Digitalisoituva yhteiskunta

Nopeasti digitalisoituvassa maailmassa on tärkeää pitää huolta siitä, että kaikilla on mahdollisuus olla mukana muutoksessa. Siksi haluamme edistää digitaalisen yhdenvertaisuuden toteutumista Suomessa.

Miksi digitaalinen yhdenvertaisuus on DNA:lle tärkeää? 

Puhe- ja datayhteyksistä on tullut ihmisille ja yhteiskunnalle välttämättömiä: ilman toimivia yhteyksiä on vaikea pärjätä. Tietoliikennetoimialan tuotteet ja palvelut voivat kuitenkin tuntua monimutkaisilta. Lisäksi kaikilla suomalaisilla ei ole tarvittavia laitteita tai osaamista digitaalisessa yhteiskunnassa pärjäämiseksi. Siksi DNA haluaa omalta osaltaan edistää digitaalisen yhdenvertaisuuden toteutumista Suomessa.
 

Näin ohjaamme toimintaamme 

DNA:n visiona on tyytyväisimmät asiakkaat. Jotta pääsemme visioomme, meidän on osattava kuunnella ja palvella moninaista asiakaskuntaamme. Asiakkaiden kokonaistyytyväisyyttä mittaava rNPS pysyi positiivisena v. 2020 kuluttajaliiketoiminnassa, mutta yritysliiketoiminnassa meillä on vielä työtä tehtävänä.   

Vain hyvinvoiva DNA:n henkilöstö voi tarjota parasta palvelua asiakkaillemme ja siksi vuonna 2020 kuluttaja-asiakaspalvelussa panostukset asiakaspalvelun laatuun jatkuivat kehittämällä pidemmälle erinomaisen työpaikan ominaisuuksia. Panostimme mm. koulutuksiin ja henkilöresurssien hallintaan. Lisäksi tuotiin uusia robotiikan ja automatiikan ratkaisuja helpottamaan asiakaspalvelun arkea. Yritysliiketoiminnassa taas jatkettiin erityisesti Telenor-konserniin liittymisen myötä tulleiden uusien mahdollisuuksien hyödyntämisessä, sekä 5G-verkon että IoT-palveluiden kehittämisessä.  

Emme voi saavuttaa digitaalista yhdenvertaisuutta yksin. Tarvitsemme mukaan kumppaneita lisäämään työmme vaikuttavuutta ja tuomaan mukaan asiantuntijuutta, jotta digitaalisuus hyödyntäisi myös kaikista heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä.  Lue lisää kumppaneistamme täältä. Keskustelemme kumppaneidemme kanssa vuosittain yhteisen työmme tuloksista ja kehitämme parempia tapoja raportoida niistä myös ulospäin.

Pitkäjänteistä ja tavoitteellista työtä digitaalisen yhdenveroisuuden eteen  

Kunnianhimoinen tavoitteemme on, että jokaisen tulee voida päästä osalliseksi digitaalisen maailman hyvistä puolista. 

Digitaalinen yhdenvertaisuus on meille myös tekoja, joilla autetaan heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä pysymään digitaalisessa kehityksessä mukana.
Panostamme palveluidemme helppouteen ja asiakaspalvelun laatuun. Uusimpia arkea helpottavia palveluja ovat muun muassa DNA Kaupan Pop Up, DNA Asennusmestari ja DNA Helppoustakuu.
Tuemme kumppanuuksiemme kautta lapsia, nuoria ja senioreita.
Luomme palveluidemme ja viestintämme avulla digitalisoituneeseen yhteiskuntaamme helppoutta ja ymmärrettävyyttä erilaisille ihmisille.

CASE: Yrittäjän digiakatemia auttaa pienyrittäjiä kohentamaan taitojaan

Näytä lisää

Yrittäjän digiakatemia on maksuton ja kaikille pienyrityksille avoin verkkokurssi, jonka DNA järjestää yhteistyössä Suomen Yrittäjäopiston kanssa. Kurssi tukee pienyrittäjien digiosaamista nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Kurssilla käydään läpi yrittäjän kannalta olennaiset asiat tietoturvasta, some-markkinoinnista, elämää helpottavista pilvityökaluista ja tärkeistä laitteista. 

