Tietosi ovat meillä turvassa

Haluamme olla luottamuksen arvoisia ja samalla avoimia siitä, mitä henkilötietoja keräämme ja miten niitä käsittelemme. Tältä sivulta löydät tärkeimmät kysymykset ja vastaukset tietosuojaan ja sen merkitykseen.  
 

6 näkökulmaa DNA:n tietosuojaan

Mitä oikeuksia sinulla on omiin tietoihisi?

Muutokset evästekäytäntöihin vuonna 2020

Mikä on EU:n tietosuoja-asetus eli GDPR?

DNA:n tietosuojaseloste

Tietosuoja on aina ollut keskeinen osa toimintaamme ja henkilötietojen ja yksityisyyden suoja on meille ensiarvoisen tärkeää. Käsittelemme päivittäin henkilö- ja viestintään liittyviä tietoja ja haluamme olla asiakkaidemme luottamuksen arvoisia. Noudatamme toiminnassamme Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja viranomaisten antamia ohjeistuksia. 

DNA:lla käsitellään henkilötietoja useista eri syistä. Tässä selosteessa kerromme, miten käsittelemme nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden, palveluiden käyttäjien, laskunmaksajien, arvontoihin, kilpailuihin ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin osallistuvien, asiakaspalveluumme yhteyttä ottavien, yritysten yhteyshenkilöiden, yritysasiakkaidemme työntekijöiden, vastuuhenkilöiden ja nimenkirjoitusoikeuden omaavien henkilöiden henkilötietoja.

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme mm.

  • käytännöistä, joita me DNA:lla noudatamme asiakkaidemme, palveluidemme käyttäjien ja muiden rekisteröityjen yksityisyyden suojan ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseksi,  
  • mitä henkilö- ja muita tietoja keräämme,
  • miten ja millä perusteilla käsittelemme näitä tietoja,
  • mikä vaikuttaa tietojen säilytysaikaan ja kenelle DNA voi luovuttaa henkilötietoja ja
  • mitä oikeuksia rekisteröidyllä on. 

Tietosuojakäytäntöä ei sovelleta muiden yritysten tarjoamiin palveluihin tai verkkosivuihin, vaikka pääsy näihin palveluihin tapahtuisi DNA:n palveluiden kautta.

Miksi henkilötietoja kerätään?

Käytämme henkilötietoja ensisijaisesti palveluidemme tekniseen toteutukseen ja asiakassuhteen hallintaan kuten esimerkiksi laskutukseen. Keräämme tietoja myös parantaaksemme asiakaskokemusta ja pystyäksemme kehittämään palveluistamme entistä parempia. Samalla myös kohdistamme palveluita vastaamaan asiakkaidemme ja palveluiden käyttäjien yksilöllisiin mieltymyksiin. 

Mitä tietoja DNA kerää ja miten?

Henkilötietoja kertyy meille monin eri tavoin. Tietoja tallennetaan esimerkiksi sopimuksen teon, kilpailujen, kampanjoiden tai tutkimusten yhteydessä. Henkilötietoa tallentuu myös palvelun käyttöön oton ja rekisteröitymisen yhteydessä, palveluita käytettäessä, henkilön ollessa yhteydessä asiakaspalveluumme, käydessä DNA:n nettisivuilla tai tilatessa DNA:n uutiskirjeen.

Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on?

Rekisteröity voi käyttää alla lueteltuja oikeuksia ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity. Pyynnöt arvioidaan tapauskohtaisesti ja DNA:n tulee varmistua pyytäjän henkilöllisyydestä ennen kuin voi toteuttaa pyynnön. Ilmoitamme, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöä, kuten poistamaan tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on oikeus esim. sopimuksen täytäntöönpanon vuoksi tai lakisääteinen velvollisuus.

Henkilötietojen siirrot ja luovutukset ja tietojen säilyttämisajan määrittämiskriteerit 

Henkilöstöämme ja alihankkijoitamme koskee vaitiolovelvollisuus ja luottamuksellisten tietojen hyväksikäytön kielto. Henkilö- ja välitystietoja käsittelevät vain ne nimetyt DNA:n työntekijät tai DNA:n hyväksi työskentelevät, joiden on työtehtäviensä hoitamiseksi välttämätöntä käsitellä näitä tietoja. Käsittelyoikeuden saaneet henkilöt saavat käsitellä tietoja vain siinä laajuudessa kuin se on yksittäisten tehtävien hoitamista varten tarpeellista.

