Sponsoroinnin periaatteet

Yleisesti sponsoroinnilla tarkoitetaan kaupallista yhteistyötä, jonka osapuolilla on samanlainen ajatusmaailma ja arvot sekä halu puhutella samaa kohderyhmää, yhteneväisin keinoin. Jotta yhteistyö saavuttaisi sille asetetut tavoitteet, toimenpiteiden pitää vahvistaa molempien imagoa ja vastata kummankin odotuksia. Kun tähän päästään, myös kohderyhmä ja asiakkaat kiinnostuvat ja ottavat sisällön omakseen – jakaakseen ja kertoakseen siitä eteenpäin.

Sponsorointi vahvistaa DNA-brändiä

Sponsoroinnin tarkoitus on edesauttaa DNA:n liiketoiminnan kasvua ja kehittämistä sekä tukea markkinoinnin tavoitteita. Se on aina sopimukseen perustuvaa mahdollisuutta näkyä jonkin organisaation, henkilön tai tapahtuman yhteydessä. Sponsorointi ei kuitenkaan ole pelkkää logonäkyvyyttä vaan sopimukseen on liityttävä myös muita elementtejä. Sponsorointisopimuksen on annettava oikeudet mm. lisätarinan rakentamiseen (hyödyntäminen mm. markkinointiviestinnässä ja sisältömarkkinoinnissa).

Sponsorointiin sovelletaan aina seuraavia periaatteita:

 • Kaikki tarjoukset käsitellään asiallisesti ja niihin vastataan kirjallisesti
 • Yhteistyö edellyttää aina juridisesti sitovaa sopimusta
 • DNA:n on oltava pääsponsori tai yksi niistä.
 • Pääsääntöisesti DNA ei sponsoroi kohteita joissa sponsoreina myös muita saman alan toimijoita (toimialahygienia)
 • Yhteistyökumppanin on pystyttävä osoittamaan DNA:n maksaman tuen käyttötarkoitus


Mitä sponsorointi DNA:lla ei ole

Yleisesti voidaan sanoa, että DNA ei sponsoroi kohteita joihin sisältyy DNA:lle merkittävä maineriski, esimerkiksi taloudellisen, yhteiskunnallisen, sosiaalisen tai ympäristövastuun näkökulmasta.

Sponsorointi ei ole:

 • Avustuksia tai hyväntekeväisyyttä
 • Messuille osallistumista
 • Yksittäisiä peliasu- tai hallimainoksia
 • Vastakaupan työkalu

Vastakauppa ei ole hyvän liikemiestavan mukaista, se ei kuulu DNA:laisten toimintamalliin.

DNA ei sponsoroi:

 • Riskialtistoimintaa (esim. kamppailulajit):
  Toiminta, johon liittyy selkeä osanottajan tai katsojan väkivaltainen vammautumisriski.
 • Puoluepoliittista tai uskonnollista toimintaa:
  DNA ei ryhdy yhteistyöhön, joka voidaan nähdä puoluepoliittiseksi tai uskonnolliseksi kannanotoksi.
 • Lisäksi seuraavissa tapauksissa on sponsorointia harkittava tarkoin:
  Urheilulajit, joiden yhteydessä on esiintynyt lukuisia doping-tapauksia tai ilkivaltaa, väkivaltaa tai väkivallan ihannointia.