DNA lyhyesti

Haluamme tehdä asiakkaidemme arjesta inspiroivampaa, tuottavampaa ja viihdyttävämpää. Tarjoamme asiakkaillemme yhteydet, palvelut ja laitteet – selkeästi, kustannustehokkaasti ja helposti.

Yksityisasiakkaille DNA on…

...asiantuntija, jolla on hyväntahtoinen pilke silmäkulmassa. Puhumme ymmärrettävästi ja löydämme kullekin asiakkaallemme juuri hänelle sopivimmat yhteydenpidon, turvallisuuden ja viihteen palvelut. 

Tarjoamme yksityisasiakkaillemme puhe- ja laajakaistapalveluita sekä matkaviestin- että kiinteässä verkossa. Olemme Suomen suurin kaapelioperaattori ja johtava maksu-tv-toimija sekä kaapeli- että antenniverkossa. Antennitelevisioverkkomme tavoittaa noin 85 prosenttia Suomen kotitalouksista.

Valokuitupohjaiseen kaapeliverkkoomme, joka mahdollistaa jo gigaluokan nopeudet, on kytketty yli 620 000 kotitaloutta, ja meillä on Suomen laajin kanavavalikoima. Moderni 4G-verkkomme tavoittaa yli 99 prosenttia suomalaisista.

DNA:n strategian kulmakivenä on asiakastyytyväisyys

Strategiamme keskiössä on asiakas, ja keskeisin strategian toteuttamisen tavoite on asiakastyytyväisyys. Olemme keskittyneet asiakastyytyväisyyden kehittämiseen voimakkaasti jo useiden vuosien ajan − hyvin tuloksin.

Haluamme tehdä asiakkaidemme arjesta inspiroivampaa, tuottavampaa ja viihdyttävämpää. Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet – selkeästi, kustannustehokkaasti ja helposti.

Mutkatonta asiointia 

DNA:n keskeisimpänä tavoitteena on markkinoiden tyytyväisimmät ja uskollisimmat yritys- ja yksityisasiakkaat. Pitkäaikaiset, tyytyväiset ja näin ollen uskolliset asiakkaat ovat avain muidenkin strategisten tavoitteiden toteuttamiseen. Jokainen kohtaaminen asiakkaan kanssa on tärkeä. Keskeistä on kiinnostava, asiakkaiden tarpeiden mukaan päivittyvä tarjooma sekä mielenkiintoiset palvelukokonaisuudet, ostamisen helppous eri kanavissa ja mahdollisten ongelmatilanteiden hoito ripeästi ja laadukkaasti.

Tähtäämme siihen, että asiointi DNA:n kanssa on aina mutkatonta ja laadukasta kaikissa asiakaspalvelu- ja myyntikanavissa sekä muissa kohtaamisissa. DNA:n kiinnostava tarjooma kasvaa ja mukautuu ihmisten sekä yritysten tarpeiden mukaan. Jatkamme investointeja verkkoinfrastruktuurimme, jolla luomme pohjaa tulevaisuuden kasvavalle liittymien, laitteiden ja online-palveluiden käytölle.

Kannattavaa ja tehokasta liiketoimintaa

Keskitymme myös kannattavuutemme parantamiseen: suuria IT-kehityshankkeita on meneillään tehokkuuden parantamiseksi, kustannuskilpailukykyä parannetaan jatkuvasti, toimintaa tehostetaan ja hankinnoissa säästetään. Nopeus ja kustannustehokkuus ovat vahvuuksiamme: toimimme ketterämmin ja kustannustehokkaammin kuin kilpailijamme ja toteutamme rohkeasti isojakin muutoksia.

Sen lisäksi, että panostamme vahvasti asiakastyytyväisyyteen ja kehitämme perinteisempiä liiketoimintoja, joissa pärjäämme jo hyvin, keskitymme myös kartoittamaan uusia mahdollisuuksia. Tietoliikenneala kehittyy vauhdikkaasti ja markkinoille tulee jatkuvasti uusia online-palveluita. DNA tekeekin yhteistyötä kasvuyritysten kanssa ja kumppanoituu rohkeasti uusien toimijoiden kanssa uusien innovatiivisten palveluiden tuomiseksi markkinoille.

