DNA:n tutkimukset | DNA

DNA:n viestintä

DNA: viestintäosiosta löydät kattavan määrän tietoa. Käytössäsi on kuvapankki, videot, myyntitilastot ja tutkimukset.

DNA:n tutkimukset ja analyysit

DNA pyrkii jatkuvasti kehittämään ymmärrystään asiakkaistaan, heidän tarpeistaan sekä markkinoista ja teknologisesta kehityksestä. Tässä apuna toimivat lukuisat tutkimukset ja analyysit. Näitä tehdään sekä DNA:lla sisäisesti että myös monien ulkopuolisten kumppanien tietotaitoa käyttäen.

DNA:n tutkimuksien periaate on, että niiden täytyy tuottaa lisäarvoa DNA:n liiketoiminnan ja/tai keskeisten sidosryhmien päätöksenteon tueksi. Tutkimustiedon tulee myös olla jokaisen DNA:laisen helposti saatavissa, jotta oma työnteko ei jää ainakaan tiedon puutteesta kiinni. Tutkimustiedon avulla muun muassa:

1. Pyritään jatkuvasti parantamaan asiakaskokemusta (mm. asiakastyytyväisyystutkimukset, käytettävyystutkimukset, jatkuva palvelun laadun mittaus).

2. Ymmärtämään asiakkaiden kehittyviä tietoliikennepalvelujen tarpeita ja kehittämään DNA:n palvelutarjontaa vastaamaan näihin tarpeisiin (mm. Gartnerin, Marketvision ja muiden tutkimustalojen tuottamaa tietoa hyväksikäyttäen, sekä yhdistellen tätä tietoa DNA:n omaan asiakaskantaan tehtäviin tarvekartoitustutkimuksiin).

3. Jaetaan yleishyödyllistä ymmärrystä myös suurelle yleisölle ja sidosryhmille, mm. seuraavista aihealueista:

  • Digitaalisten sisältöjen kuluttajatutkimus
  • Koululaistutkimus