Osake

Kaupankäynti DNA:n osakkeella alkoi 30.11.2016 Nasdaq Helsingin pörssin pre-listalla ja pörssin päälistalla 2.12.2016. 

Osakemonitori

Osakkeen perustiedot

Päätöskurssihaku

Kokonaistuottolaskuri

Osakepääoma

DNA:lla on yksi osakesarja, jossa kullakin osakkeella on yksi ääni. DNA:n täysin maksettu osakepääoma on 72 702 225,65 euroa, ja yhtiöllä on 132 303 500 osaketta. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on DNA ja ISIN-tunnus FI4000062385.

Muutokset DNA:n osakepääomassa

  Ulkona olevien osakkeiden määrä Omien osakkeiden määrä Osakkeiden kokonaismäärä Osakepääoma, € Rekisteröity
1.1.2013 8 478 532 1 132 144 9 610 676 72 702 225,65  
31.12.2013 8 478 532 1 132 144 9 610 676 72 702 225,65  
Suunnattu osakeanti 601   601   11.7.2014
31.12.2014 8 479 133 1 132 144 9 611 277 72 702 225,65  
Suunnattu osakeanti 605   605   2.1.2015
Osakepalkkijärjestelmään perustuva osakemerkintä 6 475   6 475   15.1.2015
Luovutettu omista osakkeista osana palkitsemista 1 657 -1 657 0    
31.12.2015 8 487 870 1 130 487 9 618 357 72 702 225,65  
Luovutettu omista osakkeista osana palkitsemista 520 -520 0    
Omien osakkeiden mitätöinti   -1 129 967 -1 129 967   13.10.2016
Osakkeiden jakaminen (split) maksuttomalla osakeannilla 118 837 460   118 837 460   27.10.2016
27.10.2016 127 325 850 0 127 325 850 72 702 225,65  
30.11.2016 132 031 957 0 132 031 957 72 702 225,65  
16.12.2016 (Henkilöstöannissa merkityt uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin) 132 303 500 0 132 303 500 72 702 225,65 16.12.2016

 

 

Osingonjako

Yhtiön hallitus on vahvistanut osinkopolitiikan, jonka mukaan DNA tavoittelee osingonmaksusuhdetta, joka on noin 70–90 prosenttia DNA:n tilikauden vapaasta kassavirrasta omalle pääomalle riippuen alla kuvatuista tekijöistä.

DNA:n mahdollinen osinkojen maksu, niiden määrä ja maksuajankohta riippuvat kuitenkin useista seikoista, kuten DNA:n pääomarakenteesta, tulevasta liikevaihdosta, tuloksesta, taloudellisesta asemasta, yleisistä taloudellisista ja liiketoiminnallisista olosuhteista ja tulevaisuuden näkymistä, yhtiön tytäryhtiöiden kyvystä jakaa osinkoja tai muuten siirtää varoja yhtiöön ja muista sellaisista seikoista, joita hallitus saattaa pitää merkityksellisinä.

  2016 2015 2014 2013
Osinko per osake, euroa* 0,55 4,72 3,54 4,13
Osinko, miljoonaa euroa 72,8 40 30 30
Osingonmaksun täsmäytyspäivä 24.3.2017 4.4.2016 30.3.2015 25.3.2014
Osingon maksupäivä 7.4.2017 11.4.2016 8.4.2015 3.4.2014

 

*DNA:n osakkeiden määrä on muuttunut yhtiön listautumisen myötä. 16.12.2016 alkaen osakkeiden määrä on ollut 132 303 500.

DNA:ta seuraavat osakeanalyytikot

Mm. seuraavat osakeanalyytikot seuraavat DNA:ta sijoituskohteena. Alla listatut pankkiiriliikkeet ja analyytikot seuraavat DNA:ta omasta aloitteestaan. DNA ei ole vastuussa analyytikoiden näkemyksistä.