Erinomainen työpaikka huippuammattilaisille

Lisäksi tärkeä strateginen tavoitteemme on tehdä DNA:sta erinomainen työpaikka. Kilpailukykymme perusta on huippuammattilaisten tiimi, jossa on omistautunut ja pätevä työntekijä joka tehtävässä. Yhtenä jatkuvan työtyytyväisyyden kehittämisen työkaluna DNA on ollut mukana Great Place to Work -tutkimuksessa jo useita vuosia. Tulokset paranivat kolmatta vuotta peräkkäin ja vuoden 2017 puolella tehdyn Great Place to Work® -tutkimuksen perusteella DNA palkittiin Suomen toiseksi parhaana työpaikkana suurten yhtiöiden sarjassa helmikuussa 2018. 

Lue lisää DNA:n strategiasta Sijoittajat-osiosta >>

 

DNA:n strategia

Vuosi 2017 oli DNA:lle ennätyksellinen kaikilla mittareilla. Liikevaihto, liiketulos ja operatiivinen vapaa kassavirta kasvoivat selvästi edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat ennätyksellisen korkealla tasolla. Asiakkaiden tyytyväisyys DNA:n toimintaan parani entisestään ja henkilöstötyytyväisyys kehittyi myönteisesti jo kolmatta vuotta peräkkäin. Myös tulevaisuuteen peilaavissa uusmyyntiluvuissa tulos oli erinomainen ja DNA:n liittymämäärät kasvoivat ainoana valtakunnallisista operaattoreista niin matkaviestinverkossa kuin kiinteässä verkossa. 

Arvomme ohjaavat toimintaamme

Yhteiset arvomme luovat pohjan DNA:n kasvulle ja kehittymiselle.

Nopea
tarkoittaa asiakkaillemme, että DNA:lla palvelu pelaa. DNA:ssa se tarkoittaa, että keskitymme olennaiseen ja teemme johdonmukaisesti sekä määrätietoisesti asioita.

Mutkaton
tarkoittaa asiakkaillemme, että DNA kuuntelee aidosti. DNA:ssa se tarkoittaa, että arvostamme ja ymmärrämme niin asiakasta kuin työkaveriakin. DNA:lla toimitaan selkeästi ja vastuuta kantaen. DNAlaisilla on kyky tehdä hankalistakin asioista helppoja.

Rohkea
tarkoittaa asiakkaillemme rohkeaa mainontaa, yllätyksellisyyttä ja asioihin reippaasti tarttumista. DNA:ssa se tarkoittaa, että olemme suoria, ennakkoluulottomia ja valmiita muutokseen. DNAlaiset uskaltavat kokeilla uutta ja seisovat vankasti tehtyjen päätösten takana. Rohkeus on asioiden tekemistä aina täysillä.

Asiakasraadin kautta arvokasta tietoa DNA:lle

Tunnemme asiakkaamme ja tiedämme, mitä heille merkitsevät hyvä asiakaspalvelu ja oikea hinta-laatusuhde. Siksi meillä on entistäkin tyytyväisemmät kuluttaja- ja yritysasiakkaat.  DNA:lla on oma asiakasraati, joka antaa ensiarvoisen tärkeää tietoa liiketoiminnoille.

DNA:n hallitus

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnon, toiminnan ja kirjanpidon sekä varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus on vahvistanut kirjallisen työjärjestyksen hallituksen tehtävistä, käsiteltävistä asioista, kokouskäytännöstä ja päätöksentekomenettelystä. Työjärjestyksen mukaisesti hallitus käsittelee ja päättää konsernin kannalta taloudellisesti, liiketoiminnallisesti tai periaatteellisesti merkittävät asiat.

