Markkinanäkymät tilinpäätöstiedotteen 2016 mukaisesti

Markkinanäkymät

Suomen talous on palaamassa kasvu-uralle ja myös tietoliikennemarkkinan arvo on kääntynyt kasvuun. Kilpailutilanne säilyy kireänä vuonna 2017.

Toimialan liikevaihtoon ja kannattavuuteen vaikuttavat yleisen taloustilanteen lisäksi IP-pohjaisten viestintäratkaisujen käytön lisääntyminen älypuhelinten ja tablettien yleistymisen myötä, matkaviestinverkkojen yleisten yhdysliikennehintojen aleneminen sekä kireä kilpailu asiakkaista erityisesti matkaviestinnän ja kiinteän
laajakaistan markkinoilla.

Mobiilidatan käytön arvioidaan jatkavan kasvuaan 4G-liittymien määrän ja datan käytön sekä verkkoon kytkettyjen päätelaitteiden määrän kasvaessa. Seuraavina vuosina mobiilidatan käyttö siirtyy pääsääntöisesti 4G-verkkoihin. 4G-liittymien kysyntä jatkaa tasaista kasvuaan, ja asiakkaat ovat valmiita maksamaan enemmän nopeammista datayhteyksistä.

Kuluttajamarkkinassa etenkin nopeiden laajakaistaliittymien ja viihdepalveluiden kysynnän arvioidaan kasvavan. Kiinteän verkon laajakaistaliittymäasiakkaiden ennakoidaan siirtyvän edelleen kiinteistöliittymiin. Kiinteän verkon laajakaistaliittymien kappalemääräisessä kehityksessä ei odoteta tapahtuvan lähitulevaisuudessa suuria muutoksia.

Matkaviestinverkon puolella SMS- ja puheliikenteen ennustetaan laskevan jonkin verran. Kiinteän verkon puhepalveluiden markkinan ennustetaan pienenevän edelleen.

Organisaatiot hakevat edelleen taloudellisen tilanteen vuoksi kustannussäästöjä, mutta samalla yrityksillä on kasvava tarve uusille liiketoiminnan tuottavuutta parantaville ICT-ratkaisuille. Liikkuvan ja monimuotoisen työn lisääntyminen näkyy
esimerkiksi pilvipalveluiden ja videoneuvottelupalveluiden kysynnän kasvuna. Yritykset siirtävät sovelluksiaan pilvipalveluympäristöön operatiivisen toiminnan tehostamiseksi, mikä kasvattaa varmistettujen nopeiden yhteyksien kysyntää. Teollisen internetin ratkaisujen ja tämän myötä M2M-liittymämäärien (Machine to Machine) kasvun ennustetaan jatkuvan.

DNA:n vuoden 2017 näkymät

DNA:n liikevaihdon arvioidaan pysyvän samalla tasolla ja vertailukelpoisen liiketuloksen kasvavan jonkin verran vuonna 2017 edelliseen vuoteen verrattuna. DNA:n rahoitusaseman ja maksuvalmiuden arvioidaan pysyvän hyvänä.