Henkilöstö

Mutkaton työ luomassa kannustavaa ja joustavaa työympäristöä

Vuoden 2014 lopussa DNA:lla työskenteli noin 1 700 osaavaa ammattilaista. Motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilöstö on DNA:lle ensiarvoisen tärkeä. Haluammekin panostaa työntekijöidemme hyvinvointiin ja taata heille kannustavan työympäristön, joka tukee kehittymistä ja etenemistä uralla. DNA:lla työskentely perustuu oikeudenmukaisuuteen, toisten arvostamiseen ja kunnioittamiseen.

DNA:n menestyksekäs Mutkattoman työn malli perustuu joustavuuteen ja luottamukseen. Mobiilityöpisteissä työskentelevä henkilöstö päättää itse työnteon paikan ilman erillistä sopimista esimiehen kanssa. Mutkattomassa työssä on kyse sekä työympäristön että koko työkulttuurin muutoksesta, joka on otettu DNA:lla vastaan erittäin positiivisesti.

Energiatehokas ja joustava työympäristö mahdollistaa monimuotoisen ja vastuullisen tavan tehdä innovatiivista työtä. Viihtyvyyden parantuminen on näkynyt esimerkiksi työtyytyväisyyskyselyn entistäkin parempina tuloksina ja työmatkapäästöjen vähentymisenä.

Monimuotoisuus on meille voimavara

Monimuotoisuus on meille tärkeää. Jokaisella DNAlaisella on oikeus turvalliseen ja hyvinvointia edistävään työympäristöön. DNA oli ensimmäisten suomalaisten yhtiöiden joukossa allekirjoittamassa Monimuotoisuussitoumusta yhdessä 17 muun yrityksen kanssa, kun Suomen Monimuotoisuusverkosto lanseerattiin lokakuun alussa yritysvastuuverkosto FIBS:in  järjestämässä tilaisuudessa. 

Monimuotoisuuden eri näkökohdat, kuten yhteisöön kuulumisen tunne ja sitoutuminen, yhdenvertaisuus sekä erilaisen osaamisen hyödyntäminen, ovat jo osa DNA:n arkea ja johtamistapoja.

   

Lisätietoa FiBS ry

 

Huippuammattilaisten tiimi

DNA:n henkilöstöjohtamisen tavoitteena on rakentaa huippuammattilaisten tiimi, jossa yhtiöllä on omistautunut ja pätevä työntekijä joka tehtävässä. Tämä luo DNA:n kilpailukyvyn perustan. DNA:n tavoitteena on olla työpaikkana Suomen halutuimpia.

Vahvasti DNA:n arvoihin perustuva johtaminen ja omaleimainen yrityskulttuuri luovat kestävän kilpailuedun muutosrikkaalla toimialalla. Henkilöstön korkea työtyytyväisyys muutosten keskellä on yksi avainmittari, johon DNA on sitoutunut.

Henkilöstöjohtamisessa korostamme osaamisen merkitystä, palveluhenkisyyttä ja halua jatkuvaan itsensä kehittämiseen sekä rohkeuteen. Yhtiössämme johtaminen perustuu avoimuuteen ja luottamukseen organisaation kaikilla tasoilla.

Katso videolta, millaista on olla töissä DNA:lla!

Eettiset periaatteet ohjaavat toimintaamme

DNA:n eettiset periaatteet ohjaavat henkilöstön toimintaa. Hyvä työskentely tarkoittaa meille muun muassa syrjimättömyyttä ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia.

Työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia edistetään muun muassa kiinnittämällä huomiota työturvallisuuteen, lakisääteistä laajemmilla ja laadukkailla työterveyspalveluilla, jatkuvalla osaamisen kehittämisellä sekä työhyvinvointiin panostamalla.

Kahvila, konttori ja kotisohva

DNA:n tuotepäällikkö Marko Himanka hyödyntää mutkatonta työtä arjessaan

Marko työskentelee tuotepäällikkönä DNA:n yritysliiketoiminnan M2M-tuotteiden parissa.

Markon työn luonne on vaihtelevaa. Siihen kuuluu paljon palavereita, mutta toisaalta myös paljon keskittymistä vaativaa työtä, esimerkiksi tuotedokumenttien kirjoittamista. Marko kirjoittaa tuotedokumentteja Machine to Machine-tuotteille, joiden avulla luodaan yhteys koneiden ja järjestelmien välille. Markon tuotteet menevät esimerkiksi sähköyhtiöiden etäluettaviin sähkömittareihin.

Markon työntekopaikka muotoutuu sen mukaan, minkälainen päivä on edessä.

”Tulen konttorille noin 2-3 päivänä viikossa. Muut päivät työskentelen kotona tai usein Helsingin keskustan kahviloissa.

Kahviloissa ympärilläni on ihmisiä, mutta siellä voin kuitenkin keskittyä. Saan uudenlaista inspiraatiota siitä, että ympärilläni on hieman erilaiset seinät! Kampin Johto-kahvila on hyväksi havaittu paikka ja olen huomannut, että siellä on paljon muitakin etätyötekijöitä.

Jos minulla on paljon palavereita, hoidan ne useimmiten Lyncin kautta kotoa. Jos palaverit ovat kaikki putkeen, ne hoituvat kaikista helpoiten kotoa käsin. Näin aikaa ei mene turhiin siirtymisiin. Tiettyihin palavereihin, kuten omaan tiimipalaveriin, pyrin kuitenkin menemään paikalle näkemään ihmisiä. Meillä on myös viihtyisä konttori, joten sinne on myös kiva mennä.

Kun on toimiva tietokone ja puhelin, sillä ei oikeastaan ole merkitystä missä olen fyysisesti. Välineiden pitää liikkuvassa työssä olla kunnossa, sillä kukaan ei jaksa tietokonetta, joka käynnistyy puoli tuntia. Pidän kollegoihin yhteyttä erityisesti Lync-pikaviesteillä. Näin spontaani ideointikaan ei ole paikkaan sidottua. Muualla kuin konttorilla olo ei tarkoita eristäytymistä, sillä otan hyvin herkästi yhteyttä kollegoihin nimenomaan Lyncillä.

Yleensä saan kerralla enemmän aikaa, kun häiriötekijöitä on vähemmän. Tauotus on kuitenkin tärkeää ja pidän aina kunnon lounastauon. Usein huomaan, että saan päivän tärkeät työt alta nopeammin kuin konttorilla ja loppupäivä menee usein juoksevissa jutuissa kuten sähköposteissa.

Mutkaton työ mahdollistaa sen, että saan esimerkiksi pienen tyttäreni hoidon järjestettyä sujuvammin. Lisäksi sellainen tunne, että olen koko ajan kiireessä siirtymässä paikasta toiseen, on vähentynyt.”