Digitaalisesti yhdenvertaisen Suomen puolesta

Nopeasti digitalisoituvassa maailmassa on tärkeää pitää huolta siitä, että kaikilla on mahdollisuus olla mukana muutoksessa. 

Miksi digitaalinen yhdenvertaisuus on DNA:lle tärkeää? 

 

Puhe-ja datayhteyksistä on tullut ihmisille ja yhteiskunnalle välttämättömyyshyödyke: ilman toimivia yhteyksiä on vaikea selviytyä arjesta. Tietoliikennetoimialan tuotteet, palvelut ja ratkaisut voivat kuitenkin näyttäytyä asiakkaille monimutkaisina ja jopa vaikeina ymmärtää. Kaikilla suomalaisilla ei myöskään ole tarvittavia laitteita tai osaamista digitaalisessa yhteiskunnassa pärjäämiseksi. Joillakuilla osallisuutta rajoittaa myös fyysinen este tai vamma.

DNA haluaa omalta osaltaan edistää digitaalisen yhdenvertaisuuden toteutumista Suomessa. Panostamme kattaviin ja laadukkaisiin verkkoihin, nopeisiin yhteyksiin, helposti ymmärrettäviin tuotteisiin ja palveluihin sekä laadukkaaseen asiakaspalveluun.

DNA haluaa auttaa myös kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ja tukea uusia digiosaajia. Jatkoimme vuonna 2023 kumppanuusohjelmiamme SOS-lapsikylän, Hope ry:n, Suojellaan Lapsia ja Plan International Suomen kanssa. Lisäksi aloitimme uudet kumppanuudet Vanhustyön keskusliiton ja Mimmit koodaa -ohjelman kanssa.

DIgitaalinen yhdenvertaisuus tarkoittaa DNA:lle myös älylaitteiden järkevää käyttöä. Vaikka älylaitteet ovat tuoneet mukanaan paljon hyvää, kokee lähes puolet suomalaisista käyttävänsä liikaa aikaa niiden parissa. DNA seuraakin tilannetta tutkimuksissaan sekä aloitettuaan vuonna 2022 ensimmäistä kertaa Älyvapaa-päivän viettämisen.

 

Näin ohjaamme toimintaamme 

Työtämme digitaalisen yhdenvertaisuuden parissa ohjaavat vastuullisuuspolitiikamme sekä konsernin tasoiset ohjeistuksemme vastuullisuuden kumppanuuksista, moniminuotoisuudesta ja inkluusiosta.
 
Tutkimuksiamme  tehdään sekä DNA:lla sisäisesti että ulkopuolisten kumppanien tietotaitoa käyttäen. Tutkimustiedon avulla pyrimme parantamaan asiakaskokemusta, ymmärtämään asiakkaiden tarpeita ja kehittämään palvelutarjontaa sekä jakamaan yleishyödyödyllistä ymmärrystä yhteiskunnallisesti.

Emme voi saavuttaa digitaalista yhdenvertaisuutta yksin. Tarvitsemme mukaan kumppaneita lisäämään työmme vaikuttavuutta ja tuomaan mukaan asiantuntijuutta, jotta digitaalisuus hyödyntäisi myös kaikista heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä.  Lue lisää kumppaneistamme täältä. Keskustelemme kumppaneidemme kanssa vuosittain yhteisen työmme tuloksista ja kehitämme parempia tapoja raportoida niistä myös ulospäin.

Digitaalinen maailma eteen harppauksin ja DNA on nähnyt, että monen on välillä haastavaa pysyä sen mukana. Siitä syystä julkaisemme opastavia artikkeleita liittyen esimerkiksi tyypillisimpiin nettihuijauksiin ja huijaustapoihin sekä tietoturvan parantamiseen omassa arjessa.

Lue lisää vuosikertomuksestamme

Tavoitteemme

DNA mittaa onnistumistaan digitaalisiin taitoihin koulutettujen ihmisten määrän kasvussa. Laskimme luvun ensimmäistä kertaa vuoden 2022 koulutetuista, joten lukumme toimii tuleville vuosille vertailupohjana. Luku saadaan mittaamalla kumppanihankkeidemme kautta koulutetut henkilöt lisäämällä ne omiin ulkopuolisille tarkoitetuihin koulutustilaisuuksien osallistuneiden määrällä. Vuonna 2022 koulutimme yhteistyössä kumppaneidemme kanssa 26 616 henkilöä.

Esimerkkejä toimenpiteistämme
 

DNA ja digitaalisten taitoihin innostaminen

DNA tekee yhteistyötä kumppaneidensa kanssa edistääkseen muun muassa lasten, nuorten, naisten ja vanhusten digitaitoja. Vuonna 2023 DNA on käynnistänyt projektit muun muassa Mimmit koodaa –kanssa tukeakseen naisten sijoittumista ICT-alalle, sekä Plan International Suomen kanssa edistääkseen maahanmuuttajataustaisten tyttöjen digitaitoja. Lue lisää kumppanuuksistamme.

 

DNA ja mutkaton asiakkaiden opastus sekä viestintä

Luomme viestintämme avulla digitalisoituneeseen yhteiskuntaamme helppoutta mahdollisimman monelle. Vastaamme muun muassa artikkeleiden ja blogien avulla asiakkaiden keskeisimpiin huolenaiheisiin digitaalisessa maailmassa. Katso viimeisimmät artikkelimme.

Haluamme pitää huolta kaikista asiakkaistamme nopeasti muuttuvassa digitaalisessa maailmassa.

Luomme viestintämme avulla digitalisoituneeseen yhteiskuntaamme helppoutta mahdollisimman monelle.

Me DNA:lla haluamme omalta osaltamme edistää digitaalisen yhdenvertaisuuden toteutumista Suomessa. Auttaaksemme myös kaikkein heikoimmassa asemassa olevia, teemme tiivistä yhteistyötä vahvojen kumppaneiden kanssa.

DNA tutkii vuosittain muun muassa digitaalisen yhdenvertaisuuden tilaa, digitaalisia elämäntapoja sekä koululaisten digitarpeita.

Yhteistyötä nuorten tyttöjen digitaitojen puolesta Plan International Finlandin kanssa

CASE: Digimaailmaan on hyvä tutustua yhdessä lapsen kanssa.

Suositun Satuillaan-satusarjan kertomuksissa Nelli puolustaa jokaisen oikeutta olla oma itsensä ja tekee teräviä havaintoja aikuisten maailman omituisuuksista. 

CASE: DNA:n tekemä älylaitteiden käyttötutkimus osoitti, että lähes puolet suomalaisista kokee käyttävänsä liikaa aikaa ruutujen ääressä.