Miten tietosuojasta ja yksityisyydestä huolehditaan?

Kaikkien rekisteröityjen yksityisyys on meille ensiarvoisen tärkeää. DNA tarjoaa palveluita toimialalla, jossa tietojärjestelmät ovat osa liiketoiminnan ydintä, ja tietosuoja on oleellinen osa toimintaamme. Siksi varmistamme, että tietoturvamme on aina korkealla tasolla. Henkilö tietoja käsittelevät vain nimetyt työntekijät, joilla on vaitiolovelvollisuus. Tietoja käsitellään aina luottamuksellisesti.

Tietosuojaselostetta koskevat muutokset

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja päivitämme tätä tietosuojaselostetta ilman etukäteistä ilmoitusta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojakäytäntöjemme sisältöön säännöllisesti verkkosivuiltamme.

Yhteydenotto

Rekisterinpitäjä: DNA Oyj, Y-tunnus: 0592509-6, PL 10, 01044 DNA (käyntiosoite Läkkisepäntie 21, 00620 Helsinki)

DNA Oyj (omasta ja tytäryhtiöidensä puolesta) vastaa keräämiensä henkilötietojen käsittelystä. DNA on nimittänyt myös tietosuojavastaavan. Yllä olevasta osoitteesta saat myös yhteyden DNA:n tietosuojavastaavaan. Jos sinulla on kysyttävää tietosuojaselosteesta, henkilötietojesi käsittelystä tai haluat käyttää tietosuojalainsäädäntöön perustuvia oikeuksia, voit olla meihin yhteydessä kirjeitse yllä mainittuun osoitteeseen tai sähköpostilla palvelu@dna.fi.

Ohjeet tarkastuspyynnön tekemiseen löydät Tutustu tietosuojaan -välilehdeltä, kohdasta "Jos haluat tietää mitä tietoja sinusta kerätään, miten toimia?". Huomaathan, että pyydämme sinua varmentamaan henkilöllisyytesi ennen kuin voimme toimia pyyntösi tai valituksesi perusteella. Saatamme myös pyytää sinulta lisätietoja kohdistaaksemme pyyntösi oikeaan rekisteriin.

Jos et ole tyytyväinen saamiisi vastauksiin, voit olla myös yhteydessä tietosuojaviranomaiseen

DNA TV -sovelluksen tietosuojaseloste

Yleistä

Tässä dokumentissa selitetään DNA TV -sovellusta koskevat periaatteet ja käytännöt, joita DNA noudattaa asiakkaiden yksityisyyden suojan, viestinnän luottamuksellisuuden ja oikeusturvan varmistamiseksi. DNA kerää ja käsittelee automaattisesti tilausta ja palvelun käyttöä koskevia tietoja tämän tietosuojakäytännön mukaisesti asiakkaan tilatessa DNA TV -liittymän tai DNA TV -sovelluksen tai asentaessa päätelaitteelleen DNA TV -sovellusta koskevan ohjelmiston. Henkilötietojen käsittely perustuu asialliseen yhteyteen eli asiakkaan ja DNA:n väliseen sopimukseen, palvelun käytön tai rekisteröitymisen yhteydessä saatuihin tietoihin tai asiakkaan itsensä antamaan suostumukseen. DNA päivittää tätä tietosuojakäytäntöä toimintansa ja DNA TV -sovelluksen kehittymisen myötä ja kehottaa asiakasta säännöllisesti tarkistamaan uusimman tietosuojakäytännön.

