Good governance

Good governance forms the basis for all responsible operations. At DNA, responsible operations cover the company’s own operations and personnel as well as our suppliers and subcontractors.

 

DNA adheres to national legislation in all its operations. Our shared values build the foundation for DNA's corporate culture, growth and development. Telenor Group's Code of Conduct applies to all DNA employees. We also expect our suppliers and subcontractors to follow the same principles. 

Read more from annual report

Objectives and examples of measures

Our goal is that all DNA employees have completed DNA’s Code of Conduct training.

Tavoite suoritettu! 100% DNA:laisista suoritti eettisen ohjeen koulutuksen vuonna 2022.

DNA:laiset esihenkilöt käyvät läpi vastuullisen päätöksentekomallin -ohjeiston, joka ohjaa toimimaan fiksusti niin strategian, ohjeiden kuin bisneksenkin kannalta. 
 

DNA:lla on käytössä vastuullisen ja strategian mukaisen päätöksenteon malli, DNA Päätöspolku. Se toimii tarkastuslistana, jolla arvioidaan päätöksen vaikutuksia sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä neljällä eri osa-alueella: strategian mukaisuus, taloudellisuus ja riskit, sääntöjen ja lain mukaisuus sekä yleinen hyväksyttävyys.

Päätöspolku haastaa DNA:laisia pohtimaan muun muassa seuraavia kysymyksiä: 

  • Onko päätös linjassa DNA:n eettisten ohjeiden kanssa?
  • Onko siihen liittyvät riskit ja mahdollisuudet kartoitettu?
  • Onko päätöksenteossa kuultu riittävästi DNA:n omia asiantuntijoita?

Jos kaikkiin Päätöspolun 12 kysymykseen ei pystytä vastaamaan, päätös viedään takaisin valmisteluun. 

Kaikki esimiehet osallistuvat DNA Päätöspolku -koulutukseen, ja vuonna 2019 DNA:lla koulutettiin lähes 200 henkilöä. Esimiesten lisäksi koulutus on tarjolla kaikille DNA:laisille, jotka kaipaavat tukea arjen päätöksentekoon.

”Koulutuksista on tullut hyvää palautetta ja ne on koettu hyödyllisiksi. Sisäisten kyselyjen mukaan Päätöspolku tunnetaan hyvin ja se on käytössä arjessa”, sanoo DNA:n vastuullisuuspäällikkö Hanna Haapakoski.

DNA Päätöspolku on ollut käytössä liiketoimintojen johtoryhmissä ja keskeisissä ohjausryhmissä jo vuodesta 2017 lähtien. Päätöspolku-koulutukset jatkuvat edelleen vuonna 2020.

Telenor Group participates in the UN Global Compact. We support the Ten Principles and advancement of the Sustainable Development Goals as well as broader UN goals.