 

Pertti Korhonen 

s. 1961
hallituksen puheenjohtaja
DI

Keskeinen työkokemus

 • Outotec Oyj, toimitusjohtaja 2010–2016
 • Elektrobit Oyj, toimitusjohtaja 2006 – 2009

Nokia Oyj:

 • johtokunnan jäsen 2002–2006
 • Nokia Technology Platformsin teknologiajohtaja 2004–2006
 • Nokia Mobile Softwaren johtaja 2001–2003
 • Nokia Mobile Phones, useissa eri johtotehtävissä (tuotekehitys, tuotanto, logistiikka, hankintatoimi) 1990–2001
 • Nokia Mobira, suunnitteluinsinööri, suunnittelupäällikkö 1987–1990

Keskeiset luottamustehtävät

 • Tekir Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2017
 • Fastems Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2016
 • Rollock Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2016
 • Ahlstrom Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja 2011-2013, hallituksen puheenjohtaja 2013–2014
 • Rautaruukki Oyj, hallituksen jäsen 2010–2013
 • Elisa Oyj, hallituksen jäsen 2008–2011
 • Veho Group Oy, halituksen jäsen 2007–2011
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK, hallituksen jäsen 2016
 • Teknologiateollisuus ry, hallituksen jäsen 2012–2014, hallituksen varapuheenjohtaja 2014–2016
 • Climate Leadership Council ry, hallituksen puheenjohtaja 2014–2016, hallituksen jäsen vuodesta 2017
 • Keskuskauppakamarin hallituksen jäsen 2012–2016
 • Kansainvälinen kauppakamari ICC Suomi, hallituksen jäsen 2012, hallituksen varapuheenjohtaja 2013–2016, kansainvälisen kaupan valiokunnan puheenjohtaja vuodesta 2017

DNA:n hallituksen jäsen 25.10.2016 alkaen ja hallituksen puheenjohtaja 1.12.2016 alkaen. Henkilöstövaliokunnan (ent. palkitsemisvaliokunta) puheenjohtaja joulukuusta 2016 alkaen. Riippumaton yhtiöstä sekä sen merkittävistä osakkeenomistajista.

 

 

Jukka Ottela 

s. 1953
hallituksen jäsen
KTM, OTK

Keskeinen työkokemus

 • Mediatalo Esa, toimitusjohtaja, 1994-2016
 • Onninen Oy, tukkuliiketoiminnan johtaja, 1990–1994

Keskeisimmät luottamustehtävät

 • Lahden Yhteiskoulun Säätiö, hallituksen puheenjohtaja 2015–
 • Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen hallintoneuvosto, 2013–4/2017
 • PHP Holding Oy, hallituksen puheenjohtaja, 2009–
 • PHP Liiketoiminta Oyj, hallituksen puheenjohtaja, 2009–

DNA:n hallituksen jäsen vuodesta 2010. Tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2011. Henkilöstövaliokunnan (ent. palkitsemisvaliokunta) jäsen vuodesta 2014. Riippumaton yhtiöstä, ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Toimii suuren osakkeenomistajan nimittämänä hallituksen jäsenenä.

Kirsi Sormunen 

s. 1957
hallituksen jäsen
KTM

Keskeinen työkokemus:

 • Nokia Oyj, kestävän kehityksen johtaja, ympäristöjohtaja, yritysvastuujohtaja 2003-2013

 • Nokia Telecommunications, talous- ja rahoitusjohtaja 1995-1999

 • Nokia Oyj, apulaisjohtaja/konsernirahoitus 1989-1993 rahoitusjohtaja 1993-1995

Keskeiset luottamustehtävät:

 • VR Group hallituksen jäsen vuodesta 2017
 • Unicef Finland, Hallituksen jäsen 2016–
 • DIF (Directors´Institute of Finland), Senior Advisor, 2016–
 • Lappeenranta University of Technology, Advisory Board Member 2015–
 • Sitra, Hallituksen jäsen 2013–

DNA:n hallituksen jäsen vuodesta 2014. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja ja henkilöstövaliokunnan (ent. palkitsemisvaliokunta) jäsen vuodesta 2014. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Tero Ojanperä 

s. 1966
hallituksen jäsen
TkT
Visionplus Oyj, toimitusjohtaja ja perustajaosakas

Keskeinen työkokemus

 • Nokia Oyj, teknologia- ja strategiajohtaja, Nokia Research Center:n vetäjä ja Nokia Networksin johtaja sekä muissa johtotehtävissä ja johtokunnan jäsenenä 1990–2011

