DNA on mukana Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksessa

DNA on tehnyt Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen, jossa sitoudumme vähentämään liiketoimintamme ilmastovaikutuksia. 

Suomalaisena tietoliikennekonsernina haluamme kantaa vastuumme päästöjen vähentämisessä ja energiatehokkuuden edistämisessä.

DNA on vuodesta 2012 laskenut kasvihuonekaasupäästöjään laaja-alaisesti. Tulokset osoittavat, että suuri osa kasvihuonekaasuista on peräisin tuotannosta, eli DNA:n radioverkon ja siirtolaitteiden sekä näihin liittyvien laitetilojen ylläpidon sähkönkulutuksesta.

Alati kasvava nopeiden yhteyksien kysyntä, siitä johtuvat verkkolaajennukset sekä mobiilidatamäärien räjähdysmäinen kasvu ovat haasteita radioverkon energiankulutukselle. Esimerkiksi vuonna 2015 tiedonsiirto DNA:n 4G-verkossa kolminkertaistui.

Jatkuvasti kasvava tiedonsiirto vaatii lisää laitteistoa, mikä puolestaan johtaa energiankulutuksen kasvuun. Toisaalta 4G-verkon myötä suhteellinen datamääräkohtainen energiankulutus pienenee suoritustasoltaan erinomaisesta LTE-tekniikasta johtuen. Tällä hetkellä jo 67 prosenttia kaikesta mobiilidatasta siirtyy 4G-verkossa. Silti radioverkon energiatehokkuuden kehittäminen on yksi keskeinen tekijä DNA:n päästöjen vähentämisessä.

Valtioneuvoston kanslian alaisessa yhteiskuntasitoumuksessa eri toimijat sitoutuvat edistämään kestävää kehitystä työssään ja toiminnassaan. Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on Suomen tapa toteuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja samalla pitkän aikavälin tahtotila tulevaisuuden Suomesta.

DNA:n ilmastotavoitteet

1. Huolimatta verkkojemme jatkuvasta laajenemisesta vähennämme kokonaispäästöjämme 15 prosentilla vuoteen 2020 mennessä (vuoden 2014 tasolta)

Keskeisiä toimenpiteitä:

  • Päästöttömän uusiutuvan energian hankinta

  • Radioverkon energiatehokkuuden kehittäminen

  • Laitetilojen ja toimitilojen energiatehokkuuden kehittäminen

Mittari: DNA-konsernin kokonaispäästöt, tCO2

2. Kehitämme radioverkon energiatehokkuutta ja vähennämme radioverkon päästöjä suhteessa datamäärään 80 prosentilla vuoteen 2020 mennessä (vuoden 2014 tasolta)

Keskeisiä toimenpiteitä:

  • Investoinnit radioverkon energiatehokkuustoiminnallisuuksiin sekä energiatehokkaisiin radioyksiköihin

  • Investoinnit energiatehokkaaseen 4G LTE -verkkoon

  • Tukiasemien modernisointihankkeen loppuun vienti

  • Radioyksiköiden siirtäminen verkkopäivitysten yhteydessä tukiasemalaitetiloista ulos mastoihin, jolloin radioyksiköitä ei tarvitse enää jäähdyttää koneellisesti

Mittari: Radioverkon päästöt suhteutettuna verkon datamäärään (tCO2/Ttavu)