Hyväntekeväisyys ja sponsorointi

Hyväntekeväisyys- ja sponsorointikohteemme linkittyvät luontevasti DNA:n liiketoimintaan, arvoihin ja brändiin.

DNA:n arvojen ja brändin mukaista yhteistyötä

Harkitsemme hyväntekeväisyyskohteet tarkkaan ja vaadimme, että yhteistyökumppanimme toimivat vastuullisesti. Pyrimme valittujen kohteiden kanssa pitkäjänteiseen ja tulokselliseen yhteistyöhön. Tältä sivulta voit lukea lisää joistakin hyväntekeväisyyskohteistamme.

Sponsorointi on yhteistyötä

DNA on mahdollistaja ja suunnannäyttäjä, jonka toiminnan ytimessä ovat arvot "nopea, rohkea ja mutkaton". Mitä selvemmin sponsoroitavan toiminta tukee samaa arvomaailmaa, sitä luontevampaa yhteistyön aloittaminen on. Sponsoroinnilla tarkoitetaan kaupallaista yhteistyötä, jonka osapuolilla on samanlainen ajatusmaailma ja arvot sekä halu puhutella samaa kohderyhmää. Tällöin myös kohderyhmä ja asiakkaat kiinnostuvat ja ottavat sisällön omakseen - jakaakseen ja kertoakseen siitä eteenpäin. 

Sponsoroinnin pelisäännöt

 • Sponsoroinnilla on oltava aina selkeä tavoite ja päämäärä
 • Pääsääntöisesti DNA ei sponsoroi kohteita, joissa sponsoreina on myös muita saman alan toimijoita
 • Yhteistyökumppanin on pystyttävä osoittamaan DNA:n maksaman tuen käyttötarkoitus
 • Yhteistyö edellyttää aina juridisesti sitovaa sopimusta
 • Toimintaa arvioidaan aina etukäteen, sen kestäessä ja jälkeenpäin

Kohteet, joita DNA ei sponsoroi:

 • Riskialtista toimintaa (esim. kamppailulajit), johon liittyy selkeä osanottajan tai katsojan vammautumisriski
 • DNA ei ryhdy yhteistyöhön, joka voidaan nähdä puoluepoliittiseksi tai uskonnolliseksi kantaanotoksi
 • Lisäksi sponsorointia harkitaan tarkoin, jos kyseessä on urheilulaji, jonka yhteydessä on esiintynyt lukuisia doping-tapauksia tai ilkivaltaa, väkivaltaa tai väkivallan ihannointia

Muu näkyvyys, joka ei kuulu sponsoroinnin piiriin:

 • Avustukset ja hyväntekeväisyys
 • Messut ja muut tapahtumat
 • Vastakauppa. Se ei ole hyvän liikemiestavan mukaista, eikä kuulu DNA:n toimintamalliin

Nopea, rohkea ja mutkaton DNA

DNA käyttää yhteistyöstä syntyviä sisältöjä ja tarinoita osana omaa markkinointiviestintäänsä ja PR-näkyvyyttä.

Sponsorointi ei tarkoita pelkkää logonäkyvyyttä, vaan sopimukseen liittyy aina myös muita elementtejä, mm. mahdollisuus lisätarinan rakentamiseen markkinointiviestinnän tai sisältömarkkinoinnin käyttöön.

Yhteistyön yksityiskohdista sovitaan aina etukäteen. 

Älylaitteen puute asettaa lapsen ulkopuoliseen asemaan

DNA:n hyväntekeväisyyskampanja pyrkii ehkäisemään lasten ja nuorten digitaalista eriarvoistumista

Jokaisella lapsella Suomessa tulisi olla tasavertainen mahdollisuus olla osana digitaalista maailmaa. Viestintävälineiden merkitys korostuu erityisesti silloin, kun pidetään yhteyttä kavereihin, omiin harrasteryhmiin tai vaikkapa oman luokan yhteiseen keskusteluryhmään. Ilman älylaitetta tällainen osallisuus ei ole mahdollista.

Lapsen ja nuoren omat unelmat vaikkapa jatkokoulutuspaikasta eivät myöskään saa olla siitä kiinni, että onko nuorella omaa tietokonetta vai ei. Me näemme, että jokaisella lapsella ja nuorella Suomessa tulisi olla samanlainen mahdollisuus unelmoida itselleen sopivasta koulutuksesta ja tulevaisuudesta.

Löytyykö sinun laatikkosi pohjalta auttava puhelin?

Kesällä 2018 kysyimme 6–16-vuotiaiden lasten vanhemmilta digitaalisesta yhdenvertaisuudesta. Tutkimuksen mukaan lähes puolet vastanneista on havainnut, että mikäli lapsella ei ole älylaitetta, se asettaa lapsen ulkopuoliseen asemaan kaveripiirissään. Tästä syntyi idea hyväntekeväisyyskampanjaan, jonka avulla keräämme laatikon pohjalle unohtuneet vanhat puhelimet tekemään hyvää.

"Suomalaiset ostavat vuosittain noin kaksi miljoonaa uutta puhelinta. Meiltä useimmilta löytyykin vanha puhelin, joka ei ole enää käytössä. Nyt voit tehdä tällaisella puhelimella aidosti hyvää!”

Keräämme kampanjamme aikana 27.11.–7.12.2018 vanhoja puhelimia kaikissa myymälöissämme ympäri Suomea. Jokaisesta kampanja-aikana kerätystä, kierrätettäväksi jätetystä puhelimesta lahjoitamme 10 euroa lyhentämättömänä SOS-Lapsikylän lasten ja nuorten laite- ja liittymähankintoihin. Huolehdimme samalla myös vanhojen puhelimien ympäristöystävällisestä ja tietoturvallisesta kierrätyksestä. Lahjoitetuilla varoilla SOS-Lapsikylä hankkii omien palvelujensa piirissä oleville lapsille ja nuorille tietokoneita, älypuhelimia tai tabletteja.

Tee näin kun haluat auttaa:

 1. Tuo vanha puhelimesi DNA Kaupan myyjälle
 2. Lähimmän DNA Kauppasi löydät osoitteesta https://map.karttapalvelut.fi/dna
 3. Jokaisesta kampanja-aikana kerätystä, kierrätettäväksi jätetystä puhelimesta DNA lahjoittaa 10 euroa lyhentämättömänä SOS-Lapsikylän lasten ja nuorten laite- ja liittymähankintoihin. DNA huolehtii samalla myös vanhojen puhelimien asianmukaisesta kierrätyksestä.
 4. Kampanja-aika on 27.11. - 7.12.2018

Lue yritysvastuupäällikkömme Hanna Haapakosken blogi kampanjastamme: Löytyykö sinun laatikkosi pohjalta auttava puhelin?

SOS-Lapsikylä on lastensuojelun asiantuntija Suomessa ja maailmalla. Suomessa on noin miljoona lasta. Heistä joka kymmenes tarvitsee lastensuojelun tukea. SOS-Lapsikylä auttaa heikommassa asemassa olevia lapsia ja nuoria ja tukee heidän hyvinvointiaan: avo- ja sijaishuollon palveluin, tehden kehittämis- ja vaikuttamistyötä, jotta yhteiskunnassa otettaisiin lasten ja perheiden tarpeet paremmin huomioon. Rahoitusta saadaan toiminnalle kuntien kautta, mutta silti tarvitaan myös varoja yksityishenkilöiden ja yritysten lahjoitusten kautta.

Lue lisää SOS-Lapsikylän toiminnasta: https://www.sos-lapsikyla.fi