Hallinnointi

DNA Oyj (jäljempänä myös DNA, yhtiö tai konserni) on suomalainen osakeyhtiö. Emoyhtiö DNA Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat DNA-konsernin. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

DNA:n johtoelinten vastuut ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lakien mukaisesti. Päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, DNA:n yhtiöjärjestystä, DNA:n hallituksen ja sen valiokuntien työjärjestyksiä sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n vuonna 2015 julkaisemaa hallinnointikoodia ("hallinnointikoodi", www.cgfinland.fi) tietyin poikkeuksin. 

Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2015 (PDF)
Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2014 (PDF)
Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2013 (PDF)
Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2012 (PDF)