Toimitusjohtajan katsaus: DNA:n kannattavuus parantunut merkittävästi

DNA:n vuoden 2016 kolmas neljännes sujui erinomaisesti niin liikevaihdon kuin kannattavuudenkin suhteen. Hyvän kehityksen taustalla on ennen kaikkea panostuksemme asiakaskokemuksen kehittämiseen, mikä näkyy sekä verkkojemme laadussa ja nopeudessa että erinomaisissa asiakaskohtaamisissa myynnistä palveluprosesseihin saakka. Kokonaisuudessaan tähänastinen vuosi 2016 on ollut parhaita DNA:n historiassa niin taloudellisten kuin asiakastyytyväisyyteen ja asiakasmääriin liittyvien mittareiden osalta. Lisäksi kolmannen neljänneksen aikana saavutimme merkittävän virstanpylvään, kun 4G-verkkomme tavoitti jo yli 99 prosenttia suomalaisista.

Tammi–syyskuun liikevaihtomme kasvoi ja oli 633,7 miljoonaa euroa. Kannattavuutemme kehittyi myönteisesti liiketuloksen kasvaessa 76,7 miljoonaan euroon, ja sen osuuden liikevaihdosta noustessa 12,1 prosenttiin. Liikevaihtoon vaikutti myönteisesti palveluliikevaihdon vahva kasvu (liikevaihto vähennettynä tavaramyynnillä ja yhdysliikennemaksuilla) ja päätelaitteiden myynnin hyvä kehitys. Palveluliikevaihtomme kasvoi erityisesti matkaviestinliittymien myynnin hyvän kehityksen ansiota. Mobiilidatamarkkina kasvoi edelleen älypuhelinten yleistymisen ja 4G-nopeuksien entistä laajemman saatavuuden ansiosta. Yhdysliikennetuottojen lasku ja maksutelevisiopalveluiden heikentynyt kysyntä vaikuttivat liikevaihtoomme kielteisesti.

Liiketulos kasvoi merkittävästi, kun lisääntynyt myynti ja operatiivisen toiminnan tehostuminen kasvattivat käyttökatetta ja poistot pienenivät vertailukauteen nähden. Parantuvan tuloksen ansiosta velkaantuneisuutemme laski ja omavaraisuusasteemme nousi, mikä mahdollistaa toiminnan edelleen kehittämisen pitkäjänteisesti.

Liittymämäärät kasvoivat edelleen erityisesti matkaviestinverkossa. Matkaviestinliittymäkantamme kasvoi vertailukaudesta 151 000 liittymällä 2 731 000 liittymään. Kiinteän verkon liittymäkantamme kasvoi 4 000 liittymällä ja kolmannen neljänneksen lopussa liittymien määrä oli 1 115 000. Kiinteiden laajakaista- ja kaapelitelevisioliittymien kasvu, yhteensä 18 000 liittymällä, korvasi kiinteiden puheliittymien määrän laskua.

Suomen Yhteisverkko Oy on rakentanut keväästä 2015 alkaen matkaviestinverkkoa Pohjois- ja Itä-Suomeen. Lähes kaikki investoinnit tähän merkittävään hankkeeseen on nyt tehty, kun lokakuun alussa valmistui viimeinen laaja alue Etelä-Karjalassa. Yhteisverkko on rakentanut kolmannen neljänneksen loppuun mennessä noin 1 700 tukiasemaa tuoden paremmat yhteydet Pohjois- ja Itä-Suomessa yli 800 000 ihmiselle. Yhteisjärjestely on omalta osaltaan parantanut matkaviestinverkkomme kustannustehokkuutta ja vaikuttanut positiivisesti myyntiin ja asiakastyytyväisyyteen.

Erinomaisten tulosten siivittäminä tulemme jatkamaan toimenpiteitämme asiakaskokemuksen kehittämiseen ja entistäkin parempaan palveluun. Lisäksi panostamme vahvasti henkilöstön osaamisen ja työtyytyväisyyteen. Näiden toimenpiteiden uskomme vaikuttavan myös jatkossa myönteisesti myynnin kehittymiseen niin kuluttaja- kuin yritysmarkkinassa.

Jukka Leinonen
toimitusjohtaja