Työkulttuuri

DNA:n moneen kertaan palkittu työkulttuuri rakentuu luottamukselle. DNA on valittu vuonna 2019 Suomen parhaaksi työpaikoiksi ja yhdeksi Euroopan parhaista työpaikoista GPTW-tutkimuksessa. Väestöliitto on myöntänyt DNA:lle Perheystävällinen työpaikka -tunnuksen.

 


 

DNA on Suomen paras työpaikka 2019

DNA valittiin Suomen parhaaksi työpaikaksi vuonna 2019 Great Place To Work -instituutin tutkimuksessa suurten yritysten sarjassa. Lisäksi DNA sijoittui Euroopan parhaiden työnantajien joukossa hienosti sijalle 13 suurten yritysten sarjassa. Kiitos kuuluu jokaiselle DNAlaiselle, jotka ovat omalla panoksellaan olleet rakentamassa Suomen parasta työyhteisöä!

"Olemme huomanneet vuosien varrella selkeästi, kuinka työhyvinvointi kasvaa, kun henkilöstö pääsee aidosti vaikuttamaan työyhteisön ja koko yhtiön toiminnan kehittämiseen. Kuuntelemalla henkilöstöä, jolla kuitenkin on se paras tietämys ja osaaminen, on mahdollisuus rakentaa muutosta yhdessä", kommentoi DNA:n henkilöstöjohtaja Marko Rissanen.

DNA on aktiivisesti kehittänyt henkilöstön työskentelymenetelmiä. Vuodesta 2012 DNA on hyödyntänyt ja kehittänyt kiitettyä mutkattoman työn mallia, joka edistää työn tekemisen joustavuutta. Mutkaton työ ei niinkään kannusta etätyöhön, vaan se innostaa valitsemaan kuhunkin työhön mahdollisimman hyvän työympäristön. Mutkaton työ on siirtänyt painopistettä tunneista tuloksiin, sillä jokaisella on myös vastuu omasta työskentelystä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

DNA:lla ei ainoastaan ole vapautettu työnteon tapoja, vaan henkilöstö on aktiivisesti sitoutettu jakamaan omia ideoitaan. DNA:laisten ideoista saattaa kasvaa se paras uusi palvelu tai toimintatapa. Näin syntyi aikanaan esimerkiksi nettiyhteyden mahdollistava liikkuvan laajakaistan Mokkula ja pari vuotta sitten lanseerattu isovanhempainvapaa. 

"DNA:n yrityskulttuurin kulmakivet ovat heidän vahvat arvonsa: nopeus, mutkattomuus ja rohkea. Nopeus ja rohkeus kulkevat monessa asiassa käsi kädessä, ja ne näkyvät erityisesti nopeina ja ketterinä kokeiluina", arvioi Great Place to Workin yrityskulttuuriasiantuntija Joni Sarpo.

DNA:n Great Place to Work -tutkimuksen tuloksissa on vuodesta toiseen toistunut tiimien hyvä henki ja sitoutuminen. Jokaisen työpanos on tärkeä, mutta jokaisella on myös vapaus kehittää itseään. Ennen voittoaan DNA on saanut lokakuussa 2017 ja 2018 Great Place to Work® -sertifikaatin. Sertifikaatti myönnetään yritykselle, jonka työtyytyväisyyden kokonaisuutta osoittava Trust Index -tulos on vähintään 70 %.

Vuonna 2018 DNA sijoittui sijalle 2. suurten yhtiöiden sarjassa.

DNA:n lehdistötiedote 8.2.2019

Suomen parhaat työpaikat: suuret organisaatiot  2019

  1. DNA
  2. Elisa Oyj
  3. Visma
  4. Musti ja Mirri
  5. PwC

Great place to work

Vuosittainen Suomen parhaat työpaikat -tutkimus on osa maailman suurinta ja arvostetuinta hyvien työpaikkojen tutkimusta. Great Place to Work® tutkii ja palkitsee johtavia työpaikkoja noin 50 maassa.

