DNA:n ilmastotyö

Yhdessä Telenor-konsernin muiden pohjoismaisten yhtiöiden kanssa olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteemme tukee Pariisin ilmastosopimuksen päämääriä, koska se perustuu toimialamme yhteiseen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen suunnitelmaan. Science Based Targets Initiative on hyväksynyt Telenorin ilmastotavoitteen, joka astui voimaan maaliskuussa 2020. Olemme kuitenkin jo vuosia tehneet määrätietoista ilmastotyötä asettamalla lyhyemmän aikavälin tavoitteita.

Vuodesta 2014 DNA:n energiankulutuksesta aiheutuvat epäsuorat päästöt (Scope 2) ovat vähentyneet noin 55 prosenttia, mikä johtuu uusiutuvan energian käytöstä sekä radioverkon energiatehokkuuden kehittämisestä. Siirryimme suorassa sähkönhankinnassa pelkästään uusiutuvilla luonnonvaroilla tuotettuun sähköön jo vuonna 2015. Rakenteilla olevan 5G-verkon edistyksellisen teknologian ansiosta sähkönkulutus vähenee suhteellisesti, vaikka mobiilidatan käyttö onkin koko ajan kasvussa.

Mutkattoman työn malillamme ja etätyöllä vähennämme työmatkaliikkumisen päästöjämme noin 49 prosenttia. Toimitiloissamme pyrimme jatkuvasti vähentämään ylimääräistä sähkönkäyttöä, paperitulostamista ja muuta turhaa ympäristön kuormitusta.

Omien päästöjen vähentämisen lisäksi tarjoamamme palvelut auttavat asiakkaitamme pienentämään omaa hiilijalanjälkeään. Esimerkiksi uusi palvelumme Wattinen vähentää asuntojen lämmityksestä aiheutuvia ilmastopäästöjä.

Kohti hiilineutraalia DNA:ta

Saavuttaaksemme hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä tulemme jatkossakin panostamaan radioverkon energiatehokkuuden kehittämiseen ja uusiutuvaan energiaan. Näiden lisäksi tarvitaan kuitenkin myös muita tekoja. Työstämme parhaillaan tarkempaa suunnitelmaa kohti tavoitettamme.

Lue lisää Mutkattomasta työstä.
Lue lisää energiankulutuksestamme sekä hiilidioksidipäästöistä vuosikertomuksemme vastuullisuusraportista.
Lue lisää Wattisesta.

DNA mukana kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksessa

DNA on tehnyt kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen, jossa olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä.

Valtioneuvoston kanslian alaisessa yhteiskuntasitoumuksessa eri toimijat sitoutuvat edistämään kestävää kehitystä työssään ja toiminnassaan. Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on Suomen tapa toteuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja samalla pitkän aikavälin tahtotila tulevaisuuden Suomesta.

DNA:n kestävän kehityksen sitoumus .