Raportointi

Vastuullisuusraportointi DNA:lla

DNA raportoi vastuullisuutensa toteutumisesta kansainvälisen Global Reporting Initiative -viitekehyksen (GRI:n) mukaan. GRI:n mukainen vastuullisuusraportointi kattaa seuraavat osa-alueet: talous, ympäristö, henkilöstökäytännöt ja työolot, ihmisoikeudet, vaikutukset yhteiskunnassa sekä tuotevastuu. DNA:n vastuullisuusraportti julkaistaan kerran vuodessa osana yhtiön vuosikertomusta.

Vastuullisuus kuuluu DNA:lla hallituksen ja toimitusjohtajan tehtäväkenttään. Hallitus käsittelee vastuullisuuteen liittyviä asioita kaksi kertaa vuodessa. Johtoryhmässä vastuullisuus kuuluu konsernin talousjohtajan vastuulle. DNA:lla on kokopäivätoiminen yritysvastuupäällikkö, joka päättää vastuullisuuden suurista linjoista yhdessä talousjohtajan kanssa sekä vastaa vastuullisuustavoitteiden toteutumisesta ja toimenpiteiden jalkauttamisesta.