Hyväntekeväisyys ja sponsorointi

Hyväntekeväisyys- ja sponsorointikohteemme linkittyvät luontevasti DNA:n liiketoimintaan, arvoihin ja brändiin.

DNA:n arvojen ja brändin mukaista yhteistyötä

Harkitsemme hyväntekeväisyyskohteet tarkkaan ja vaadimme, että yhteistyökumppanimme toimivat vastuullisesti. Pyrimme valittujen kohteiden kanssa pitkäjänteiseen ja tulokselliseen yhteistyöhön. Tältä sivulta voit lukea lisää joistakin hyväntekeväisyyskohteistamme.

Hyväntekeväisyyttä moneen kohteeseen

DNA tukee laaja-alaisesti erilaisia järjestöjä heidän arvokkaassa työssään esimerkiksi nuorten, vanhusten ja haastavissa elämäntilanteissa olevien avuksi.

Esimerkkejä tuetuista kohteista: Suomen sotaveteraanit, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Vamlas, SPR:n vanhusten ystävätoiminta, WWF:n ilmastotyö ja lukuisia muita.

Hyväntekeväisyysehdotuksissa voit lähestyä DNA:n viestintää numerosta 044 044 8000 tai sähköpostitse viestinta@dna.fi.
 

Sponsorointi on yhteistyötä

DNA on mahdollistaja ja suunnannäyttäjä, jonka toiminnan ytimessä ovat arvot "nopea, rohkea ja mutkaton". Mitä selvemmin sponsoroitavan toiminta tukee samaa arvomaailmaa, sitä luontevampaa yhteistyön aloittaminen on. Sponsoroinnilla tarkoitetaan kaupallaista yhteistyötä, jonka osapuolilla on samanlainen ajatusmaailma ja arvot sekä halu puhutella samaa kohderyhmää. Tällöin myös kohderyhmä ja asiakkaat kiinnostuvat ja ottavat sisällön omakseen - jakaakseen ja kertoakseen siitä eteenpäin. 

Sponsoroinnin pelisäännöt

 • Sponsoroinnilla on oltava aina selkeä tavoite ja päämäärä
 • Pääsääntöisesti DNA ei sponsoroi kohteita, joissa sponsoreina on myös muita saman alan toimijoita
 • Yhteistyökumppanin on pystyttävä osoittamaan DNA:n maksaman tuen käyttötarkoitus
 • Yhteistyö edellyttää aina juridisesti sitovaa sopimusta
 • Toimintaa arvioidaan aina etukäteen, sen kestäessä ja jälkeenpäin

Kohteet, joita DNA ei sponsoroi:

 • Riskialtista toimintaa (esim. kamppailulajit), johon liittyy selkeä osanottajan tai katsojan vammautumisriski
 • DNA ei ryhdy yhteistyöhön, joka voidaan nähdä puoluepoliittiseksi tai uskonnolliseksi kantaanotoksi
 • Lisäksi sponsorointia harkitaan tarkoin, jos kyseessä on urheilulaji, jonka yhteydessä on esiintynyt lukuisia doping-tapauksia tai ilkivaltaa, väkivaltaa tai väkivallan ihannointia

Muu näkyvyys, joka ei kuulu sponsoroinnin piiriin:

 • Avustukset ja hyväntekeväisyys
 • Messut ja muut tapahtumat
 • Vastakauppa. Se ei ole hyvän liikemiestavan mukaista, eikä kuulu DNA:n toimintamalliin

Nopea, rohkea ja mutkaton DNA

DNA käyttää yhteistyöstä syntyviä sisältöjä ja tarinoita osana omaa markkinointiviestintäänsä ja PR-näkyvyyttä.

Sponsorointi ei tarkoita pelkkää logonäkyvyyttä, vaan sopimukseen liittyy aina myös muita elementtejä, mm. mahdollisuus lisätarinan rakentamiseen markkinointiviestinnän tai sisältömarkkinoinnin käyttöön.

Yhteistyön yksityiskohdista sovitaan aina etukäteen.