 

Bank of America Merrill Lynch

Sunil Patel
+44 20 7995 1923
sunil.p.patel(at)baml.com
 

Barclays

Simon Coles
+44 203 555 4519
simon.aa.coles(at)barclays.com

 

Danske Bank

Panu Laitinmäki
010 236 4867
panl(at)danskebank.com

 

J.P. Morgan

Matthew Bloxham
+44 20 7742 5144
matthew.c.bloxham(at)jpmorgan.com

 

Morgan Stanley

Terence Tsui
+44 20 7425 3095
terence.tsui(at)morganstanley.com

 

Nordea

Sami Sarkamies
09 5300 5176
sami.sarkamies(at)nordea.com

 

OP-Pohjola

Kimmo Stenvall
010 252 4561
kimmo.stenvall(at)op.fi

 

SEB

Artem Bletski
09 6162 8729
artem.beletski(at)seb.fi

Analyytikoiden konsensusennusteet DNA:n avainluvuista

Olet siirtymässä pois DNA:n internetsivuilta ulkoisen palveluntarjoajan sivulle. DNA ei ole millään tavoin vaikuttanut sivun sisältöön, laatuun, luonteeseen tai luotettavuuteen eikä vastaa kyseisen internet-sivujen sisällöstä, oikeellisuudesta tai laajuudesta.

Sivujen tieto perustuu DNA:ta sijoituskohteena seuraavien analyytikoiden arvioihin ja ennusteisiin, analyytikot ovat riippumattomia DNA:sta. Linkistä saatavilla olevat tiedot eivät edusta DNA:n tai DNA:n johdon käsityksiä, ennusteita tai arvioita. Tietoa ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi, eikä DNA ota vastuuta sivuilla tarjotun tiedon kätöstä. 

Siirry sivulle >>

DNA:n listautumisanti järjestettiin 15.–24.11.2016

DNA Oyj listasi osakkeensa Nasdaq Helsinki Oy:n (”Helsingin Pörssi”) pörssilistalle.

Osakkeita tarjottiin listautumisannissa yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa, DNA:n tai sen tytäryhtiöiden kaikille Suomessa vakituisessa tai määräaikaisessa työsuhteessa merkintäaikana oleville työntekijöille ja DNA:ssa merkintäaikana työskenteleville vuokratyöntekijöille, yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti.

Tärkeitä päivämääriä

  • 15.11.2016 Listautumisannin merkintäaika alkoi
  • 24.11.2016 DNA:n yleisö- ja henkilöstöanti keskeytettiin 
  • 29.11.2016 Tiedote listautumisannin lopullisesta tuloksesta
  • 30.11.2016 Kaupankäynti osakkeilla alkoi Helsingin pörssin pre-listalla, pois lukien henkilöstöosakkeet (arvio)
  • 2.12.2016 Kaupankäynti osakkeilla alkoi Helsingin pörssilistalla

Materiaalit

Listautumisen aikaiset tiedotteet

Omien osakkeiden hankinnat

DNA Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 18.5.2017 käyttää 22.3.2017 pidetyn yhtiökokouksen antamaa valtuutusta hankkia DNA:n osakkeita ja perustaa osakkeiden takaisinosto-ohjelman. Osakkeet hankitaan yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin liittyvien velvoitteiden täyttämiseksi. Osakkeiden takaisinosto-ohjelman alkaessa DNA:n hallussa ei ollut omia osakkeita.

Hankittavien osakkeiden määrä ei voi ylittää 25 prosenttia DNA:n osakkeiden kaupankäynnin keskimääräisestä päivittäisestä volyymistä. Keskimääräinen päivittäinen volyymi perustuu sen kuukauden keskimääräiseen päivittäiseen volyymiin, jolloin ohjelma julkistettiin eli 18.5.2017. Yhtiön omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet hankitaan hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Osakkeiden takaisinosto-ohjelma 2017
Osakkeiden takaisinosto-ohjelman kesto 1.6.2017–30.6.2018
Valtuutus, osakkeiden lkm 2 500 500
Valtuutus, %-osuus kaikista osakkeista 1,89 %
Hankittavat omat osakkeet enintään 1 000 000 osaketta
Hankittavat omat osakkeet, %-osuus kaikista osakkeista (enintään) 0,76 % 
Takaisinosto-ohjelmaan käytettävä summa, milj. eur 14,0
Omia osakkeita takaisinosto-ohjelman alkaessa 0
Pörssitiedote ohjelmasta, 18.5.2017 Lue lisää >>

 

DNA:n pörssitiedotteet >>