Tiimit

Pönötys ja hierarkiat – ei kiitos. Työskentelet itsenäisesti, mutta pulmatilanteissa tukenasi ovat osaavat tiimiläiset. Esittelyssä osa DNA:n huipputiimeistä, tutustu ja innostu!

Kati Sulin, Chief Digital Officer (CDO).

"Oli kyseessä markkinointiviestintä tai dna.fi-sivustolla oleva palvelun yksityiskohta, tuntuu aina yhtä makealta tehdä korjaavia toimenpiteitä, joilla asiakaskokemus parantuu entisestään."

Kati Sulin, markkinointi- ja online-liiketoimintayksikön digitaalisen liiketoiminnan johtaja.

”Tiimimme on joukko moniosaajia ja ammattilaisia, jotka vastaavat kuluttajamarkkinoinnista ja digitaalisten palvelujen kehittämisestä.

Vahvuutemme pohjautuu erilaisista taustoista. Meillä on designiin suuntautuneita suunnittelijoita ja markkinointipäälliköitä, jotka suunnittelevat kommunikaatiostrategiaa kuluttajille. Sitten on dna.fi:n kanssa kädet savessa työskenteleviä tuottajia, jotka vastaavat sisällöstä. Analytiikan tuntijat keskittyvät puolestaan datan murskaamiseen ja ymmärtämiseen.

Työssämme kehitämme DNA:n asiakaskokemusta. Oli kyseessä markkinointiviestintä tai dna.fi-sivustolla oleva palvelun yksityiskohta, tuntuu aina yhtä makealta tehdä korjaavia toimenpiteitä, joilla asiakaskokemus parantuu entisestään.

DNA:n arvot nopeus, rohkeus ja mutkattomuus eivät ole vain vuosikertomuksessa lueteltuja pakollisia asioita, vaan me kaikki allekirjoitamme ne. Arvot näkyvät uskalluksena kokeilla hullultakin kuulostavia ideoita, jos uskomme siihen, että siitä on asiakkaalle lisäarvoa. Nopeus tulee siitä, että teemme nopeita pilotteja ja testejä, mutkattomuus on tapamme toimia. Meillä ei ole pönötystä eikä hidastavaa sisäistä byrokratiaa.

Kun haemme itsellemme uusia kollegoita, haemme ensisijaisesti hyviä tyyppejä. Vaikka olisi minkälainen osaamistausta, pelkällä substanssilla ei nykyaikaisessa työyhteisössä pärjää.”

Jukka Sinda, DNA:n digitaalisten asiakaspalvelukanavien ryhmäpäällikkö, sosiaalisen median tiimin vetäjä.

"Tiimissämme DNA:n arvot rohkeus ja mutkattomuus eivät ole pelkästään yrityksen arvoja, vaan ihan arkipäivää. Uskallamme kokeilla asioita ja uskallamme tehdä myös virheitä."

Jukka Sinda, DNA:n digitaalisten asiakaspalvelukanavien ryhmäpäällikkö, sosiaalisen median tiimin vetäjä.

”Sosiaalisen median asiakaspalvelutiimissä on palveluneuvojia, jotka käyvät DNA:n roolissa keskustelua sähköisissä kanavissa. Meillä on kaupallisen koulutuksen saaneita työntekijöitä, mutta asiakaspalvelussa rikkautta on monenlaiset taustat. Tiimissämme on ihmisiä hyvinkin erilaisista lähtökohdista, on kokemusta vaikkapa ravintoloista ja myymälöistä. Yhteistä työntekijöillemme on pitkä historia asiakaspalvelussa.

Vahvuutemme on avoimuus ja rohkeus. Uskallamme kokeilla asioita ja uskallamme tehdä myös virheitä. Mutkattomuus kuvaa DNA:n työkulttuuria parhaiten – se on välitön ja keskusteleva tapa tehdä asioita.