Keskeiset luottamustehtävät

 • Bittium Oyj, hallituksen jäsen vuodesta 2017
 • Smilestream Oy:n hallituksen puheenjohtaja, 2015–
 • Kiosked Oy:n hallituksen puheenjohtaja, 2014–2016, hallituksen jäsen 2017–
 • Veikkaus Oy, hallituksen jäsen, 2013–
 • Tailorframe Oy:n hallituksen puheenjohtaja, 2013–
 • Tampereen teknillinen yliopisto, hallituksen puheenjohtaja, 2012–

DNA:n hallituksen jäsen vuodesta 2014. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Anu Nissinen 

s. 1963
hallituksen jäsen
KTM
Digma Design Oy, toimitusjohtaja, 2016–

Keskeinen työkokemus:

 • Era Content Oy, partneri, toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, 2015-2016
 • Sanoma Media Finland, toimitusjohtaja, 2011–2013
 • Sanoma Entertainment Finland, toimitusjohtaja, 2008–2011
 • Helsinki Televisio/Welho, toimitusjohtaja, 2004–2008

Keskeiset luottamustehtävät:

 • Suomen Messut Osuuskunta, hallituksen jäsen, 2018–
 • Suomen Elokuvasäätiö, hallituksen jäsen,  2017–
 • Kesko Oyj, hallituksen jäsen, 2015– 4/2018
 • Viestilehdet Oy, hallituksen jäsen, 2015–
 • Siili Solutions Oyj, varapuheenjohtaja, 2014–
 • F-Secure Oyj, hallituksen jäsen, 2010–4/2017
 • Prevent 360 Turvallisuuspalvelut Oy, hallituksen jäsen, 2017–
 • Tilipalvelu Rantalainen, hallituksen jäsen 2018–

DNA:n hallituksen jäsen vuodesta 2014. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Margus Schults 

s. 1966
hallituksen jäsen
TkT
Tallink Silja Oy, toimitusjohtaja, 2009–

Keskeinen työkokemus

 • Tallink Silja Oy, toimitusjohtaja, 2009–
 • Tallink Group AS, kehitysjohtaja ja sijoittajasuhteiden johtaja, 2008–2009
 • SEB, liiketoiminnan kehittämisen, strategian ja henkilöstöhallinnon johtotehtävät Tallinnassa, Riikassa ja Tukholmassa, 1994–2008

Keskeisimmät luottamustehtävät

 • Ovenia Group hallituksen jäsen 2016–
 • WWF Suomi hallintoneuvoston jäsen 2016–
 • Hallitusammattilaiset ry (Directors´ Institute of Finland), jäsen vuodesta 2013
 • Suomen Varustamot ry, hallituksen jäsen, 2012–
 • Suomalais-Eestiläinen kauppayhdistys, varapuheenjohtaja, 2012–
 • Helsingin seudun kauppakamari, valtuuskunnan jäsen, 2012–

DNA:n hallituksen jäsen vuodesta 2015. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

 

DNA:n johtoryhmä

DNA:n toimitusjohtajan tehtävät määräytyvät osakeyhtiölain mukaan. Toimitusjohtaja vastaa itsenäisesti konsernin johtamisesta hallituksen hyväksymien strategisten suuntaviivojen ja toimintasuunnitelmien sekä hallituksen vahvistamien yleisperiaatteiden mukaisesti.

Konsernin johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja, liiketoiminta-alueiden johtajat, talousjohtaja, tekninen johtaja, strategiajohtaja, lakiasiainjohtaja ja henkilöstöjohtaja. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii DNA:n toimitusjohtaja. DNA:n johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa konsernin johtamisessa.

