Osake

Kaupankäynti DNA:n osakkeella alkoi 30.11.2016 Nasdaq Helsingin pörssin pre-listalla ja pörssin päälistalla 2.12.2016. 

Osakemonitori

Osakkeen perustiedot

Päätöskurssihaku

Kokonaistuottolaskuri

Osakehistoria

DNA:lla on yksi osakesarja, jossa kullakin osakkeella on yksi ääni. DNA:n täysin maksettu osakepääoma on 72 702 225,65 euroa, ja yhtiöllä on 132 303 500 osaketta. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on DNA ja ISIN-tunnus FI4000062385.

Muutokset DNA:n osakepääomassa

  Ulkona olevien osakkeiden määrä Omien osakkeiden määrä Osakkeiden kokonaismäärä Rekisteröity
1.1.2013 8 478 532 1 132 144 9 610 676  
31.12.2013 8 478 532 1 132 144 9 610 676  
Suunnattu osakeanti 601   601 11.7.2014
31.12.2014 8 479 133 1 132 144 9 611 277  
Suunnattu osakeanti 605   605 2.1.2015
Osakepalkkijärjestelmään perustuva osakemerkintä 6 475   6 475 15.1.2015
Luovutettu omista osakkeista osana palkitsemista 1 657 -1 657 0  
31.12.2015 8 487 870 1 130 487 9 618 357  
Luovutettu omista osakkeista osana palkitsemista 520 -520 0  
Omien osakkeiden mitätöinti   -1 129 967 -1 129 967 13.10.2016
Osakkeiden jakaminen (split) maksuttomalla osakeannilla 118 837 460   118 837 460 27.10.2016
27.10.2016 127 325 850 0 127 325 850  
30.11.2016 132 031 957 0 132 031 957  
16.12.2016 (Henkilöstöannissa merkityt uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin) 132 303 500 0 132 303 500 16.12.2016

 

 

Osingonjako

Yhtiön hallitus on vahvistanut osinkopolitiikan, jonka mukaan DNA tavoittelee osingonmaksusuhdetta, joka on noin 70–90 prosenttia DNA:n tilikauden vapaasta kassavirrasta omalle pääomalle riippuen alla kuvatuista tekijöistä.

DNA:n mahdollinen osinkojen maksu, niiden määrä ja maksuajankohta riippuvat kuitenkin useista seikoista, kuten DNA:n pääomarakenteesta, tulevasta liikevaihdosta, tuloksesta, taloudellisesta asemasta, yleisistä taloudellisista ja liiketoiminnallisista olosuhteista ja tulevaisuuden näkymistä, yhtiön tytäryhtiöiden kyvystä jakaa osinkoja tai muuten siirtää varoja yhtiöön ja muista sellaisista seikoista, joita hallitus saattaa pitää merkityksellisinä.

  2017 2016 2015 2014 2013
Osinko per osake, euroa* 0,46 0,55 4,72 3,54 4,13
Ylimääräinen pääoman palautus 0,64        
Osinko, miljoonaa euroa 145 73 40 30 30
Osingonmaksun täsmäytyspäivä 26.3.2018 24.3.2017 4.4.2016 30.3.2015 25.3.2014
Osingon maksupäivä 4.4.2018 7.4.2017 11.4.2016 8.4.2015 3.4.2014

 

*DNA:n osakkeiden määrä on muuttunut yhtiön listautumisen myötä. 16.12.2016 alkaen osakkeiden määrä on ollut 132 303 500.

DNA:ta seuraavat osakeanalyytikot

Mm. seuraavat osakeanalyytikot seuraavat DNA:ta sijoituskohteena. Alla listatut pankkiiriliikkeet ja analyytikot seuraavat DNA:ta omasta aloitteestaan. DNA ei ole vastuussa analyytikoiden näkemyksistä.

