Helena, viestintäpäällikkö

Työskentelen DNA:n viestinnän tiimissä. Vastaan osaltani viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta sekä siitä, että eri sidosryhmillä on käytettävissään kaikki se tieto, ohjeistus ja apu, jota he DNA:n viestinnästä tarvitsevat. Omaan vastuualueeseeni kuuluu erityisesti tekninen tiedottaminen.

Olen toiminut monenlaisissa tehtävissä, mutta kirjallinen viestintä ja täsmällisyys ovat olleet niissä kaikissa yhteisenä nimittäjänä. Työni parhaita puolia on mahdollisuus päästä tekemään ja näkemään monenlaisia asioita. Viestintä nivoutuu oikeastaan kaikkeen liiketoiminnassa, joten pääsen erittäin vaihteleviin projekteihin mukaan. Tähän työhön ei puudu varmaan ikinä. Lisäksi minulla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa työni sisältöön.

Ilmapiiri DNA:lla on avoin, suvaitseva ja positiivisessa mielessä itsevarma. DNA:n arvot – nopeus, mutkattomuus ja rohkeus – näkyvät ihan käytännön tasolla. Erityisesti mutkattomuus on erinomaisen käyttökelpoinen arvo viestinnässä. Näinä tiedon ylitarjonnan aikoina ja tällä teknisesti haastavalla toimialalla viestintä on sitä tehokkaampaa, mitä konstailemattomammin asiat voi kertoa. Rohkeus taas kannustaa etsimään ja kokeilemaan uusia ja parempia menetelmiä, vaikka onnistumisesta ei olisikaan sadan prosentin varmuutta. Epäonnistumista tai tyrmätyksi tulemista ei tarvitse pelätä, vaan useinkin kannattaa rohkeasti kokeilla uusia ideoita.

Työn ulkopuolella aika menee kesällä pientä takapihaa hoitaen. Työkykyä ylläpitää myös ympärivuotinen juoksu, hiihto, pyöräily ja retkeily. Iän myötä vanhat kaverit ja vanhemmat tulevat aina vain tärkeämmiksi: olen kotoisin kaukaa pohjoisesta, joten minulle se tarkoittaa matkustelua ja yökyläilijöitä. Koulut ja kurssit ovat mukavuusaluettani, joten opiskelen jatkuvasti jotain.