Hallinnointi

DNA OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS  


YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA
Yhtiön toiminimi on DNA Oyj ja kotipaikka Helsinki. Yhtiön rinnakkaistoiminimi englanniksi on DNA Plc ja ruotsiksi DNA Abp.


YHTIÖN TOIMIALA
Yhtiön toimialana on harjoittaa yleistä teletoimintaa ja tarjota tietoliikenne-, ICT-, viihde- ja TV-palveluja. Yhtiö harjoittaa myös koneiden, laitteiden, tarvikkeiden ja ohjelmistojen maahantuontia sekä osto-, myynti- ja välitystoimintaa. Lisäksi yhtiö harjoittaa edellä mainittuun liiketoimintaan sekä puhelin- ja muuhun tietoliikenteeseen liittyvää palvelu- ja konsultointitoimintaa. Yhtiöllä on oikeus tarjota maksupalvelua. Maksupalvelut, joita yhtiö tarjoaa, käyvät ilmi Finanssivalvonnan maksulaitosrekisteristä. Yhtiö voi omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita sekä harjoittaa arvopaperikauppaa ja yhtiön toimialaa tukevaa sijoitus- ja rahoitustoimintaa.


HALLITUS
Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, jonka valitsee yhtiökokous. Hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on paikalla.


TOIMITUSJOHTAJA
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.


ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄÄN KUULUMINEN
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.


YHTIÖN EDUSTAMINEN
Yhtiötä edustavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

Hallitus voi päättää edustamisoikeuksien ja prokuroiden antamisesta.


TILINTARKASTAJAT
Yhtiössä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi ja tilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.


KOKOUSKUTSU JA ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN
Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.


VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
Kokouksessa on:
esitettävä
1. tilinpäätös ja toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;
päätettävä
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikä emoyhtiössä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten lukumäärästä;
7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista;
valittava
8. hallituksen jäsenet;
9. tilintarkastaja; ja
käsiteltävä
10. mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10§
TILIKAUSI
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.