Osingonjako

Yhtiön hallitus on vahvistanut osinkopolitiikan, jonka mukaan DNA tavoittelee osingonmaksusuhdetta, joka on noin 70–90 prosenttia DNA:n tilikauden vapaasta kassavirrasta omalle pääomalle riippuen alla kuvatuista tekijöistä.

DNA:n mahdollinen osinkojen maksu, niiden määrä ja maksuajankohta riippuvat kuitenkin useista seikoista, kuten DNA:n pääomarakenteesta, tulevasta liikevaihdosta, tuloksesta, taloudellisesta asemasta, yleisistä taloudellisista ja liiketoiminnallisista olosuhteista ja tulevaisuuden näkymistä, yhtiön tytäryhtiöiden kyvystä jakaa osinkoja tai muuten siirtää varoja yhtiöön ja muista sellaisista seikoista, joita hallitus saattaa pitää merkityksellisinä.

  2015 2014 2013
Osinko per osake, euroa* 4,72 3,54 4,13
Osinko, miljoonaa euroa 40 30 30
Osingonmaksun täsmäytyspäivä 4.4.2016 30.3.2015 25.3.2014
Osingon maksupäivä 11.4.2016 8.4.2015 3.4.2014


*DNA:n osakkeiden määrä on muuttunut yhtiön listautumisen myötä. 16.12.2016 alkaen osakkeiden määrä on ollut 132 303 500.