Tietojen kerääminen ja käyttö

DNA käsittelee asiakasta ja palvelua koskevia tietoja. Näitä tietoja kootaan eri tavoin, esimerkiksi asiakkaan syöttäessä tietojaan DNA:n verkkosivuille ja käyttäessään palvelua DNA kerää tietoina mm. nimi-, osoite-, puhelinnumero-, sähköpostiosoite-, suoramarkkinointikielto ja -suostumustiedot, tilaus-, toimitus-, sopimus- ja laskutustiedot, ikä-, syntymäaika-, asuinpaikkatiedot sekä muut tallennettavat, asiakkaaseen yhdistettävissä olevat tiedot. DNA käyttää näitä henkilötietoja esimerkiksi rekisteröitymisen, tilauksen ja maksujen käsittelyssä sekä asiakasyhteydenotoissa. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös muista lähteistä saatavista tiedoista, kuten Väestörekisteristä, Itella Oyj:n rekisteristä, Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä kieltorekisteristä sekä vastaavista muista julkisista rekistereistä.

Asiakkaan käyttäessä DNA TV -sovellusta, DNA seuraa ja kerää tietoa palvelun käytöstä. Tällaisia tietoja ovat muun muassa käyttöhetken päivämäärä-, kellonaika- ja ip-osoitetieto, maksuhistoriatiedot, mitä sisältöä palvelun kautta katsotaan, tietoa koskien verkon ja päätelaitteen suorituskykyä, yksilöivät laitetiedot (esim. laitetunnus), käyttöjärjestelmä, kielivalinta tai mitä DNA TV -sovelluksen versiota käytetään.

DNA käyttää näitä tietoja mm. seuraaviin käyttötarkoituksiin: (a) voidakseen varmistaa DNA TV -sovelluksen toiminnan ja ylläpidon sekä tarjotakseen asiakkaalle niitä tuotteita ja palveluita, jotka asiakas on tilannut DNA TV -liittymään tai sovellukseen liittyen (b) kehittääkseen uusia tuotteita, palveluja ja palvelutarjontaa asiakkaille. Tietoja käytetään myös laskutukseen, saatavien valvontaan ja perintään sekä mahdollisten väärinkäytösten ehkäisemiseen ja tutkintaan (c) asiakassuhteen hoitamiseen, DNA TV -liittymän tai sovelluksen kehittämiseen vastaamaan asiakkaan kiinnostuksen kohteita ja tarjotakseen asiakkaalle DNA TV -liittymää tai sovellusta koskevia yleisiä tai yksilöityjä tarjouksia (d) voidakseen vastata asiakaspalvelulle esitettyihin kysymyksiin ja toiveisiin nopeasti ja tehokkaasti (e) palvelun käytön analysointiin ja tilastointiin (f) DNA TV -liittymän tai sovelluksen tekijänoikeuksin suojatun sisällön suojaamiseen.

Henkilötietojen luovuttaminen

DNA voi luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille voimassa olevan lain sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Osa palvelusta saattaa sisältää katseluoikeuden internetissä toimivaan ohjelmasisältöön. Näissä tapauksissa ja siinä laajuudessa kuin se on palvelun toteuttamiseksi välttämätöntä, DNA voi luovuttaa ohjelmasisällön katseluoikeuden vahvistamiseksi tarpeen olevat asiakkaan yksilöintitiedot sisältöä tai sen osaa tuottavalle kolmannelle osapuolelle. Tällaisia tietoja voivat olla esim. sähköpostiosoite ja/tai postinumero.

DNA voi myös käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä, lisäksi tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista voi sijaita DNA:n alihankkijoilla tai tietoja saatetaan muuten käsitellä teknisen käyttöyhteyden avulla. Mikäli DNA käsittelee tietoja EU/ ETA-alueen ulkopuolella, riittävästä tietosuojan tasosta huolehditaan Suomen lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tietoja voidaan käyttää DNA:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten sekä DNA:n yhteistyökumppaneiden ja alihankkijoiden markkinointiin kuten sähköiseen tai suoramarkkinointiin sekä markkinoinnin kuten sähköisen suoramarkkinoinnin ja muun suoramarkkinoinnin kohdistamiseen, markkinatutkimuksiin ja markkinointikilpailujen järjestämiseen.

