Digitalisoituva yhteiskunta | DNA

Digitalisoituva yhteiskunta

Nopeasti digitalisoituvassa maailmassa on tärkeää pitää huolta siitä, että kaikilla on mahdollisuus olla mukana muutoksessa. Siksi haluamme edistää digitaalisen yhdenvertaisuuden toteutumista Suomessa.


Puhe- ja datayhteyksistä on tullut ihmisille ja yhteiskunnalle välttämättömiä: ilman toimivia yhteyksiä on vaikea pärjätä. Tietoliikennetoimialan tuotteet ja palvelut voivat kuitenkin tuntua monimutkaisilta. Lisäksi kaikilla suomalaisilla ei ole tarvittavia laitteita tai osaamista digitaalisessa yhteiskunnassa pärjäämiseksi. Siksi DNA haluaa omalta osaltaan edistää digitaalisen yhdenvertaisuuden toteutumista Suomessa.

Tavoitteet ja esimerkkejä toimenpiteistämme

DNA pyrkii edistämään digitaalista yhdenvertaisuutta Suomessa. 

Solmimme kumppanuuden SOS-Lapsikylän, HelsinkiMission, Suojellaan Lapsia ry:n ja Hope ry:n kanssa digitaalisen yhdenvertaisuuden edistämiseksi Suomessa.
Lanseeraamme uusia palveluja, joiden tarkoitus on pitää asiakkaista huolta digitaalisessa maailmassa. Uusimpia tällaisia palveluja ovat muun muassa DNA Kaupan Pop Up, DNA Asennusmestari ja DNA Helppoustakuu.
Teemme yhteistyötä Nordean kanssa senioreiden digiosaamisen tueksi. Ikäihmiset voivat hankkia DNA Kaupoista käyttövalmiin Nordea-mobiilitabletin.
Yritysasiakkaille toimme tarjolle maksuttoman pk-yrittäjien digiakatemian yhdessä Suomen Yrittäjäopiston kanssa.

CASE: Nordea ja DNA tarjoavat digiosaamisen tukea senioreille

Näytä lisää

Toimme yhdessä Nordean kanssa tarjolle erityisesti senioreille suunnatun heti käyttövalmiin Nordea-mobiilitabletin. Pilottivaiheen ilahtuneen palautteen ja kasvaneen kysynnän seurauksena käyttövalmis Nordea-mobiilitabletti laajennettiin sittemmin koko Suomen kattavaksi palveluksi.

Nordea-tabletissa on pankkipalvelut valmiiksi asennettuna, ja sen käyttöönotossa tarjotaan neuvontaa ja opastusta kaikissa DNA Kaupoissa ja Nordean toimipaikoissa. Normaalihintaa edullisempi paketti sisältää palveluiden käyttöön soveltuvan tabletin sekä liittymän, jolla asiointipalveluiden käyttö sujuu missä tahansa. Palvelu on tarkoitettu ensisijaisesti niille asiakkaille, joilla ei ole vielä älylaitetta käytössään.

”Haluamme tukea ikäihmisiä ensimmäisen oman mobiililaitteen tai älypuhelimen käyttöön ottamisessa. Kun alussa on tarjolla riittävästi neuvoja kädestä pitäen, lähtee käyttö yleensä sujumaan hienosti. Digipalvelut tulevat osaksi arkea, kun ne koetaan helpoiksi ja turvallisiksi”, sanoo DNA Kaupan toimitusjohtaja Sami Aavikko.

Asiakas voi hankkia mobiilitabletin Nordean antamalla lipukkeella DNA Kaupoista ympäri Suomen. Lipukkeen saa Nordean toimipisteistä tai 24/7-asiakaspalvelusta.
 

CASE: DNA:n tutkimus: Ilman älylaitetta nuoret jäävät helposti ulkopuolelle

Näytä lisää

DNA:n vuonna 2018 teettämän tutkimuksen mukaan 6–16-vuotiaat lapset eriarvoistuvat digitaalisesti. Näin arvioi yli puolet tutkimukseen osallistuneista suomalaisvanhemmista. Lähes puolet vanhemmista oli myös huomannut, että jos lapsella ei ollut älylaitetta, hän jäi ulkopuoliseksi kaveripiirissään. Tämä korostuu erityisesti 10–16-vuotiaiden lasten ja nuorten keskuudessa.

Tuemme Hope ry:n työtä vähävaraisten perheiden hyväksi, koska haluamme puuttua tähän ongelmaan. Pääyhteistyökumppanina teemme Hope ry:n kanssa jatkuvaa yhteistyötä. Lahjoittamme yhdistykselle säännöllisesti lajitelman erilaisia älypuhelimia, jotka Hope jakaa sellaisille lapsille ja nuorille, joiden perheillä ei ole varaa vastaaviin hankintoihin.

”DNA:n kanssa tehtävän yhteistyön myötä olemme päässeet tarjoamaan lapsille ja nuorille mahdollisuuksia pitää yhteyttä kavereihin, perheeseen sekä myös esimerkiksi harrastusporukoihin”, kertoo Hope ry:n toiminnanjohtaja Eveliina Hostila.  
 

CASE: Huolehdimme vanhan puhelimesi kierrätyksestä

Näytä lisää

Suomalaiset uusivat puhelimiaan nopealla tahdilla, joten vanhojen laitteiden kierrätys on tärkeää. Kierrätyksessä täytyy huomioida sekä tietoturvallisuus että ympäristöystävällisyys. Matkapuhelimissa on paljon materiaalia, joka voidaan ottaa uusiokäyttöön.

Puhelimien kierrätys vähentää myös kasvihuonekaasupäästöjä. Yhden matkapuhelimen kierrätyksellä DNA:n kautta voidaan säästää arviolta noin 40 kg hiilidioksidipäästöjä, mikä vastaa noin 220 kilometrin ajoa autolla.

CASE: Yrittäjän digiakatemia auttaa pienyrittäjiä kohentamaan taitojaan

Näytä lisää

Yrittäjän digiakatemia on maksuton ja kaikille pienyrityksille avoin verkkokurssi, jonka DNA järjestää yhteistyössä Suomen Yrittäjäopiston kanssa. Kurssi tukee pienyrittäjien digiosaamista nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Kurssilla käydään läpi yrittäjän kannalta olennaiset asiat tietoturvasta, some-markkinoinnista, elämää helpottavista pilvityökaluista ja tärkeistä laitteista. 

Kurssin opettajina toimivat DNA:n yritysasiakkaiden tietoturvapalveluista vastaava Ville Hapuoja, viestintäkonsultti ja markkinointiviestintätoimisto Netprofilen toinen perustaja Christina Forsgård, YouTuben Tekniikkaluola-kanavaltaan tuttu yrittäjä Karri Suonperä sekä Suomen Yrittäjäopiston Lauri Kivelä. 

Verkkokurssin voi suorittaa juuri silloin, kun se yrittäjän arkeen parhaiten sopii. Työvälineeksi tarvitaan vain älypuhelin tai tietokone. 
Tutustu Yrittäjän digiakatemiaan: https://www.dna.fi/yrityksille/yrittajille/digiakatemia