DNA:n strategian kulmakivenä on asiakastyytyväisyys

Strategiamme keskiössä on asiakas, ja keskeisin strategian toteuttamisen tavoite on asiakastyytyväisyys. Olemme keskittyneet asiakastyytyväisyyden kehittämiseen voimakkaasti jo useiden vuosien ajan − hyvin tuloksin.

DNA:n visiona ja missiona on tyytyväisimmät asiakkaat. Haluamme tehdä asiakkaidemme arjesta inspiroivampaa, tuottavampaa ja viihdyttävämpää. Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet – selkeästi, kustannustehokkaasti ja helposti. Liiketoimintastrategiamme jakaantuu kuluttaja- ja yritysliiketoimintaan.

Strategiset tavoitteemme:

  • Markkinoiden tyytyväisimmät kuluttaja- ja yritysasiakkaat
  • Toimialan paras taloudellinen kehitys
  • Markkinoita nopeampi kasvu
  • Nousu Suomen halutuimpien työnantajien joukkoon

DNA:n yhtenä strategisena tavoitteena on markkinoiden tyytyväisimmät yritys- ja yksityisasiakkaat. Pitkäaikaiset, tyytyväiset ja näin ollen uskolliset asiakkaat ovat avain muidenkin DNA:n strategisten tavoitteiden toteuttamiseen. Jokainen kohtaaminen asiakkaan kanssa on tärkeä. Keskeistä on kiinnostava, asiakkaiden tarpeiden mukaan päivittyvä tarjooma sekä mielenkiintoiset palvelukokonaisuudet, ostamisen helppous eri kanavissa ja mahdollisten ongelmatilanteiden hoito ripeästi ja laadukkaasti.

Tähtäämme siihen, että asiointi DNA:n kanssa on aina mutkatonta ja laadukasta kaikissa asiakaspalvelu- ja myyntikanavissa sekä muissa kohtaamisissa. DNA:n kiinnostava tarjooma kasvaa ja mukautuu ihmisten sekä yritysten tarpeiden mukaan. Jatkamme investointeja verkkoinfrastruktuurimme, jolla luomme pohjaa tulevaisuuden kasvavalle liittymien, laitteiden ja online-palveluiden käytölle.

Keskitymme myös kannattavuutemme parantamiseen ja strategisia tavoitteitamme ovatkin toimialan paras taloudellinen kehitys, mitä mittaamme vuositasolla operatiivisen vapaan kassavirran suhteellisella kehityksellä kilpailijoihimme verrattuna ja markkinoita nopeampi kasvu, mitä mittaamme liikevaihdon suhteellisella kehityksellä verrattuna kilpailijoihimme. DNA:lla on jatkuva huomio kannattavuuden parantamistoimissa: suuria IT-kehityshankkeita on meneillään tehokkuuden parantamiseksi, kustannuskilpailukykyä parannetaan jatkuvasti, toimintaa tehostetaan ja hankinnoissa säästetään. Lisäksi nopeus ja kustannustehokkuus ovat vahvuuksiamme: toimimme ketterämmin ja kustannustehokkaammin kuin kilpailijamme ja toteutamme rohkeasti isojakin muutoksia.

Sen lisäksi, että panostamme vahvasti asiakastyytyväisyyteen ja kehitämme perinteisempiä liiketoimintoja, joissa pärjäämme jo hyvin, keskitymme myös kartoittamaan uusia mahdollisuuksia. Tietoliikenneala kehittyy vauhdikkaasti ja markkinoille tulee jatkuvasti uusia online-palveluita. DNA tekeekin jatkuvasti yhteistyötä kasvuyritysten kanssa ja kumppanoituu rohkeasti uusien toimijoiden kanssa uusien innovatiivisten palveluiden tuomiseksi markkinoille.

Neljäs strateginen tavoitteemme on tehdä DNA:sta erinomainen työpaikka. DNA:n työntekijöiden tyytyväisyys on jo nyt korkealla tasolla ja vuoden 2015 Great Place to Work -työtyytyväisyys tutkimuksessa nähtiin merkittävä nousu työtyytyväisyydessä. Kilpailukykymme perusta on huippuammattilaisten tiimi, jossa on omistautunut ja pätevä työntekijä joka tehtävässä.