Hallinnointi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta


DNA:n yhtiökokous on perustanut osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hyväksynyt sen työjärjestyksen. Osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuvan pysyvän nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunta päätettiin vuoden 2015 varsinaisessa yhtiökokouksessa perustaa toimimaan toistaiseksi kunnes yhtiökokous toisin päättää.

Toimikunta koostuu kolmesta suurimmasta osakkeenomistajasta tai näiden osakkeenomistajien nimeämistä edustajista. Toimikunnan jäsenten nimeämisoikeus on toimikunnan työjärjestyksessä tarkemmin määrätyllä tavalla niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden edustamasta äänimäärästä on Euroclear Finland Oy:n pitämän tai muualla pidettävän yhtiön osakasluettelon mukaan suurin vuosittain 1. syyskuuta varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna.

Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja osallistuu toimikunnan työhön asiantuntijana.

Yhtiö julkistaa toimikunnan kokoonpanon, kun toimikunnan jäsenet on nimitetty. Toimikunnan toimikausi päättyy vuosittain uuden toimikunnan tultua nimitetyksi. Toimikunta on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet jäsenistä. Toimikunta ei saa tehdä päätöstä, ellei kaikille sen jäsenille ole varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn ja kokoukseen.

Toimikunnan tehtäviin kuuluu:

  • valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle tehtävä ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta

  • valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle tehtävä ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi

  • valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäseniksi; ja

  • etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.


DNA:n kolme suurinta osakkeenomistajaa 5.9.2018 ovat nimittäneet osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan seuraavat edustajat:

  • Tommi Aurejärvi, Finda Oy
  • Seppo Vikström, PHP Holding Oy
  • Esko Torsti, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Lisäksi DNA:n hallituksen puheenjohtaja Pertti Korhonen osallistuu toimikunnan työhön asiantuntijana. Nimitystoimikunnan jäsenet valitsevat puheenjohtajan keskuudestaan järjestäytymiskokouksessaan.

Toimikunnan tulee toimittaa varsinaiselle yhtiökokoukselle valmistelemansa ehdotukset yhtiön hallitukselle viimeistään 1. helmikuuta ennen varsinaista yhtiökokousta. Ehdotukset julkistetaan ja sisällytetään yhtiökokouskutsuun.