Turvallisuus

DNA huolehtii DNA TV -sovelluksen tietoturvasta soveltaen erilaisia menettelytapoja, jotka ovat tarkoituksenmukaisessa suhteessa uhkien vakavuuteen, tekniseen kehitystasoon ja kustannuksiin. Hallintayhteydet palvelimiin sekä ostotapahtumiin ja laskutusaineiston yhteydessä tapahtuva asiakastietojen siirto tapahtuvat suojattuja yhteyksiä käyttäen. Valitettavasti minkään tietoturvajärjestelmän ei voida taata olevan täysin turvallinen tai virheetön. Asiakkaan on itse huolehdittava omasta tietoturvasta tarkoituksenmukaisella tavalla, esim. käyttämällä päätelaitteita huolellisesti ja valvomalla niiden käyttöä sekä huolehtimalla ajantasaisten virus- ja palomuuripalveluiden käytöstä ja käyttöjärjestelmien päivityksistä.

Jos asiakas käyttää salasanoja, henkilötunnusta tai muita erityisiä tunnuksia DNA TV -sovelluksessa, niiden suojaaminen on asiakkaan vastuulla. DNA tiedottaa palvelun tietoturvaan liittyvistä toimenpiteistä ja muista tietoturvaan liittyvistä seikoista tarkoituksenmukaisella tavalla ja mahdollisuuksien mukaan, esim. internetsivuilla tai asiakastiedotteilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt ja nimetyt henkilöt. Koko DNA:n henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin.

Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Asiakassuhteen päätyttyä tiedot poistuvat rekisteristä heti kun niiden käsittely ei ole enää tarpeen ja viimeistään lain edellyttämän määräajan päätyttyä.

Tarkastus- ja tiedonsaantioikeudet

Asiakkaalla on oikeus pyytää virheellisen tiedon korjaamista. Tiedot korjataan rekisteröidyn ilmoituksen mukaisesti ajantasaisiksi viipymättä. Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä asiakasta koskevia henkilötietoja rekisteriin on talletettu.

Tarkastuspyyntöä koskevat ohjeet löydät täältä. Huomaathan, että pyydämme sinua varmentamaan henkilöllisyytesi ennen kuin voimme toimia pyyntösi tai valituksesi perusteella.

Rekisterinpitäjä

DNA Oyj, PL 10, 01044 DNA.
Käyntiosoite: Läkkisepäntie 21, 00620 Helsinki.
Y-tunnus: 0592509-6.
Puhelin: vaihde 044 0440, asiakaspalvelu 044 144 044.
Yllä olevasta osoitteesta saat myös yhteyden DNA:n tietosuojavastaavaan.
Henkilötietojen lainmukaisuutta valvoo tietosuojavaltuutetun toimisto www.tietosuoja.fi

Asiakasviestintä- ja markkinointikäytäntö

Haluamme palvella asiakkaitamme mahdollisimman monipuolisesti ja yksilöllisesti. Myös sähköisten asiointikanavien avulla. Lähetämme suoramarkkinointia ja asiakasviestintää esimerkiksi sähköpostitse tai tekstiviestinä.

Sähköistä suoramarkkinointia lähetetään kuluttajille pääsääntöisesti suostumuksen perusteella. Sähköistä suoramarkkinointia voidaan lähettää myös ilman suostumusta myynnin yhteydessä saatuun yhteystietoon, kun markkinoidaan vastaavia tuotteita ja palveluja. 

Yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden ja päättäjien osalta DNA voi lähettää sähköistä suoramarkkinointia oikeutetun edun perusteella ilman henkilön etukäteistä suostumusta.

Kaikki sähköinen viestintä ei ole suoramarkkinointia. DNA käyttää sähköpostia ja tekstiviestejä myös asiakasviestintään, esimerkiksi lähettämällä tuotteeseen liittyviä palveluviestejä.  
 

Evästeet DNA:n palveluissa


Evästeet


Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu päätelaitteeseesi, kun vierailet DNA:n digipalveluissa tai mobiilisovelluksissa. Kyseessä on numeerinen, anonyymi tunniste, joka ei vahingoita päätelaitettasi tai tiedostojasi, mutta auttaa meitä kehittämään palvelujamme.