Perheystävällinen suuryritys

Perheystävällisyys on meillä ennen kaikkea käytännön tekoja, sillä työn ja muun elämän yhteensovittaminen lisää hyvinvointia. Toiselle se on enemmän aikaa harrastuksille tai ystäville, toiselle se on perheen tarpeet huomioimista. 

Ratkaisuja, joilla on vaikutusta

Työnteko on aiempaa liikkuvampaa ja joustavampaa. Siksi kehitämme itsellemme ja asiakkaillemme uusia ja tehokkaampia digitaalisen työnteon tapoja. Meillä et pelkästään näe kehitystä, vaan olet mukana luomassa ratkaisuja.

Ura DNA:lla

DNA:lla mutkaton työ on arkea, ja se tekee DNA:sta poikkeuksellisen avoimen, kannustavan ja aikaansaavan työpaikan, jossa työtä voi tehdä joustavasti perheen ja muun elämän ehdoilla.

Mun duuni on paras 2019

DNA valittiin Suomen parhaaksi työpaikaksi Great Place To Work -tutkimuksessa suurten yritysten sarjassa. Kiitos kuuluu jokaiselle DNAlaiselle, jotka ovat omalla panoksellaan olleet rakentamassa Suomen parasta työyhteisöä!

Kolmivuotias rannalla mummun kanssa - työnantaja maksaa tästä palkkaa

DNA:n henkilöstöjohtaja Marko Rissanen kertoo blogissaan miten työntekijän ideasta syntyi DNA:lle isovanhempainvapaa – viikon palkallinen loma isovanhemmaksi tulevalle.

Lapsen tärkeät kehitysaskeleet eivät jää isältä kokematta

– Ilmoitin Kättäriltä töihin, että teen mahdollisimman paljon töistäni etänä. Minun ei tarvinnut erikseen neuvotella tai perustella. Vietin paljon aikaa Kätilöopistolla Väinön ja vaimon tukena, kuvailee Oskari.

Oskari Koskela työskentelee DNA:n yritysmyynnissä suurasiakkaiden parissa.

DNA:n isovanhempainvapaa palkittiin Vuoden työelämätekona 2017

DNA:n lanseeraama isovanhempainvapaa palkittiin vuoden työelämätekona Ilmarisen järjestämässä 100 tekoa -kampanjassa.

10 syytä työskennellä DNA:lla

DNA valittiin Suomen parhaaksi työpaikaksi Great Place To Work -instituutin tutkimuksessa suurten yritysten sarjassa vuonna 2019. Lisäksi DNA valittiin myös yhdeksi Euroopan parhaista työpaikoista kesäkuussa 2019. DNA:n mutkaton yhteishenki, matalat hierarkiat ja luottamuksen kulttuuri ovat keskeisiä syitä miksi täällä viihdytään. Seuraavissa videoissa on esiteltynä 10 syytä, jotka tekevät DNA:sta erinomaisen työpaikan.

1. Luottamuksen kulttuuri

Kun rakennetaan hyvää työyhteisöä, kaikkein keskeisintä on molemminpuolinen luottamus. Luottamus näkyy DNA:lla esimerkiksi vapautena valita työskentelypaikkansa ja -aikansa. DNA:n ”mutkaton työ” -konseptin ideana on, että työntekijä voi tehdä etätöitä aina halutessaan ilman erillistä sopimista esimiehen kanssa. 

2. Perheystävällisyys

DNA:lla tiedostetaan, että työ on vain osa elämää. Työn ja vapaa-ajan on jaksamisen kannalta tärkeää olla tasapainossa. Esimerkki DNA:n uudenlaisista, perheystävällisistä käytännöistä on viikon mittainen isovanhempainvapaa, jota yhtiö myöntää työntekijöilleen ensimmäisenä maailmassa. Väestöliitto on myöntänyt meille ensimmäisenä pörssiyhtiönä Perheystävällinen työpaikka -tunnuksen.