 

ABG Sundal Collier

Peter Kurt Nielssen
+44 20 7905 5631
peterkurt.nielsen(at)abgsc.co.uk

 

Barclays

Simon Coles
+44 203 555 4519
simon.aa.coles(at)barclays.com

 

Berenberg

Abhilash Mohapatra
+44 20 3465 2644
abhilash.mohapatra(at)berenberg.com

 

Citi

Siyi He
+44 (0) 207 986 9876
siyi.he(a)citi.com

 

Danske Bank

Panu Laitinmäki
010 236 4867
panl(at)danskebank.com

 

Exane BNP Paribas

Kohulan Paramaguru
+44 20 3430 8546
kohulan.paramaguru(at)exanebnpparibas.com

 

J.P. Morgan

Roman Arbuzov 
+44 79 0749 3491
roman.arbuzov(at)jpmorgan.com

 

Morgan Stanley

Terence Tsui
+44 20 7425 3095
terence.tsui(at)morganstanley.com

 

Nordea

Sami Sarkamies
09 5300 5176
sami.sarkamies(at)nordea.com

 

OP-Pohjola

Kimmo Stenvall
010 252 4561
kimmo.stenvall(at)op.fi

 

SEB

Artem Bletski
09 6162 8729
artem.beletski(at)seb.fi

Analyytikoiden konsensusennusteet DNA:n avainluvuista

Olet siirtymässä pois DNA:n internetsivuilta ulkoisen palveluntarjoajan sivulle. DNA ei ole millään tavoin vaikuttanut sivun sisältöön, laatuun, luonteeseen tai luotettavuuteen eikä vastaa kyseisen internet-sivujen sisällöstä, oikeellisuudesta tai laajuudesta.

Sivujen tieto perustuu DNA:ta sijoituskohteena seuraavien analyytikoiden arvioihin ja ennusteisiin, analyytikot ovat riippumattomia DNA:sta. Linkistä saatavilla olevat tiedot eivät edusta DNA:n tai DNA:n johdon käsityksiä, ennusteita tai arvioita. Tietoa ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi, eikä DNA ota vastuuta sivuilla tarjotun tiedon kätöstä. 

Siirry sivulle >>

DNA:n listautumisanti järjestettiin 15.–24.11.2016

DNA Oyj listasi osakkeensa Nasdaq Helsinki Oy:n (”Helsingin Pörssi”) pörssilistalle.

Osakkeita tarjottiin listautumisannissa yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa, DNA:n tai sen tytäryhtiöiden kaikille Suomessa vakituisessa tai määräaikaisessa työsuhteessa merkintäaikana oleville työntekijöille ja DNA:ssa merkintäaikana työskenteleville vuokratyöntekijöille, yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti.

Tärkeitä päivämääriä

  • 15.11.2016 Listautumisannin merkintäaika alkoi
  • 24.11.2016 DNA:n yleisö- ja henkilöstöanti keskeytettiin 
  • 29.11.2016 Tiedote listautumisannin lopullisesta tuloksesta
  • 30.11.2016 Kaupankäynti osakkeilla alkoi Helsingin pörssin pre-listalla, pois lukien henkilöstöosakkeet (arvio)
  • 2.12.2016 Kaupankäynti osakkeilla alkoi Helsingin pörssilistalla

Materiaalit

Listautumisen aikaiset tiedotteet

Omien osakkeiden hankinnat

DNA Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 18.5.2017 käyttää 22.3.2017 pidetyn yhtiökokouksen antamaa valtuutusta hankkia DNA:n osakkeita ja perustaa osakkeiden takaisinosto-ohjelman. Osakkeet hankitaan yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin liittyvien velvoitteiden täyttämiseksi. Osakkeiden takaisinosto-ohjelman alkaessa DNA:n hallussa ei ollut omia osakkeita.

Hankittavien osakkeiden määrä ei voi ylittää 25 prosenttia DNA:n osakkeiden kaupankäynnin keskimääräisestä päivittäisestä volyymistä. Keskimääräinen päivittäinen volyymi perustuu sen kuukauden keskimääräiseen päivittäiseen volyymiin, jolloin ohjelma julkistettiin eli 18.5.2017. Yhtiön omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet hankitaan hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Osakkeiden takaisinosto-ohjelma 2017
Osakkeiden takaisinosto-ohjelman kesto 1.6.2017–14.9.2017
Valtuutus, osakkeiden lkm 2 500 500
Valtuutus, %-osuus kaikista osakkeista 1,89 %
Hankitut omat osakkeet 967 897
Hankitut omat osakkeet, %-osuus kaikista osakkeista (enintään) 0,73 % 
Takaisinosto-ohjelmaan käytettävä summa, enintään milj. eur 14,0
Omia osakkeita takaisinosto-ohjelman alkaessa 0
Pörssitiedote ohjelmasta, 18.5.2017 Lue tiedote >>
Pörssitiedote ohjelman päättymisestä, 15.9.2017 Lue tiedote >>