Jukka Leinonen 

s. 1962
DNA:ssa vuodesta 2010
DI
toimitusjohtaja

Keskeinen työkokemus

 • DNA Oyj, toimitusjohtaja, 2013–
 • DNA Oy, yritysliiketoiminnan johtaja, 2010–2013
 • TeliaSonera, yrityspalveluiden markkinoinnin ja tuotehallinnan johtotehtävät 2002–2009
 • Sonera Solutions Oy (Yritysverkot Oy), toimitusjohtaja, 1996–1999

Keskeiset luottamustehtävät

 • Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliiton FiCom ry, hallituksen jäsen 2013–
 • Palvelualojen työnantajat PALTA ry, hallituksen jäsen 2014–

Pekka Väisänen 

s. 1966
DNA:ssa vuosina 2003–2006 ja 2007–
KTM
johtaja, kuluttajaliiketoiminta

Keskeinen työkokemus

 • DNA Oyj, kuluttajaliiketoiminnan johtaja, 2009–
 • DNA Palvelut Oy, myynti- ja markkinointijohtaja, 2007–2009
 • Oulun Puhelin Oyj, liiketoiminnan kehitysjohtaja, 2006–2007
 • Finnet Oy ja DNA Finland Oy, myynti- ja markkinointijohtaja, 2003–2006
 • Oulun Puhelin Oyj, useissa eri tehtävissä, 1996–2003

Ei keskeisiä luottamustehtäviä

Hannu Rokka 

s. 1965
DNA:ssa vuodesta 2011
yritysliiketoiminnan johtaja

Keskeinen työkokemus

 • DNA Oy, yritysliiketoiminnan johtaja, 2014–
 • Forte Netservices Oy, toimitusjohtaja, 2012–2014
 • DNA Oy, yritysliiketoiminnan tuotehallinnan johtaja, 2013–2014
 • Forte Netservices Oy, perustajaosakas ja teknologiajohtaja, 2000–2012
 • WM-data Faci Oy, johtava konsultti, 1995–2000
 • Digital Equipment Corp., Customer Service Engineer, 1990–1995

Ei keskeisiä luottamustehtäviä

Timo Karppinen 

s. 1964
DNA:ssa vuodesta 2012
VTM
talous- ja rahoitusjohtaja

Keskeinen työkokemus

 • DNA Oyj, talousjohtaja, 2012–
 • Ponsse Oyj, kehitys- ja strategiajohtaja, 2010–2012
 • Nokia Pohjois-Amerikka, talousjohtaja, 2008–2010
 • Nokia Aasian-Tyynenmeren alue, talousjohtaja, 2006–2008
 • Nokia Kiina, talousjohtaja, 2000–2006

Keskeiset luottamustehtävät

 • Gummerus Oy, hallituksen jäsen, 2014–

Tommy Olenius 

s. 1962
DNA:ssa vuodesta 2003
insinööri
teknologiajohtaja

Keskeinen työkokemus

 • DNA Oyj, tekninen johtaja, 2009–
 • DNA Finland Oy, tekninen johtaja, 2005–2009
 • Suomen 2G Oy/Finnet Verkot Oy (DNA Verkot), tekninen johtaja, 2003–2005
 • Telia Mobile Finland Oy, tekninen johtaja ja muita tehtäviä, 1998–2003
 • Telsim Telekomunikasyon Hizmetleri AS, Turkey, Director O&M, 1995-1997
 • Telecom Finland International Ltd; Turkcell & Libancell, O&M manager, 1993-1995

Ei keskeisiä luottamustehtäviä

Asta Rantanen 

s. 1962
DNA:ssa vuodesta 2003
oikeustieteen kandidaatti
lakiasiainjohtaja

Keskeinen työkokemus

 • DNA Oyj, lakiasiainjohtaja 2007–
 • Finnet Oy ja DNA Finland Oy, lakiasiainjohtaja, 2003–2007
 • Telia Finland Oy, lakimies, 1999–2003  
 • Vakuutusyhtiö Sampo, korvauspäällikkö, tuotekehityspäällikkö, 1994–1999
 • Vakuutusyhtiö Kansa, lakimiestehtävät, 1985–1994

