Raportointi

Vastuullisuusraportointi DNA:lla

DNA raportoi vastuullisuutensa toteutumisesta kansainvälisen Global Reporting Initiative -viitekehyksen (GRI:n) mukaan. GRI:n mukainen vastuullisuusraportointi kattaa seuraavat osa-alueet: talous, ympäristö, henkilöstökäytännöt ja työolot, ihmisoikeudet, vaikutukset yhteiskunnassa sekä tuotevastuu. DNA:n vastuullisuusraportti julkaistaan kerran vuodessa osana yhtiön vuosikertomusta.

Vastuullisuus kuuluu DNA:lla hallituksen ja toimitusjohtajan tehtäväkenttään. Hallitus käsittelee vastuullisuuteen liittyviä asioita kaksi kertaa vuodessa. Johtoryhmässä vastuullisuus kuuluu konsernin talousjohtajan vastuulle. DNA:lla on kokopäivätoiminen yritysvastuupäällikkö, joka päättää vastuullisuuden suurista linjoista yhdessä talousjohtajan kanssa sekä vastaa vastuullisuustavoitteiden toteutumisesta ja toimenpiteiden jalkauttamisesta.

Vastuullisuusraportti 2016 (pdf)
Vastuullisuusraportti 2015
Vastuullisuusraportti 2014
Vastuullisuusraportti 2013
Vastuullisuusraportti 2012
Vastuullisuusraportti 2011