Henkilöstö

Motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilöstö on DNA:lle ensiarvoisen tärkeä.

Mutkaton työ luomassa kannustavaa ja joustavaa työympäristöä

DNA:lla työskentelee noin 1 700 osaavaa ammattilaista. Haluamme panostaa työntekijöidemme hyvinvointiin ja taata heille kannustavan työympäristön, joka tukee kehittymistä ja etenemistä uralla. DNA:lla työskentely perustuu oikeudenmukaisuuteen, toisten arvostamiseen ja kunnioittamiseen.

DNA:n menestyksekäs Mutkattoman työn malli perustuu joustavuuteen ja luottamukseen. Mobiilityöpisteissä työskentelevä henkilöstö päättää itse työnteon paikan ilman erillistä sopimista esimiehen kanssa. Mutkattomassa työssä on kyse sekä työympäristön että koko työkulttuurin muutoksesta, joka on otettu DNA:lla vastaan erittäin positiivisesti.

Energiatehokas ja joustava työympäristö mahdollistaa monimuotoisen ja vastuullisen tavan tehdä innovatiivista työtä. Viihtyvyyden parantuminen on näkynyt esimerkiksi työtyytyväisyyskyselyn entistäkin parempina tuloksina ja työmatkapäästöjen vähentymisenä.

Monimuotoisuus on meille voimavara

Monimuotoisuus on meille tärkeää. Jokaisella DNAlaisella on oikeus turvalliseen, suvaitsevaan ja hyvinvointia edistävään työympäristöön. DNA oli ensimmäisten suomalaisten yhtiöiden joukossa allekirjoittamassa Monimuotoisuussitoumusta, kun Suomen Monimuotoisuusverkosto lanseerattiin. 

Monimuotoisuuden eri näkökohdat, kuten yhteisöön kuulumisen tunne ja sitoutuminen, yhdenvertaisuus sekä erilaisen osaamisen hyödyntäminen, ovat jo osa DNA:n arkea ja johtamistapoja. DNA:lla jokainen voi olla oma itsensä.

Lisätietoa FIBS ry

Huippuammattilaisten tiimi

DNA:n henkilöstöjohtamisen tavoitteena on rakentaa huippuammattilaisten tiimi, jossa yhtiöllä on omistautunut ja pätevä työntekijä joka tehtävässä. Tämä luo DNA:n kilpailukyvyn perustan. DNA:n tavoitteena on olla työpaikkana Suomen halutuimpia.

Vahvasti DNA:n arvoihin perustuva johtaminen ja omaleimainen yrityskulttuuri luovat kestävän kilpailuedun muutosrikkaalla toimialalla. Henkilöstön korkea työtyytyväisyys muutosten keskellä on yksi avainmittari, johon DNA on sitoutunut.

Henkilöstöjohtamisessa korostamme osaamisen merkitystä, palveluhenkisyyttä ja halua jatkuvaan itsensä kehittämiseen sekä rohkeuteen. Yhtiössämme johtaminen perustuu avoimuuteen ja luottamukseen organisaation kaikilla tasoilla.

Katso videolta, millaista on olla töissä DNA:lla!

Eettiset periaatteet ohjaavat toimintaamme

DNA:n eettiset periaatteet ohjaavat henkilöstön toimintaa. Hyvä työskentely tarkoittaa meille muun muassa syrjimättömyyttä ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia.

Työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia edistetään muun muassa kiinnittämällä huomiota työturvallisuuteen, lakisääteistä laajemmilla ja laadukkailla työterveyspalveluilla, jatkuvalla osaamisen kehittämisellä sekä työhyvinvointiin panostamalla.

Teemu, Pori

Vesa, Helsinki

Juho, Helsinki

Helena, Helsinki

Ari, Lahti

Sanna, Helsinki