Ei keskeisiä luottamustehtäviä

Marko Rissanen 

s. 1974
DNA:ssa vuodesta 2003
yo-merkonomi
henkilöstöjohtaja

Keskeinen työkokemus

 • DNA Oyj, henkilöstöjohtaja, 2007–
 • DNA Finland Oy, henkilöstöpäällikkö, 2005–2006
 • Finnet Verkot Oy, henkilöstöpäällikkö, 2004–2005
 • Telia Product Oy, henkilöstöpäällikkö, 2001–2003

Keskeiset luottamustehtävät

 • Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n työmarkkinavaliokunnan jäsen, 2011–2014 ja 2016–2018

Christoffer von Schantz 

s. 1973
DNA:ssa vuodesta 2013
DI
strategiajohtaja

Keskeinen työkokemus

 • DNA Oyj, strategiajohtaja, 2013–
 • Nokia, johtaja, liiketoiminnan kehitys, 2006–2012
 • Omnitele, konsultointiyksikön johtaja ja johtoryhmä jäsen, 2000–2006

Ei keskeisiä luottamustehtäviä

Janne Aalto 

s. 1965
DNA:ssa vuodesta 2014
MBA, datanomi
tietohallintojohtaja

Keskeinen työkokemus

 • DNA Oyj, tietohallintojohtaja, 2014–
 • Kiosked, Head of Demand Side Platform, 2014
 • CEM4Mobile Solutions, CEO & Co-Founder, 2004–2013
 • Sonera Zed, Vice President, Development, 2000–2004
 • Fujitsu Finland, Director, Head of Professional Services, 1997–2000
 • Fujitsu UK and Ireland, Senior Project Manager, 1994–1997

Ei keskeisiä luottamustehtäviä

Matkaviestinoperaattorista tietoliikennekonserniksi

Vaikka tietoliikenneala on muuttunut ja ollut murroksessa, ovat DNA:n arvot pysyneet samoina: haluamme yllättää rohkeasti uusilla palveluilla, kuunnella asiakasta, palvella mutkattomasti ja keskittyä olennaiseen.

DNA on kevyt ja tehokas toimija ja hyvä asiakaspalvelija. Uusinta tietoa ja taitoa ja kasvavaa kumppaniverkostoa hyödyntämällä pysymme kehityksen kärjessä. Kuluttajaliiketoiminnan kasvualueita ovat mobiililaajakaistamarkkinat sekä tv-liiketoiminta. Yritysliiketoiminta tarjoaa valtakunnalliset viestintä- ja verkostumisratkaisut. Asiakkaiden kiinnostus toimistoviestinnän palveluita sekä yritysten asiakasverkkojen tietoturva- ja hallintapalvelujen on kasvussa.

DNA:lla on yli 4 miljoonaa liittymäasiakkuutta

DNA syntyi hieman ennen 2000-luvun taitetta. Vuonna 1999 perustettiin silloisen Finnet-ryhmän puhelinyhtiöiden laajentamiseksi kolme matkaviestinnän yhteistyöyhtiötä. Näistä yhtiöistä syntyi eri vaiheiden kautta konsernin matkaviestinliiketoiminnan yhtiö DNA Finland Oy. Omistajina oli alkuvaiheessa noin 40 suomalaista puhelinyhtiötä. Valmistelut uuden valtakunnallisen matkapuhelinpalvelun avaamiseksi tehtiin vuoden 2000 aikana. Verkko avattiin ja DNA-liittymien myynti alkoi helmikuun 2001 alussa.

DNA muuttui matkaviestinoperaattorista merkittäväksi tietoliikennealan toimijaksi vuonna 2007. Nykyinen DNA-konserni aloitti toimintansa 1.7.2007, kun DNA Oy:n liiketoiminnot ja kuuden puhelinyhtiön liiketoiminnot yhdistettiin. Yhtiöön tuli matkaviestinliiketoiminnan ohelle vahva kiinteän verkon liiketoiminta, joka sisältää puheen, datan, kaapeli-tv:n ja turvallisuuspalvelut sekä kodeille että yrityksille.

DNA:n laadukas verkko, oma asiakaspalvelu sekä nykyaikaiset palvelut sekä tuotteet ovat sen merkittäviä kilpailuetuja. Olemme ylpeitä myös rohkeasta brändistämme.

Lue lisää historiastamme