Mutkaton työ

Mutkaton työ - uudistettu tapa lähestyä työn tekemistä

Vuoden 2011 alussa päätimme uudistaa täysin sekä toimipisteitämme että työtapojamme ja näin syntyi mutkaton työ ja DNA Talo.

Muutimme radikaalisti etätyömalliamme. Iso osa henkilöstöstämme saa nykyisin itse päättää missä työn suorittaa. "Mutkattomalla työllä" tarkoitetaan normaalina työaikana omiin tehtäviin kuuluvien töiden suorittamista muualla kuin työantajan määrittelemässä toimipisteessä. Mutkattoman työn on tarkoitus tarjota mahdollisuus tehdä joustavasti työtä paikasta riippumatta, jolloin työntekijä voi rakentaa mutkattoman työn ehdot huomioiden työpäivästään itselleen sopivan.

DNA:n pääkonttori, DNA Talo, on näyttävä osa DNA:lla käynnissä olevaa toimitilauudistusta. DNA Talo on energiatehokas, joustava työympäristö. Tilan nykyaikaisuudesta kertoo esimerkiksi se, että mobiilityöpisteitä on yli kaksi kolmannesta ja kiinteitä, henkilöille nimettyjä työpisteitä, alle kolmannes. Uudistamme jatkuvasti toimitilojamme mutkattomaan työn huomioiden, viimeksi mutkattomaan työhön liittyivät Turun ja Tampereen toimipisteet. Tarkoitus on rakentaa koko henkilöstölle inspiroivat, joustavat ja monimuotoiseen työskentelyyn rohkaisevat työtilat. 

DNA:n HR:n näkemys tulevaisuuden työn muuttumisesta aiempaa tuloskeskeisemmäksi ja paikasta riippumattomaksi oli kriittisen tärkeä uudistustemme kannalta.

Henkilöstö on tyytyväinen mutkattomaan työskentelyyn

Mutkattoman työn vaikutuksia DNA:n henkilöstön työtyytyväisyyteen on tutkittu laajasti. Viimeisin kysely toteutettiin loppukeväästä 2014. Tutkimustulokset osoittavat, että siirtyminen mutkattomaan työhön on parantanut oman työn tuottavuutta, työssä jaksamista ja työmotivaatiota. Vain 4 % vastanneista vaihtaisi mutkattoman työn takaisin kiinteään työpisteeseen. Tuloksien perusteella myös työtilat ja DNA:n tarjoamat IT-työvälineet tukevat mutkatonta tapaa tehdä työtä.

Mutkattoman työn saavutukset

  • Joustavat, viihtyisät ja kustannustehokkaat tilat
  • Uudistettu tapa lähestyä työn tekemistä:  Fokus työn tuloksiin toimistolla vietettyjen tuntien sijaan
  • Parantunut asiakasymmärrys, nyt suutarin lapsella on kengät
  • Henkilöstön työtyytyväisyys parantunut selvästi 2011-2013 (työnantajakuva, yhteistyö, esimiestyö, työmotivaatio, työssä jaksaminen ja hyvinvointi)
  • Kiinteät kulut ja vuokrattavat neliöt pienenivät
  • Toimitilajohtamisen yhdistys FIFMA ry valitsi DNA Talon toteutuksen vuoden 2013 Toimitilateoksi
  • DNA Talo herättää kiinnostusta: jo lähes 100 yritystä käynyt vierailulla