Hallinnointi

Sisäpiiriperiaatteet

DNA noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita, kuten sen sisäpiiriohjetta, markkinoiden väärinkäyttöasetusta ((EU) No 596/2014, MAR), sen nojalla annettuja 2-tason säädöksiä, arvopaperimarkkinalain ja rikoslain säännöksiä sekä Finanssivalvonnan, ESMAn (European Securities and Markets Authority) sääntöjä ja ohjeita. Näitä täydentää yhtiön hallituksen hyväksymä yhtiön oma sisäpiiriohje, jolla on tarkoitus luoda selkeät toimintaohjeet ja säännöt sisäpiiriasioiden hallinnosta, sisäpiiritiedon julkistamisesta, sisäpiiriluetteloiden ylläpidosta ja johtohenkilöiden ja näiden lähipiirin liiketoimista.

DNA julkistaa mahdollisimman pian yhtiötä suoraan koskevan sisäpiiritiedon. DNA voi lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, jos kaikki soveltuvan sääntelyn edellyttämät sisäpiiritiedon lykkäämisperusteet täyttyvät. Yhtiö julkaisee ja säilyttää verkkosivustollaan vähintään viiden vuoden ajan kaikki julkistamansa sisäpiiritiedot. DNA pitää yllä soveltuvan sääntelyn edellyttämissä tilanteissa hankekohtaisia sisäpiirirekistereitä.

Ilmoitusvelvollisuus

DNA:n johtotehtävässä toimivan henkilön on ilmoitettava yhtiölle lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt sekä tällaisessa tiedossa tapahtuvat muutokset. DNA laatii listan johtohenkilöistä ja näiden lähipiiriin kuuluvista henkilöistä. DNA:n johtohenkilöt ja heidän lähipiirinsä ilmoittavat DNA:n rahoitusvälineillä omaan lukuunsa tehdyt liiketoimet sekä DNA:lle että Finanssivalvonnalle. DNA puolestaan julkistaa kyseiset liiketoimet pörssitiedotteina. Ilmoitukset ja julkistaminen tehdään lainsäädännön asettamissa aikarajoissa.

Suljettu ikkuna

Johtohenkilö ei saa toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun liiketoimia DNA:n rahoitusvälineillä 30 päivän pituisen suljetun ajanjakson aikana ennen yhtiön tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsauksen julkaisemista eikä julkistamispäivänä (kaupankäyntirajoitus).

Vuonna 2018 suljetut ikkunat ovat seuraavasti: 

  • 3.1.2018 - 2.2.2018
  • 20.3.2018 - 19.4.2018
  • 19.6.2018 - 19.7.2018
  • 19.9.2018 - 19.10.2018

Sisäpiiriasioiden koordinointi

DNA:n sisäpiirivastaavana toimii yhtiön lakiasiainjohtaja. Hän vastaa mm. seuraavien tehtävien toteutumisesta yhtiössä:

  • sisäinen tiedottaminen sisäpiiriasioista;
  • sisäpiiriasioiden koulutus;
  • sisäpiiriluettelojen laatiminen, ylläpitäminen ja toimittaminen Finanssivalvonnalle (pyynnöstä);
  • hyväksyntöjen saaminen sisäpiiriluettelossa olevilta henkilöiltä;
  • sisäpiiriasioiden valvonta ja
  • sisäpiiriasioita koskevan sääntelymuutosten seuranta.