Toimintaympäristö

Tietoliikennemarkkinan toimialamurros jatkuu edelleen
 

DNA:n toimintaympäristö on murroksessa. Lisääntyvät liikennemäärät ja uudet käyttökohteet ohjaavat tietoliikennemarkkinaa uuteen kasvuun. Kilpailutilanne asettaa korkeat vaatimukset kilpailukyvylle sekä operaattoreiden järjestelmien ja verkkoinfrastruktuurin laadulle ja käytettävyydelle. Kilpailu on säilynyt kireänä erityisesti matkaviestinnän ja kiinteän laajakaistan markkinoilla. Yrityspalveluissa yleinen markkinatilanne on pysynyt varovaisena ja investointipäätöksiä siirretään eteenpäin.

Liikennemäärien ja käyttökohteiden lisääntyminen vaatii uusia teknologiainvestointeja. Lisäksi toimintaympäristössä on havaittavissa operatiivisten kustannusten kasvua sekä sääntelyn kiristymistä.

Suomalaiset hyödyntävät nopeita matkaviestinverkkoja uusilla tehokkailla laitteilla kiinteähintaisen liikkuvan laajakaistan kautta. Laitteita käytetään liikkuvan kuvan, kuten HD-laatuisten videoiden, katseluun. Puhe-, data-, tv- ja muut viestintä- ja viihdepalvelut yhdenmukaistuvat ja niiden käyttö matkaviestinverkossa älykkäillä kannettavilla päätelaitteilla lisääntyy. Varsinkin tabletit yleistyvät. Maksutelevision suosio yleistyy tasaisesti, ja TV- ja elokuvatarjonnassa kilpailu lisääntyy kansainvälisten toimijoiden saavuttua Suomeen. Teräväpiirto- eli HD-katselu yleistyy nopeasti teräväpiirtotelevisioiden myynnin kasvaessa.

Yritysmarkkinaa leimaa kuluttajistuminen ja tiedon määrän voimakas kasvu tekniikan arkipäiväistymisen myötä. Liikkuvan ja monimuotoisen työn tekeminen näkyy yritysten verkkoratkaisuissa ja tietoliikennepalveluissa. Yritysten liiketoiminnan kannalta yhä kriittisemmäksi nousee varma ja luotettava ICT-palvelukokonaisuus.