DNA voi kerätä sivustojen tai mobiilisovelluksien käyttäjiltä evästeiden (engl. ”cookies”) ja muiden vastaavien teknologioiden* avulla myös käyttäytymistietoa. Voimme esimerkiksi kerätä tietoa siitä, miten, milloin ja millä selaimella palveluitamme käytetään, mitä tuotenostoja käyttäjä on klikannut tai mikä on käyttäjän laitteen käyttöjärjestelmä. Käytämme tietoja analysoidaksemme palveluiden käyttöä ja parantaaksemme käyttökokemusta, räätälöidäksemme palveluita tai markkinointiviestintää käyttäjäkohtaisesti ja mitataksemme markkinointiviestien sisältöä ja toimivuutta. Evästeitä käytetään myös teknisten ongelmien paikantamiseen ja korjaamiseen. Voimme esimerkiksi tunnistaa palveluun palaavat selaimet sekä tunnistaa markkinointisähköposteista onko viestiä avattu ja onko sen kautta siirrytty verkkokauppaan.


Kun kirjaudut DNA:n palveluun, kuten Minun palveluuni, voimme yhdistää evästeistä syntyviä käyttäytymistietoja lainsäädännön puitteissa antamiisi henkilökohtaisiin tietoihin. Mikäli et rekisteröidy ja kirjaudu sisään palveluihimme tai saavu sivustolle vastaanottamiesi asiakasviestien kautta, sinua ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.
Lue lisää DNA:n tietosuojasta.

* selaimen paikallinen tietovarasto, sovelluksen tunniste tai laitetunniste.
 
Evästeiden käyttötarkoitukset


DNA hyödyntää pääosin neljää eri evästekategoriaa, jotka esitellään alla. Evästeiden avulla pystymme kehittämään entistä parempia tuotteita ja palveluita sekä varmistamaan mm. palveluiden turvallisuuden. DNA:n käyttämät evästeet ovat istuntokohtaisia eli ne vanhenevat käyttäjän sulkiessa verkkoselaimensa. Näiden lisäksi on olemassa pysyviä evästeitä, jotka säilyvät käyttäjän selaimessa tai laitteessa tietyn ajan tai kunnes käyttäjä itse poistaa ne. Pysyvien evästeiden voimassaoloaika vaihtelee muutamasta kuukaudesta muutamaan vuoteen.


Välttämättömät evästeet


Välttämättömät evästeet ovat tarpeellisia sivuston toiminnan kannalta, eikä niitä voi poistaa käytöstä. Niitä käytetään tavallisesti vain, kun teet sivulla tai palvelussa toimintoja, jotka luovat palvelupyyntöjä: määrität tietosuoja-asetuksia, kirjaudut sisään tai täytät lomakkeita. Voit asettaa selaimesi estämään nämä evästeet tai hälyttämään niistä, mutta jotkin sivuston osat eivät sen jälkeen välttämättä toimi.


Mittaamisen ja analytiikan evästeet


Analytiikan evästeiden avulla voimme laskea käyntimääriä ja liikennelähteitä, jotta voimme mitata ja parantaa sivustomme suorituskykyä. Ne auttavat meitä tunnistamaan suositut ja vähemmän suositut sivut ja sen, miten vierailijat liikkuvat sivustolla. Kaikki evästeiden tiedot kerätään nimettöminä. Jos et hyväksy näitä evästeitä, emme tiedä, milloin olet käynyt sivustollamme.


Toiminnalliset evästeet


Toiminnallisten evästeiden avulla voimme tarjota parempia ja yksilöllisempiä toimintoja, kuten videoita ja reaaliaikaisen chatin. Evästeet voivat olla meidän tai kolmannen osapuolen asettamia; sellaisen palveluntarjoajan, joiden palveluja on lisätty sivuillemme. Jos et hyväksy näitä evästeitä, jotkin tai kaikki näistä toiminnoista eivät ehkä toimi oikein.


