Tutkimukset ja myyntitilastot

DNA:n tutkimukset ja analyysit

DNA pyrkii jatkuvasti kehittämään ymmärrystään asiakkaistaan, heidän tarpeistaan sekä markkinoista ja teknologisesta kehityksestä. Tässä apuna toimivat lukuisat tutkimukset ja analyysit. Näitä tehdään sekä DNA:lla sisäisesti että myös monien ulkopuolisten kumppanien tietotaitoa käyttäen.

DNA:n tutkimuksien periaate on, että niiden täytyy tuottaa lisäarvoa DNA:n liiketoiminnan ja/tai keskeisten sidosryhmien päätöksenteon tueksi.  Tutkimustiedon tulee myös olla jokaisen DNA:laisen helposti saatavissa, jotta oma työnteko ei jää ainakaan tiedon puutteesta kiinni. Tutkimustiedon avulla muun muassa

1. Pyritään jatkuvasti parantamaan asiakaskokemusta (mm. asiakastyytyväisyystutkimukset, käytettävyystutkimukset, jatkuva palvelun laadun mittaus)

2. Ymmärtämään asiakkaiden kehittyviä tietoliikennepalvelujen tarpeita ja kehittämään DNA:n palvelutarjontaa  vastaamaan näihin tarpeisiin (mm. Gartnerin, Marketvision ja muiden tutkimustalojen tuottamaa tietoa hyväksikäyttäen, sekä yhdistellen tätä tietoa DNA:n omaan asiakaskantaan tehtäviin tarvekartoitustutkimuksiin)

3. Jaetaan yleishyödyllistä ymmärrystä myös suurelle yleisölle ja sidosryhmille, mm. seuraavista aihealueista

  • Digitaalisten sisältöjen kuluttajatutkimus
  • Koululaistutkimus

 

Ulkopuolisten tahojen tekemät tutkimukset

Asiantuntijaselvitys: Kasvua digitalisaatiosta

DNA:n riippumattomalla asiantuntijalla teettämän selvityksen mukaan uusi taajuusalue hyödyttää kansalaisia ja yhteiskuntaa eniten, jos taajuusparit jaetaan niille operaattoreille, jotka rakentavat 4G-verkkoa myös 800 MHz:n taajuudella. VALOR Partners -konsulttitoimiston selvitys "Kasvua digitalisaatiosta, uusien taajuusalueiden mahdollisuudet" toteaa, että Suomen kilpailukyky edellyttää entistä tehokkaampaa ja kattavampaa mobiililaajakaistaa. Tulevaisuuden digitaaliset palvelut kuten etäterveydenhoito ja virtuaaliset oppimisympäristöt ovat Suomen kilpailukyvyn ja tuottavuuden kasvattamisen ytimessä.

Tutustu selvitykseen >>

DNA Business: Liiketoiminta digitalisoituu - kokonaisuuden valvonta on entistä tärkeämpää

Marketvision ja DNA:n tutkimus järjestelmien ja sovellusten valvonnasta. Tutkimus selvittää organisaatioiden kypsyyttä analytiikan hyödyntämisessä, järjestelmien valvonnassa ja parhaita käytäntöjä näille palveluille. Vastaajina sadan merkittävän yrityksen IT-päättäjät, joista useimmat katsovan muun muassa, että keskitetyn valvonnan tarve kasvaa tulevaisuudessa selvästi.

Lue lisää

Koululaistutkimus 2015

DNA tutki 6–12-vuotiaiden lasten puhelimen käyttöä kesällä 2015. Kyselyn perusteella ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin ja sitä käytetään monipuolisesti. Myös tabletit ovat pienten koululaisten aktiivikäytössä: jo 6–7-vuotiaista valtaosa käyttää tablettia ainakin jossain määrin.

DNA:n tiedote >>

Koululaistutkimus 2014

DNA:n koululaistutkimus selvitti esikoulu- ja ala-asteikäisten lasten puhelimen hankintaa ja käyttötottumuksia. Vastaajina olivat tänä vuonna 6-12 vuotta täyttävien lasten vanhemmat/huoltajat. Tutkimus julkaistiin DNA Vaikuttaja -paneelissa heinäkuussa 2014. Vastaajista oli miehiä 65 % ja naisia 35 %. Kokonaisvastaajamäärä oli 1796 ja näistä 530:lla oli taloudessaan 6-12-vuotiaita lapsia/lapsi.

Tutkimusraportti >>

Koululaistutkimus 2013

DNA:n Koululaistutkimuksessa kesällä 2013 selvitettiin 7–12 -vuotta täyttävien lasten matkapuhelimen ja tabletin käyttöä sekä vanhempien että opettajien näkökulmasta. Lisäksi tutkittiin, miten vanhemmat ja koulu ohjeistavat koululaisten matkapuhelimen käyttöä. Tutkimuksen toteutti puolueeton tutkimusyhtiö AddValue, ja siihen vastasi nettipaneelissa 386 vanhempaa ja puhelinhaastatteluin 100 lasten opettajaa. Lisätietoja: viestinta@dna.fi. 

Tutkimusgraafeja >>

Digitaalisten sisältöjen kuluttajatutkimus 2014 - suomalaisten internetin käyttö jatkaa kasvuaan

DNA:n Digitaalisten sisältöjen kuluttajatutkimukseen vastasi tammikuussa 2014 järjestetyssä verkkopaneelissa 1006 suomalaista. Tutkimus luo kokonaiskuvaa suomalaisten digitaalisen sisällön käyttötottumuksista arjessa. Tutkimuksen mukaan eniten netissä vietettävä aika on kasvanut yli 55-vuotiailla. 42 prosenttia tutkimukseen vastaajista ilmoittaa internetin käyttönsä lisääntyneen kuluneen vuoden aikana. Tutkimuksen on toteuttanut tutkimusyhtiö AddValue.

Tutkimusgraafeja >>

Digitaalisten sisältöjen kuluttajatutkimus 2013 - Älypuhelin valloitti koko kodin

Tutkimus luo kokonaiskuvaa suomalaisten digitaalisen sisällön käyttötottumuksista arjessa. Älypuhelinsovellusten käyttäjien määrä Suomessa on kaksinkertaistunut viimeisen vuoden aikana. Jo 60 prosenttia älypuhelimen omistavista suomalaisista käyttää sovelluksia. DNA:n Digitaalisten sisältöjen kuluttajatutkimuksen on toteuttanut tutkimusyhtiö AddValue. Siihen vastasi tammikuussa 2013 järjestetyssä verkkopaneelissa 1034 suomalaista. Lisätietoja: viestinta@dna.fi.

Tutkimusgraafeja >>