Työssämme on tärkeää, että kohtaamme kaikki asiakkaat tasavertaisina. Uudelta työkaverilta toivomme avoimuutta ja reippautta. Erityisen toivottavaa on kyky käsitellä suurta tietomäärää ja tilannetaju sosiaalisessa mediassa. ”

Mikko Kannisto, DNA:n siirtoverkot-yksikön johtaja.

"Jos ajatellaan globaalistikin, olemme maailman kärkeä siinä mitä teemme. "

Mikko Kannisto, DNA:n siirtoverkot-yksikön johtaja.

”Siirtoverkoissa vastuullamme on suunnitella, rakentaa ja ylläpitää DNA:n kiinteää verkkoa ympäri Suomen ja hieman ulkomaillakin. Jos ajatellaan globaalistikin, olemme maailman kärkeä siinä mitä teemme. Olemme uusimman teknologian äärellä.

Yksikössämme on töissä muun muassa osastopäälliköitä, suunnittelijoita ja asiantuntijoita. Operatiivisella puolella rakennuttajat hoitavat kumppaniyhteistyötä ja ovat tekemisissä verkon asentajien kanssa.

Siirtoverkoissa koulutustausta voi olla vaikkapa diplomi-insinööri tai tietoliikennetekniikan insinööri ammattikorkeasta. Odotamme kuitenkin vahvaa tietoteknistä osaamista ja ymmärrystä siihen, että rakennamme verkkoa asiakkaitamme varten.

Olen pyrkinyt luomaan arvojemme mukaista työkulttuuria. Meillä ei ole seurantamentaliteettia, vaan luotan siihen, että jokainen haluaa tehdä parastaan. Työntekijät saavat selkeitä vastuualueita, joissa saa itse tehdä päätöksiä. Johtamistyylimme on avoin, sillä esimerkiksi ohjausryhmien pöytäkirjat ovat kaikkien työntekijöiden luettavissa. ”

Elina Mansner, DNA:n yritysmarkkinoinnin osastopäällikkö, brändi- ja asiakkuusmarkkinoinnin tiimin vetäjä.

”Työssä pitää olla sosiaalista silmää, sillä toimimme kaikenlaisten ihmisten kanssa tekniikan syövereistä korkeimpaan johtoon ja asiakasyrityksiin. "

Elina Mansner, DNA:n yritysmarkkinoinnin osastopäällikkö, brändi- ja asiakkuusmarkkinoinnin tiimin vetäjä.

”Yritysmarkkinointi on näköalapaikka liiketoimintaan ja koko ICT-toimialaan. Markkinointiviestinnän ammattilaisemme ovat hyvin verkostoituneita talon sisällä ja ulkopuolella.

Osastollamme markkinointisuunnittelija, asiakasviestintäpäällikkö ja online-koordinaattori tekevät b2b-asiakkuusmarkkinointia ja dataan pohjautuvaa sisältömarkkinointia digitaalisissa kanavissa. Osa tiimistämme on painottunut visuaalisuuteen ja markkinointiviestintään, osa taas analytiikkaan, taustajärjestelmiin ja koodaamiseen.

Tärkeää on olla kiinnostunut myös teknologiasta. Työssä pitää olla sosiaalista silmää, sillä toimimme yhteistyössä kaikenlaisten ihmisten kanssa tekniikan syövereistä yrityksen ylimpään johtoon ja asiakasyrityksiin.

DNA:lla parasta on vapaus ja vastuu. Ihmisiin luotetaan ammattilaisina ja heitä kannustetaan kehittymään työssään. Hienoa on myös uuden työn edelläkävijyys, eli nykyaikaiset työkäytännöt.”

DNA työnantajana

Jotkut toimivat insinöörimäisen tarkasti, toiset maalailevat suuria linjoja. DNA:lla erilaiset ajattelutavat ovat vahvuus. Tavoitteenamme työssämme on tasavertaisuus ja se, että tiimissä saa olla oma itsensä.

Tule meille työkaveriksi!