Mainonnan ja sosiaalisen median evästeet


Näitä evästeitä ovat asettaneet sivustoomme tai palveluihimme joko mainontakumppanimme tai käyttämämme sosiaalisen median palveluntarjoaja. Evästeiden kautta nämä yritykset voivat muodostaa profiilin kiinnostuksesi kohteista ja näyttää sinulle jatkossa mainoksina tai sosiaalisen median sisältönä sinua kiinnostavia sisältöjä. Tämä voi vaikuttaa myös toisilla sivustoilla näkemääsi sisältöön ja viesteihin. Jos et hyväksy näitä evästeitä, et näe kohdennettua mainontaa eri verkkosivustoilla etkä mahdollisesti voi käyttää sosiaalisen median jakotyökaluja. Evästeet tunnistavat selaimen ja laitteen.

Kolmannen osapuolen evästeet


Itse asettamiensa evästeiden lisäksi DNA käyttää digitaalisissa palveluissaan kolmansien osapuolten evästeitä, kuten mainosverkostojen, sosiaalisen median sekä mittaus- ja seurantapalveluiden evästeitä. Kolmannen osapuolen evästeiden osalta evästeitä käytetään esimerkiksi mainonnan kohdentamiseen ja mittaamiseen kolmannen osapuolen sivustoilla. Kohdistaminen voi tapahtua käyttäjän aiemman verkkokäyttäytymisen perusteella niillä selaimilla, joissa mainoksemme todennäköisesti kiinnostavat käyttäjää eniten. Kohdentamisessa voimme käyttää hyödyntää myös DNA:n digitaalisten palveluiden ulkopuolisilta sivustoilta kerättyä dataa.


DNA voi käyttää digitaalisissa palveluissa ns. yhteisöliitännäisiä eli sosiaalisen median Tykkää/Jaa -painikkeita. Yhteisöliitännäinen voi tunnistaa, että palveluissa vieraileva käyttäjä on kirjautunut samalla selaimella kyseiseen sosiaalisen median palveluun, jolloin käyty sivun sisältö voi personoitua tämän mukana. Yhteisöliitännäiset palvelut voivat kerätä tietoa DNA:n digitaalisen palvelun käytöstä omien tietosuojiensa määritelmien mukaisesti. DNA:lle ei luovuta kyseistä dataa ilman käyttäjän erillistä suostumusta.


DNA:n käyttämät kolmannet osapuolet

Adform.net kerää ja analysoi käyttäytymisdataa DNA:n digitaalisista palveluista mainonnan kohdentamiseksi ja mainonnan tehokkuuden mittaamiseksi. Adform.netin tietosuojaan voi tutustua tarkemmin täällä.

Adservices analysoi kumppanuusmainonnan toimivuutta käyttäjän saapuessa DNA:n digitaalisiin palveluihin. Adservicen tietosuojaan voi tutustua tarkemmin täällä.

Adtraction analysoi kumppanuusmainonnan toimivuutta käyttäjän saapuessa DNA:n digitaalisiin palveluihin. Adtractionin tietosuojaan voi tutustua tarkemmin täällä.  

Albacross kerää ja analysoi käyttäytymisdataa DNA:n digitaalisista palveluista mainonnan kohdentamiseksi ja mainonnan tehokkuuden mittaamiseksi. Albacrossin tietosuojaan voi tutustua tarkemmin täällä.

Algolia tuottaa dna.fi-sivuston hakutoiminnallisuuden ja kerää dataa haun käytöstä. Algolian tietosuojaan voi tutustua tarkemmin täällä.

Facebook kerää dataa analysoidakseen käyttäjien liikkumista Facebookin ja DNA:n digitaalisten palveluiden välillä sekä analysoidakseen mainonnan toimivuutta. Facebookin tietokäytäntöön voi tutustua tarkemmin täällä.

Frosmo kerää ja analysoi käyttäytymisdataa DNA:n digitaalisissa palveluissa sisältöjen kohdistamiseksi DNA:n palveluissa. Frosmon tietosuojaan voi tutustua tarkemmin täällä.

GetSocial kerää ja analysoi sosiaalisen median sisältöjen dataa mainonnan ja sisältöjen tehokkuuden mittaamiseksi. GetSocialin tietosuojaan voi tutustua tarkemmin täällä.

Giosg kerää ja analysoi dataa DNA:n digitaalisten palveluiden sivuilla olevista chat-keskusteluista. Chatissä käytyä keskustelua ei yhdistetä tähän dataan. Giosgin tietosuojaan voit tutustua tarkemmin täällä.

