Hallinnointi

Tilintarkastus

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi varsinaisen yhtiökokouksen valitsema tilintarkastaja. Tilintarkastajan on oltava tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi ja tilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastaja antaa yhtiön osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen yhtiön tilinpäätöksen yhteydessä ja raportoi säännöllisesti havainnoistaan tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle.

Tarkastusvaliokunnan valmistelema ehdotus tilintarkastajaksi ilmoitetaan yhtiökokouskutsussa.

Yhtiö ilmoittaa tilintarkastajan palkkiot tilikaudelta. Jos tilintarkastajalle on maksettu palkkioita tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista, nämä palkkiot ilmoitetaan erikseen. Tilintarkastajaan rinnastetaan tilintarkastusyhteisön kanssa samaan konserniin tai ketjuun kuuluvat yhtiöt ja tilintarkastajan määräysvallassa olevat yhtiöt. Palkkioina ilmoitetaan kaikkien yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden maksamat palkkiot.

Tilintarkastus vuonna 2018

Vuonna 2018 DNA:n tilintarkastusyhteisönä toimi PricewaterhouseCoopers Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mika Kaarisalo.

Tilintarkastajille maksettiin vuonna 2018 tilintarkastuspalkkioina 278 757 euroa (vuonna 2017: 265 429 euroa) ja muista tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista 100 378 euroa (vuonna 2017: 210 596 euroa).