Hyvän­tekeväisyys

Hyväntekeväisyyskohteemme linkittyvät luontevasti DNA:n liiketoimintaan, arvoihin ja brändiin.

DNA:n arvojen ja brändin mukaista yhteistyötä

Harkitsemme hyväntekeväisyyskohteet tarkkaan ja vaadimme, että yhteistyökumppanimme toimivat vastuullisesti. Pyrimme valittujen kohteiden kanssa pitkäjänteiseen ja tulokselliseen yhteistyöhön. Tältä sivulta voit lukea lisää joistakin hyväntekeväisyyskohteistamme.

DNA ja 100 Koulua

100 Koulua -hankkeen tavoitteena on auttaa Suomea pysymään opetuksen mallimaana myös tulevaisuudessa. Hanke huipentuu sataan konkreettiseen kokeiluun, jotka toteutetaan suomalaisissa kouluissa lukuvuonna 2016-2017. 100 Koulua on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa vuonna 2017. DNA on 100 Koulua -hankkeen pääyhteistyökumppani.

Lue lisää
 

DNA on SOS-Lapsikylän pääyhteistyökumppani

Joskus vanhemmat eivät pysty huolehtimaan lapsistaan yksin tai lapset ovat vaarassa menettää vanhempiensa huolenpidon. SOS-Lapsikylä auttaa näitä lapsia. Me DNA:lla tuemme lapsikylien toimintaa pääyhteistyökumppanina monin eri tavoin sekä rahallisesti että tietoliikenneyhteyksin.

Lue lisää
 

DNA tukee työn ja perhe-elämän yhteensovittamista

Mothers in Business voimaannuttaa äitejä yhteensovittamaan ura ja perhe, etsimään omaa kutsumustaan ja tekemään rohkeita päätöksiä työelämässä oman ja perheensä tarpeiden mukaan. DNA on yhdistyksen ensimmäinen valtakunnallinen kumppani ja tukee MiBiä muun muassa tarjoamalla Meeting Space -työkalun helpottamaan yhdistyksen etäkokouksien järjestämistä.

Lue lisää
 

Stipendejä jalkapalloharrastuksen jatkumiseksi

DNA haluaa yrityksenä olla mukana tukemassa lasten ja nuorten hyvinvointia. Yhteistyöllä jalkapalloseura Valtin kanssa tuemme vähävaraisten lasten mahdollisuuksia jatkaa heille rakkaan harrastuksen parissa.

Lue lisää
 

Sponsoroinnin periaatteet

Yleisesti sponsoroinnilla tarkoitetaan kaupallista yhteistyötä, jonka osapuolilla on samanlainen ajatusmaailma ja arvot sekä halu puhutella samaa kohderyhmää, yhteneväisin keinoin. Jotta yhteistyö saavuttaisi sille asetetut tavoitteet, toimenpiteiden pitää vahvistaa molempien imagoa ja vastata kummankin odotuksia. Kun tähän päästään, myös kohderyhmä ja asiakkaat kiinnostuvat ja ottavat sisällön omakseen – jakaakseen ja kertoakseen siitä eteenpäin.

Sponsorointi vahvistaa DNA-brändiä

Sponsoroinnin tarkoitus on edesauttaa DNA:n liiketoiminnan kasvua ja kehittämistä sekä tukea markkinoinnin tavoitteita. Se on aina sopimukseen perustuvaa mahdollisuutta näkyä jonkin organisaation, henkilön tai tapahtuman yhteydessä. Sponsorointi ei kuitenkaan ole pelkkää logonäkyvyyttä vaan sopimukseen on liityttävä myös muita elementtejä. Sponsorointisopimuksen on annettava oikeudet muun muassa lisätarinan rakentamiseen (hyödyntäminen mm. markkinointiviestinnässä ja sisältömarkkinoinnissa).

Sponsorointiin sovelletaan aina seuraavia periaatteita:

 • Kaikki tarjoukset käsitellään asiallisesti ja niihin vastataan kirjallisesti
 • Yhteistyö edellyttää aina juridisesti sitovaa sopimusta
 • DNA:n on oltava pääsponsori tai yksi niistä
 • Pääsääntöisesti DNA ei sponsoroi kohteita, joissa on sponsoreina myös muita saman alan toimijoita
 • Yhteistyökumppanin on pystyttävä osoittamaan DNA:n maksaman tuen käyttötarkoitus

Mitä sponsorointi DNA:lla ei ole

Yleisesti voidaan sanoa, että DNA ei sponsoroi kohteita joihin sisältyy DNA:lle merkittävä maineriski, esimerkiksi taloudellisen, yhteiskunnallisen, sosiaalisen tai ympäristövastuun näkökulmasta.

Sponsorointi ei ole:

 • Avustuksia tai hyväntekeväisyyttä
 • Messuille osallistumista
 • Yksittäisiä peliasu- tai hallimainoksia
 • Vastakaupan työkalu

Vastakauppa ei ole hyvän liikemiestavan mukaista, se ei kuulu DNA:laisten toimintamalliin.

DNA ei sponsoroi:

 • Riskialtista toimintaa (esim. kamppailulajit): toiminta, johon liittyy selkeä osanottajan tai katsojan väkivaltainen vammautumisriski.
 • Puoluepoliittista tai uskonnollista toimintaa: DNA ei ryhdy yhteistyöhön, joka voidaan nähdä puoluepoliittiseksi tai uskonnolliseksi kannanotoksi.
 • Lisäksi seuraavissa tapauksissa on sponsorointia harkittava tarkoin: urheilulajit, joiden yhteydessä on esiintynyt lukuisia doping-tapauksia tai ilkivaltaa, väkivaltaa tai väkivallan ihannointia.
Lähetä sponsorointihakemus