3. Merkityksellinen työ huipputeknologian parissa

DNA:lla on tutkitusti Euroopan datanälkäisimmät asiakkaat. Työskentelemme joka päivä sen, eteen että pystymme tarjoamaan heille jatkossakin laadukkaat palvelut. Nopeat yhteydet, toimivat laitteet ja digiosaaminen ovat sujuvan arjen edellytys. DNA:lla pääset työskentelemään sen eteen, että Suomi kuuluu jatkossakin kärkikastiin digitaalisessa kehityksessä.

4. DNA Kummit hyvän mielen lähettiläinä

Mietimme jatkuvasti, miten arjen keskelle voidaan tuoda myös sopivasti juhlaa. Vapaaehtoisista DNA:laisista koostuva DNA Kummien joukko piristää työkaverien työpäivää, edistää työhyvinvointia ja nostaa esille tärkeitä työviihtyvyyttä edistäviä asioita.

5. Erinomaiset puitteet kehittymiselle

Yksi DNA:n yrityskulttuurin tärkeimmistä kulmakivistä on ihmislähtöinen johtaminen. Esimerkiksi valmentavan johtamisen avulla tuetaan DNA:laisten kehittymistä ja kannustetaan vuorovaikutteiseen yhteistyöhön. Työelämä muuttuu, joten on tärkeää, että ihmiset kehittyvät sen mukana.

6. Vastuullisuus vahvasti DNA:ssa

Vastuullisuus näkyy DNA:lla kaikessa tekemisessä. DNA valittiin vuonna 2019 Sustainable Brand Index -tutkimuksessa toimialansa vastuullisimmaksi brändiksi. DNA:n vastuullisuusstrategiassa on neljä keskeistä osa-aluetta: digitaalinen yhdenvertaisuus, erinomainen työpaikka, ilmastoystävällinen liiketoiminta ja hyvä hallinto.

7. Modernit ja inspiroivat työtilat

DNA:lla on toimipisteitä ympäri Suomen ja niistä halutaan tehdä yhä inspiroivampia ja käytännöllisempiä henkilöstölle. Kehitystyötä tehdään henkilöstön toiveita kuunnellen asiantuntevien kumppaneiden kanssa. DNA:lla ei ole kiinteitä työpisteitä – ei edes toimitusjohtajalla – vaan paikkansa voi valita vapaasti eri tunnelma-alueista.

8. Datan edistyksellinen hyödyntäminen

DNA:lla käytetään dataa monipuolisesti hyödyksi, jotta asiakkaille voidaan tarjota mahdollisimman hyvää ja personoitua palvelua. Meillä DNA:lla pääset rakentamaan myös sellaisia ratkaisuja, joita ei ole käytössä missään muualla maailmassa. DNA on pärjännyt hyvin digitaalista kilpailukykyä arvioivissa tutkimuksissa, kuten BearingPoint:in Digimenestyjät 2018 ja 2019 -tutkimuksissa.

9. Vapaus ja vastuu

Johtamisessamme korostuu ajatus työntekijään luottamisesta: ei ole tarkoituksenmukaista tuijottaa kellon viisareita, vaan arvioida työn tuloksia. Työtä ohjaavat selkeät tavoitteet ja motivoituneet ammattilaiset tietävät parhaat tavat päästä tavoitteisiinsa. 

10. Työkaverit ja me-henki

DNA:n mutkattoman kulttuurin ja yhteishengen luovat tietysti kaikki DNA:laiset. Arvomme – mutkattomuus, rohkeus ja nopeus – näkyvät täällä jokapäiväisessä tekemisessä. Uskomme avoimuuteen. Yksiköiden väliset raja-aidat ja jyrkät hierarkiat ovat mennyttä aikaa, ketteryys nykypäivää.