Markkinanäkymät osavuosikatsauksen tammi-syyskuu 2016 mukaisesti

Markkinanäkymät

Kilpailutilanne säilyy kireänä vuonna 2016. Suomen talous on palaamassa hiljalleen kasvu-uralle ja myös tietoliikennemarkkinan arvo on kääntynyt kasvuun.

Toimialan liikevaihtoon ja kannattavuuteen vaikuttavat yleisen taloustilanteen lisäksi IP-pohjaisten viestintäratkaisujen käytön lisääntyminen älypuhelinten ja tablettien yleistymisen myötä, matkaviestinverkkojen yleisten yhdysliikennehintojen aleneminen sekä kireä kilpailu asiakkaista erityisesti matkaviestinnän ja kiinteän laajakaistan markkinoilla.

Mobiilidatan käytön arvioidaan kasvavan voimakkaasti vielä useita vuosia 4G-liittymien määrän ja käyttäjäkohtaisen datan käytön kasvaessa. Seuraavina vuosina mobiilidatan käyttö siirtyy pääsääntöisesti 4G-verkkoihin.

Kuluttajamarkkinassa etenkin nopeiden laajakaistaliittymien ja viihdepalveluiden kysynnän arvioidaan kasvavan. Kiinteän verkon laajakaistaliittymäasiakkaiden ennakoidaan siirtyvän edelleen kiinteistöliittymiin. Laajakaistaliittymien kappalemääräisessä kehityksessä ei odoteta tapahtuvan lähitulevaisuudessa suuria muutoksia.

Matkaviestinverkon puolella SMS- ja puheliikenteen ennustetaan laskevan jonkin verran. Kiinteän verkon puhepalveluiden markkinan ennustetaan pienenevän edelleen. Päätelaitteiden kappalemääräisen myynnin ennustetaan laskevan hieman vuonna 2016.

Organisaatiot hakevat edelleen taloudellisen tilanteen vuoksi kustannussäästöjä, mutta samalla yrityksillä on
kasvava tarve uusille liiketoiminnan tuottavuutta parantaville ICT-ratkaisuille. Liikkuvan ja monimuotoisen työn lisääntyminen näkyy esimerkiksi pilvipalveluiden ja videoneuvottelupalveluiden kysynnän kasvuna. Yritykset siirtävät sovelluksiaan pilvipalveluympäristöön operatiivisen toiminnan tehostamiseksi, mikä kasvattaa varmistettujen nopeiden yhteyksien kysyntää.

Teollisen internetin ratkaisujen ja tämän myötä M2M-liittymämäärien (Machine to Machine) kasvun ennustetaan jatkuvan.

DNA:n vuoden 2016 näkymät muuttuneet

Liikevaihdon arvioidaan kasvavan jonkin verran ja liiketuloksen arvioidaan kasvavan merkittävästi vuonna 2016 verrattuna vuoteen 2015. Konsernin rahoitusaseman arvioidaan pysyvän hyvänä.

Toisella neljänneksellä liikevaihdon arvioitiin pysyvän samalla tasolla ja liiketuloksen arvioitiin kasvavan merkittävästi vuonna 2016 verrattuna vuoteen 2015. Konsernin rahoitusaseman arvioitiin pysyvän hyvänä.