Google Ads analysoi hakukonemainonnan toimivuutta käyttäjän saapuessa DNA:n digitaalisiin palveluihin. Google Ads tietosuojaan voi tutustua tarkemmin täällä.

Google Analyticsiä käytetään mittamaan DNA:n digitaalisten palveluiden käyttöä, markkinointikampanjoiden tehokkuutta sekä tuottamaan tilastollista tietoa. Google Analyticsin tietosuojaan voit tutustua tarkemmin täällä.

Google DoubleClick kerää ja analysoi käyttäytymisdataa DNA:n digitaalisista palveluista mainonnan kohdentamiseksi ja mainonnan tehokkuuden mittaamiseksi. Google DoubleClickin tietosuojaan voi tutustua tarkemmin täällä.

Google Optimize on personointi- ja A/B testaus-työkalu, joka kerää ja analysoi käyttäytymisdataa DNA:n digitaalisissa palveluissa sisältöjen kohdistamiseksi DNA:n palveluissa. Google Optimizen tietosuojaan voi tutustua tarkemmin täällä.

Hotjar nauhoittaa DNA:n digitaalisten palveluiden käyttäjän hiiren liikkeitä ja näppäimistön painalluksia sekä kerää dataa analysoidakseen käyttäjien toimintaan sivustoilla. Hotjarin tietosuojaan voit tutustua tarkemmin täällä.

Lianatech kerää ja analysoi käyttäytymisdataa DNA:n digitaalisista palveluista sähköpostimainonnan kohdentamiseksi ja sen tehokkuuden mittaamiseksi. Lianatechin tietosuojaan voi tutustua tarkemmin täällä.

Mopinion kerää ja analysoi dataa DNA:n digitaalisten palveluiden sivuilla olevista kyselylomakkeista. Mopinionin tietosuojaan voit tutustua tarkemmin täällä.

LinkedIn kerää tietoja ”seuraa meitä” -ominaisuudesta DNA:n digitaalisissa palveluissa sekä kerää ja analysoi dataa mainonnan kohdentamiseksi. LinkedInin tietosuojaan voit tutustua tarkemmin täällä.

Readpeak kerää ja analysoi käyttäytymisdataa DNA:n digitaalisista palveluista mainonnan kohdentamiseksi ja mainonnan tehokkuuden mittaamiseksi. Readpeakin tietosuojaan voi tutustua tarkemmin täällä.

Siteimprove kerää ja analysoi dataa DNA:n digitaalisten palveluiden käytöstä. Siteimproven tietosuojaan voit tutustua tarkemmin täällä.

Twitter kerää ja analysoi verkkovierailu- ja sisällön jakamisen dataa Twitterin ja DNA:n digitaalisten palveluiden välillä. Twitterin tietosuojaan voit tutustua tarkemmin täällä.

YouTube kerää ja analysoi dataa DNA:n digitaalisten palveluiden sivuilla olevista videokatseluista sekä mainonnan kohdentamiseksi. YouTuben tietosuojaan voit tutustua tarkemmin täällä.
 

Evästeiden hallinnointi


Voit halutessasi itse hallinnoida, missä laajuudessa suostut evästeiden käyttöön ja mainonnan kohdentamiseen. Voit estää evästeiden käytön muuttamalla evästeasetuksiasi DNA:n sivustoilla, muuttamalla selaimesi asetuksia, käyttämällä yksityistä selaamista palveluissamme tai käyttää seurantasuojaustyökaluja. Huomaathan, että evästeiden poiston seurauksena palveluiden ja sivustojen jotkin toiminnallisuudet eivät välttämättä ole käytössäsi.


Mikäli et halua, että mainontaa kohdennetaan kiinnostusaiheidesi mukaan, voit estää kohdentamisen alempana olevan linkin kautta. Kohdentamisen estämisen jälkeen sinulle näytetään yhtä paljon mainoksia kuin aikaisemmin, mutta mainoksia ei ole valittu kiinnostusaiheidesi mukaan. Hallinnoi asetuksia