Verkkokurssin voi suorittaa juuri silloin, kun se yrittäjän arkeen parhaiten sopii. Työvälineeksi tarvitaan vain älypuhelin tai tietokone. 
Tutustu Yrittäjän digiakatemiaan: https://www.dna.fi/yrityksille/yrittajille/digiakatemia
 

CASE: DNA:n tutkimus: Ilman älylaitetta nuoret jäävät helposti ulkopuolelle

Näytä lisää

Vuoden 2021 Digitaalinen yhdenvertaisuus Suomessa -tutkimuksestamme selviää, että yhteiskunnan digitalisoituminen on aiheuttanut yksinäisyyden tunnetta joka kolmannelle 15–24-vuotiaalle. Digitaalisten palveluiden ja sosiaalisten suhteiden ulkopuolelle jääminen tuntuu erityisesti nuorilla, joilla ryhmään kuuluminen on tärkeä osa identiteetin rakentumista.

”Käytännössä digitaalinen yksinäisyys tarkoittaa digitaalisten palveluiden ja sosiaalisen tiedon ulkopuolelle jäämistä. Tämä näkyy vaikkapa koulussa tai harrastuksissa, joissa ilmoittautumiset tapahtuvat usein verkossa. Kaikilla nuorilla ei ole yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua digitaalisen yhteiskuntaan”, kertoo Hope - Yhdessä & Yhteisesti ry:n toiminnanjohtaja Eveliina Hostila.

Tuemme Hope ry:n työtä vähävaraisten perheiden hyväksi, koska haluamme puuttua tähän ongelmaan. Pääyhteistyökumppanina teemme Hope ry:n kanssa jatkuvaa yhteistyötä. Lahjoittamme yhdistykselle säännöllisesti lajitelman erilaisia älypuhelimia, jotka Hope jakaa sellaisille lapsille ja nuorille, joiden perheillä ei ole varaa vastaaviin hankintoihin.

”DNA:n kanssa tehtävän yhteistyön myötä olemme päässeet tarjoamaan lapsille ja nuorille mahdollisuuksia pitää yhteyttä kavereihin, perheeseen sekä myös esimerkiksi harrastusporukoihin”, Eveliina Hostila sanoo.  
 

CASE: Nordea ja DNA tarjoavat digiosaamisen tukea senioreille

Näytä lisää

Toimme yhdessä Nordean kanssa tarjolle erityisesti senioreille suunnatun heti käyttövalmiin Nordea-mobiilitabletin. Pilottivaiheen ilahtuneen palautteen ja kasvaneen kysynnän seurauksena käyttövalmis Nordea-mobiilitabletti laajennettiin sittemmin koko Suomen kattavaksi palveluksi.

Nordea-tabletissa on pankkipalvelut valmiiksi asennettuna, ja sen käyttöönotossa tarjotaan neuvontaa ja opastusta kaikissa DNA Kaupoissa ja Nordean toimipaikoissa. Normaalihintaa edullisempi paketti sisältää palveluiden käyttöön soveltuvan tabletin sekä liittymän, jolla asiointipalveluiden käyttö sujuu missä tahansa. Palvelu on tarkoitettu ensisijaisesti niille asiakkaille, joilla ei ole vielä älylaitetta käytössään.

”Haluamme tukea ikäihmisiä ensimmäisen oman mobiililaitteen tai älypuhelimen käyttöön ottamisessa. Kun alussa on tarjolla riittävästi neuvoja kädestä pitäen, lähtee käyttö yleensä sujumaan hienosti. Digipalvelut tulevat osaksi arkea, kun ne koetaan helpoiksi ja turvallisiksi”, sanoo DNA Kaupan toimitusjohtaja Sami Aavikko.

Asiakas voi hankkia mobiilitabletin Nordean antamalla lipukkeella DNA Kaupoista ympäri Suomen. Lipukkeen saa Nordean toimipisteistä tai 24/7-asiakaspalvelusta.
 

CASE: Huolehdimme vanhan puhelimesi kierrätyksestä

Näytä lisää

Suomalaiset uusivat puhelimiaan nopealla tahdilla, joten vanhojen laitteiden kierrätys on tärkeää. Kierrätyksessä täytyy huomioida sekä tietoturvallisuus että ympäristöystävällisyys. Matkapuhelimissa on paljon materiaalia, joka voidaan ottaa uusiokäyttöön.

Puhelimien kierrätys vähentää myös kasvihuonekaasupäästöjä. Yhden matkapuhelimen kierrätyksellä DNA:n kautta voidaan säästää arviolta noin 40 kg hiilidioksidipäästöjä, mikä vastaa noin 220 kilometrin ajoa autolla.