Digitalisoituva yhteiskunta

Nopeasti digitalisoituvassa maailmassa on tärkeää pitää huolta siitä, että kaikilla on mahdollisuus olla mukana muutoksessa. 

Miksi digitaalinen yhdenvertaisuus on DNA:lle tärkeää? 

Puhe- ja datayhteyksistä on tullut ihmisille ja yhteiskunnalle välttämättömiä: ilman toimivia yhteyksiä on vaikea pärjätä. Tietoliikennetoimialan tuotteet ja palvelut voivat kuitenkin tuntua monimutkaisilta. Lisäksi kaikilla ei ole tarvittavia laitteita tai osaamista digitaalisessa yhteiskunnassa pärjäämiseksi. 

DNA haluaa omalta osaltaan edistää digitaalisen yhdenvertaisuuden toteutumista Suomessa. Panostamme kattaviin ja laadukkaisiin verkkoihin, nopeisiin yhteyksiin, helposti ymmärrettäviin tuotteisiin ja palveluihin sekä laadukkaaseen asiakaspalveluun. Lisäksi tuemme digikäyttäjien ymmärrystä artikkelein sekä tutkimuksin. DNA haluaa auttaa myös kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä.

Jatkamme kumppanuusohjelmiamme  SOS-Lapsikylän, HelsinkiMission ja Hope ry:n kanssa. Lisäksi aloitimme vuonna 2021 uudet kumppanuudet Suojellaan Lapsia ry:n ja Plan International Suomen kanssa, ja vuonna 2022 Vanhustyön keskusliiton kanssa. 

 

Näin ohjaamme toimintaamme 

Työtämme digitaalisen yhdenvertaisuuden parissa ohjaavat vastuullisuuspolitiikamme sekä konsernin tasoiset ohjeistuksemme vastuullisuuden kumppanuuksista, moniminuotoisuudesta ja inkluusiosta.
 
Tutkimuksiamme  tehdään sekä DNA:lla sisäisesti että ulkopuolisten kumppanien tietotaitoa käyttäen. Tutkimustiedon avulla pyrimme parantamaan asiakaskokemusta, ymmärtämään asiakkaiden tarpeita ja kehittämään palvelutarjontaa sekä jakamaan yleishyödyödyllistä ymmärrystä yhteiskunnallisesti.

Emme voi saavuttaa digitaalista yhdenvertaisuutta yksin. Tarvitsemme mukaan kumppaneita lisäämään työmme vaikuttavuutta ja tuomaan mukaan asiantuntijuutta, jotta digitaalisuus hyödyntäisi myös kaikista heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä.  Lue lisää kumppaneistamme täältä. Keskustelemme kumppaneidemme kanssa vuosittain yhteisen työmme tuloksista ja kehitämme parempia tapoja raportoida niistä myös ulospäin.

Digitaalinen maailma eteen harppauksin ja DNA on nähnyt, että monen on välillä haastavaa pysyä sen mukana. Siitä syystä julkaisemme opastavia artikkeleita liittyen esimerkiksi tyypillisimpiin nettihuijauksiin ja huijaustapoihin sekä tietoturvan parantamiseen omassa arjessa.

Lue lisää vuosikertomuksesta

Pitkäjänteistä ja tavoitteellista työtä digitaalisen yhdenveroisuuden eteen  

Kunnianhimoinen tavoitteemme on, että jokaisen tulee voida päästä osalliseksi digitaalisen maailman hyvistä puolista. 

Haluamme pitää huolta kaikista asiakkaistamme nopeasti muuttuvassa digitaalisessa maailmassa.

Luomme viestintämme avulla digitalisoituneeseen yhteiskuntaamme helppoutta mahdollisimman monelle.

Me DNA:lla haluamme omalta osaltamme edistää digitaalisen yhdenvertaisuuden toteutumista Suomessa. Auttaaksemme myös kaikkein heikoimmassa asemassa olevia, teemme tiivistä yhteistyötä vahvojen kumppaneiden kanssa.

DNA tutkii vuosittain muun muassa digitaalisen yhdenvertaisuuden tilaa, digitaalisia elämäntapoja sekä koululaisten digitarpeita.

CASE: Hanke maahanmuuttajanuorten digitaalisen yhdenvertaisuuden edistämiseksi

DNA ja lastenoikeusjärjestö Plan International Suomi lähtevät edistämään digitaalista yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta uudessa yhteisessä hankkeessaan. DNA:n päätavoitteina alkavassa yhteistyössä on lisätä monimuotoisuutta omassa toiminnassaan sekä tarjota maahanmuuttajataustaisille nuorille mahdollisuutta tutustua ICT-alaan työpaikkana.

DNA on aiemmin kohdistanut digitaalisen yhdenvertaisuuteen liittyvää tukea muun muassa lapsiin ja senioreihin, joten työn laajentaminen maahanmuuttajiin oli selkeä valinta.

Tutustumista ICT-alaan ja monimuotoisuuteen

Planin ja DNA:n hankkeen aikana 16–20-vuotiaat nuoret tulevat tutustumaan DNA:han, ja heille tarjotaan työnhakuoppeja ja kokemusta ICT-alan töistä. Samalla DNA:laisten tieto ja ymmärrys monimuotoisesta työyhteisöstä tulee karttumaan esimerkiksi sisäisten tilaisuuksien ja nuorten henkilökohtaisen mentoroinnin mahdollisuuksien kautta.”Tiedossa on monia innostavia avauksia. DNA:ssa tullaan järjestämään muun muassa sisäisiä tilaisuuksia ja tietoiskuja monimuotoisuudesta. Lisäksi DNA:laisia osallistuu vapaaehtoisina maahanmuuttajanuorten CV-työpajoihin ja nuoret pääsevät seuraamaan DNA:laisten työpäiviä. Haluamme jakaa oppimiamme vinkkejä myös kaikille maahanmuuttajanuorille yleisesti,” kertoo DNA:n yritysvastuupäällikkö Tuuli Nummelin.

