikkojen riittävyyttä
 • Tukee uudenlaista työympäristön muutosta
 • Ylivoimaisesti eniten Great Place to Work -tutkimuksessa 2015-2016 kiitelty yksittäinen asia (avoimissa kommenteissa

DNA Talo mutkatonta työtä tukemassa

DNA:n pääkonttori, DNA Talo, sijaitsee Läkkisepäntie 21:ssä, Helsingissä. Siellä työskentelee suurin osa pääkaupunkiseudun DNA:n henkilöstöstä. Pääkonttori on osa DNA:n toimitilauudistusta. Tarkoitus on rakentaa koko henkilöstölle inspiroiva, joustava ja monimuotoiseen työskentelyyn rohkaiseva työtilat ja uudistuksia on toteutettu jo myös muissa toimipisteissä.

DNA Talo on energiatehokas, joustava työympäristö. Tilan monimuotoisuudesta ja nykyaikaisuudesta kertoo myös se, että vaihtelevia mobiilityöpisteitä on noin kaksi kolmannesta ja kiinteitä, henkilöille nimettyjä työpisteitä, noin kolmannes. Tarkoitus on, että uudet työskentelytottumukset lisäävät yksiköiden välistä vuorovaikutusta. Tätä tukevat myös tiimityöskentelyyn tarkoitetut free zone -tilat ja hiljaisen työn kirjastotilat.

DNA:lla tuetaan mutkattoman työskentelyn mallia. Mutkattomalla työllä tarkoitetaan normaalina työaikana omiin tehtäviin kuuluvien töiden suorittamista muualla kuin työantajan määrittelemässä toimipisteessä. Mutkattoman työn on tarkoitus tarjota mahdollisuus tehdä joustavasti työtä paikasta riippumatta. Tällöin jokainen työntekijä voi rakentaa, mutkattoman työn ehdot huomioiden, työpäivästään itselleen sopivan. Mutkaton työ mahdollistaa työskentelyn entistä joustavammin ja monimuotoisemmin.

DNA Talo on Energianero: se kuluttaa vähemmän energiaa ja ohjaa vihreämpiin käyttötottumuksiin.

DNA:n työkulttuuri

Tavoitteemme on rakentaa huippuammattilaisten tiimi, jossa meillä on omistautunut ja pätevä työntekijä joka tehtävässä. DNA:n arvoihin perustuva johtaminen ja omaleimainen yrityskulttuuri luovat kestävän kilpailuedun muutosrikkaalla toimialalla. Osaamisen kehittäminen on tärkeä osa jokapäiväistä toimintaa DNA:lla.

GPTW-tutkimukset ovat osoittaneet DNA:n vahvuudeksi ammattitaitoisen ja sitoutuneen henkilöstön, jonka keskuudessa vallitsee hyvä ilmapiiri ja yhteishenki. Henkilökunta antoi erityisesti positiivista palautetta DNA:n tarjoamista mahdollisuuksista sovittaa yhteen työtä ja vapaa-aikaa.

Tarjoamme DNAlaisille:

 • joustavan työtyöskentelytavat: etätyö ja mutkaton työ
 • modernit DNA:n toimistokonseptin mukaiset työtilat
 • monipuoliset koulutusjärjestelmät
 • lakisääteistä laajemmat työterveyspalvelut
 • Ticket Duo ravinto- ja virkistysetukortin
 • uudenaikaiset työvälineet- ja tavat
 • monipuolisen kerhotoiminnan
 • työnantajan maksaman hoitajan lapsen sairastuessa
 • henkilökunta-alennuksen DNA:n palveluista ja tuotteista
 • tiiviin yhteistoiminnan henkilöstön edustajien kanssa
 • henkilökunnasta koostuvat DNA Kummit edistämässä työviihtyvyyttä

Me DNA:lla toimimme arvojemme mukaan mutkattomasti yli organisaatiorajojen. Olemme perustaneet lukuisia projektityöryhmiä sekä virtuaalitiimejä, jotka toimivat normaalin organisaatiorakenteen rinnalla.
Näin jaamme osaamista, kehitymme ja etenemme työtehtävissämme.

Kokeilemme rohkeasti myös uusia työskentelytapoja yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Alkuvuodesta toteutimme DNA Content Hackathonin, jossa 11 start up-yritystä loi DNA:lle uusia digitaalisia ratkaisuja ja konsepteja urheilusisältöihin liittyvään sisällöntuotantoon ja sisältömarkkinointiin. Työtä tehtiin tiiviisti DNA:n omien asiantuntijoiden kanssa.

Tavoitteemme on

 • joka tehtävässä on omistautunut ja pätevä työntekijä
 • työpaikkana olemme Suomen halutuimpia

DNA on ollut mukana Väestöliiton Perheystävällisesti töissä -hankkeessa. Ohjelman tarkoitus on parantaa työelämän laatua ottamalla huomioon erilaiset elämäntilanteet osana työntekoa ja työpaikan käytäntöjä. Perheystävällinen työpaikka -ohjelma on todiste siitä, että ohjelmaan liittyneet yritykset ovat sitoutuneet kehittämään ja tukemaan perheystävällisiä käytäntöjä työpaikalla. DNA on hankkeessa aktiivisesti mukana luomassa työelämän parhaita käytäntöjä. Esimerkiksi helmikuussa 2017 DNA ilmoitti ottavansa käyttöön isovanhempainvapaan ensimmäisenä yrityksenä Suomessa. DNA:n isovanhemmaksi tulevat työntekijät ovat oikeutettuja viikon mittaiseen palkalliseen isovanhempainvapaaseen. Vapaalla pyritään edistämään työpaikan perheystävällisyyttä myös työuran myöhemmässä vaiheessa.