Hankkeen tarkoituksena kuroa digikuilua kiinni

”Maahanmuuttajanuoret ovat ikänsä, digitaitojensa ja taustansa takia digitaalisen eriarvoisuuden kuilun toisella puolella, eli he ovat vaarassa jäädä syrjään digitalisoitumisen tuomista hyödyistä ja sen vaatimista työelämätaidoista. Oli esimerkiksi hurjaa kuulla, että monella nuorella ei ole edes tietokonetta tai ohjelmia, jolla töitä voi hakea - saatikka tietoa siitä, miten ja mistä töitä Suomessa haetaan,” Nummelin täydentää.

Plan on DNA:lle erinomainen kumppani monimuotoisuusyhteistyöhön, sillä järjestöllä on kokemusta yhteistyöstä maahanmuuttajanuorten kanssa jo yli kymmenen vuoden ajalta.

”Olemme tehneet yhteistyötä lukuisten työnantajien kanssa vuosien varrella ja olemme ilolla seuranneet, miten hienoja oivalluksia yhteistyö nuorten kanssa on saanut aikaan. Odotamme kiinnostuksella millaisia oppeja DNA:laiset saavat hankkeen kautta,” kertoo Plan International Suomen yritysyhteistyön vastaava Päivi Korpela.

DNA:n ja Plan Internationalin kumppanuussopimus jatkuu vuoden 2022 loppuun saakka. Hanke on Telenor Foundationin rahoittama. Telenor Foundation on DNA:n emoyhtiö Telenorin rahasto, jonka tarkoituksena on rahoittaa merkittävien sosiaalisten haasteiden ratkaisuja.

CASE: Huolehdimme vanhan puhelimesi kierrätyksestä

Suomalaiset uusivat puhelimiaan nopealla tahdilla, joten vanhojen laitteiden kierrätys on tärkeää. Kierrätyksessä täytyy huomioida sekä tietoturvallisuus että ympäristöystävällisyys. Matkapuhelimissa on paljon materiaalia, joka voidaan ottaa uusiokäyttöön.

Puhelimien kierrätys vähentää myös kasvihuonekaasupäästöjä. Yhden matkapuhelimen kierrätyksellä DNA:n kautta voidaan säästää arviolta noin 40 kg hiilidioksidipäästöjä, mikä vastaa noin 220 kilometrin ajoa autolla.

CASE: Nordea ja DNA tarjoavat digiosaamisen tukea senioreille

Toimme yhdessä Nordean kanssa tarjolle erityisesti senioreille suunnatun heti käyttövalmiin Nordea-mobiilitabletin. Pilottivaiheen ilahtuneen palautteen ja kasvaneen kysynnän seurauksena käyttövalmis Nordea-mobiilitabletti laajennettiin sittemmin koko Suomen kattavaksi palveluksi.

Nordea-tabletissa on pankkipalvelut valmiiksi asennettuna, ja sen käyttöönotossa tarjotaan neuvontaa ja opastusta kaikissa DNA Kaupoissa ja Nordean toimipaikoissa. Normaalihintaa edullisempi paketti sisältää palveluiden käyttöön soveltuvan tabletin sekä liittymän, jolla asiointipalveluiden käyttö sujuu missä tahansa. Palvelu on tarkoitettu ensisijaisesti niille asiakkaille, joilla ei ole vielä älylaitetta käytössään.

”Haluamme tukea ikäihmisiä ensimmäisen oman mobiililaitteen tai älypuhelimen käyttöön ottamisessa. Kun alussa on tarjolla riittävästi neuvoja kädestä pitäen, lähtee käyttö yleensä sujumaan hienosti. Digipalvelut tulevat osaksi arkea, kun ne koetaan helpoiksi ja turvallisiksi”, sanoo DNA Kaupan toimitusjohtaja Sami Aavikko.

Asiakas voi hankkia mobiilitabletin Nordean antamalla lipukkeella DNA Kaupoista ympäri Suomen. Lipukkeen saa Nordean toimipisteistä tai 24/7-asiakaspalvelusta.

CASE: Yrittäjän digiakatemia auttaa pienyrittäjiä kohentamaan taitojaan

Yrittäjän digiakatemia on maksuton ja kaikille pienyrityksille avoin verkkokurssi, jonka DNA järjestää yhteistyössä Suomen Yrittäjäopiston kanssa. Kurssi tukee pienyrittäjien digiosaamista nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Kurssilla käydään läpi yrittäjän kannalta olennaiset asiat tietoturvasta, some-markkinoinnista, elämää helpottavista pilvityökaluista ja tärkeistä laitteista. 

Verkkokurssin voi suorittaa juuri silloin, kun se yrittäjän arkeen parhaiten sopii. Työvälineeksi tarvitaan vain älypuhelin tai tietokone. Tutustu Yrittäjän digiakatemiaan: https://www.dna.fi/yrityksille/yrittajille/digiakatemia