Tutkimukset

Me DNA:lla pyrimme jatkuvasti kehittämään ymmärrystämme asiakkaista ja heidän tarpeistaan sekä markkinoista ja teknologisesta kehityksestä. Tässä ovat apuna tutkimukset ja analyysit. Niitä tehdään sekä DNA:lla sisäisesti että ulkopuolisten kumppanien tietotaitoa käyttäen.

DNA:n tutkimusten päätavoite on tuottaa arvoa DNA:n liiketoiminnan ja keskeisten sidosryhmien päätöksenteon tueksi. Tutkimustiedon avulla pyritään:

  • jatkuvasti parantamaan asiakaskokemusta (mm. asiakastyytyväisyystutkimukset, käytettävyystutkimukset, jatkuva palvelun laadun mittaus)
  • ymmärtämään asiakkaiden tarpeita ja kehittämään DNA:n palvelutarjontaa vastaamaan näihin tarpeisiin
  • jakamaan yleishyödyllistä ymmärrystä

DNA ja Plan International Suomi: Maahan muuttaneiden nuorten digiosallisuus ja työelämä -selvitys 2023

Selvityksessä nousi esiin, että nuoret kokevat digitaidot tärkeinä ja ovat motivoituneita oppimaan niistä lisää. Suomi on paljon digitalisoituneempi kuin monen nuoren aiempi asuinmaa. Nuoret kertoivat, että heidän mielestään digitaaliset taidot ovat Suomessa välttämättömiä, jotta on ylipäätään mukana yhteiskunnassa.

Digitaalinen elämä -tutkimus

DNA:n Digitaalinen elämä -tutkimus selvittää, miten suomalaiset käyttävät erilaisia digitaalisia palveluja sekä millaiseksi digitaalinen yhdenvertaisuus koetaan. 

Miltä suomalaisten digitaalinen arki näyttää?

DNA:n Digitaalinen elämä -tutkimus selvittää, miltä suomalaisten digitaalinen arki näyttää, miten digitaalisia palveluja käytetään ja miten digitaalinen yhdenvertaisuus koetaan. 

Digitaalinen yhdenvertaisuus -tutkimus

DNA:n digitaalinen yhdenvertaisuus -tutkimus selvittää, kuinka yhdenvertaisuus toteutuu digiosaamisen, digitaalisten palveluiden ja laitteiden käytön osalta.

Ikäihmiset entistä paremmin mukana digitaalisessa yhteiskunnassa

DNA:n digitaalinen yhdenvertaisuus -tutkimus selvittää, kuinka yhdenvertaisuus toteutuu digiosaamisen, digitaalisten palveluiden ja laitteiden käytön osalta. Lisäksi tehtiin 75+ -vuotiaiden ikäryhmässä puhelinhaastatteluja, jotka syvensivät ymmärrystä heidän kokemastaan digitaalisesta yhdenvertaisuudesta.  

Joka kolmas alle 25-vuotias on kärsinyt yksinäisyydestä yhteiskunnan digitalisoituessa

Digitaalinen yhdenvertaisuus Suomessa -tutkimuksesta selviää, että yhteiskunnan digitalisoituminen on aiheuttanut yksinäisyyden tunnetta joka kolmannelle 15–24-vuotiaalle. 

Putoaminen digikelkasta lisää eriarvoistumista

Noin 10 prosenttia suomalaisista kokee olevansa digitaalisesti eriarvoisia. Yleisimpiä syitä eriarvoisuuden kokemukselle ovat osaamisen puute sekä iäkkyys, joka aiheuttaa vaikeuksia pysyä kehityksessä mukana.

Koululaistutkimus

DNA:n Koululaistutkimus perehtyy lapsien ja nuorten puhelimen käyttöön ja hankintaan liittyviin ilmiöihin.

Koululaistutkimus 2023: saako vanhempi tarkastaa lapsensa puhelimen sisällön luvatta?

DNA Kaupan toimitusjohtajan Sami Aavikon mukaan ratkaisu piilee siinä, että vahingollisille sisällöille altistumista torjutaan tietoturvatoimin jo ennakoivasti.

Näin suomalaisvanhemmat sopivat lasten kanssa puhelimeen liittyvistä pelisäännöistä ja rajoituksista

Vanhemmat pitävät lasten ja nuorten kännykän käytössä suurimpana riskinä haitallista sisältöä eli kontakteja tai sivustoja, jotka käsittelevät esimerkiksi päihteitä, seksiä ja väkivaltaa.

Yhä suuremmalla osalla 6-vuotiaista on jo oma älypuhelin

Aikaistuva ensipuhelimen hankintaikä kertoo esimerkiksi siitä, että vanhemmat kokevat puhelimen entistä tärkeämmäksi välineeksi niin yhteydenpitoon kuin digitaitojen oppimiseen.

Digitaaliset elämäntavat -tutkimus

DNA:n digitaaliset elämäntavat -tutkimus selvittää, miten suomalaiset käyttävät erilaisia digitaalisia palveluja sekä niiden käytön muutoksia.

Suomalaisten yleisimmin käyttämät mobiilisovellukset ovat pankkien maksupalvelut sekä erilaiset kartta- ja reittipalvelut.

Lisääntyneistä tietoturvauhkista huolimatta tietoturvasovelluksia käyttää vain 30 prosenttia vastaajista, vaikka mobiililaitteiden turvaaminen on yhtä tärkeää kuin tietokoneen suojaaminen.

Suomalaisia verkossa eniten pelottavat asiat

Suomalaiset ovat huolissaan erityisesti henkilötietojen menetyksestä ja identiteettivarkauksista. 

Älypuhelimien määrä kasvaa yhä

Älypuhelimen käyttäjien osuus 16-74-vuotiaista suomalaista hipoo jo sataa prosenttia. Tämä selviää DNA:n Nepa-tutkimuslaitoksella maaliskuun 2020 lopulla teettämästä Digitaaliset elämäntavat -kyselytutkimuksesta.

Lisää DNA:n tutkimuksia

Datakronikka 2022: Puolaan pudonnut ohjus ja kiekkokulta näkyivät datapiikkeinä, Oulu ja Pori nousivat mobiilidatan pääkaupungeiksi

DNA Kaupoissa ja DNA:n verkkokaupassa asioineiden suositteluhalukkuus 12/2021-01/2022: Yli 90% DNA:lla asioineista suosittelisi DNA:ta ystävilleen

Digitaaliset elämäntavat 2020, 15.9.2020: Suomessa katsotaan suoratoistopalveluja mieluiten tv-ruudulta

Digitaaliset elämäntavat 2020, 14.5 2020: Lemmikit tulivat someen ja WhatsApp kasvattaa suosiotaan

Digitaalinen yhdenvertaisuus Suomessa 25.3.2019: Putoaminen digikelkasta lisää eriarvoistumista

Koululaistutkimus 7.8.2019: DNA selvitti: Lähes kaikki lasten puhelimet ovat älypuhelimia ja niiden käytöstä on sovittu pelisäännöt

Digitaaliset elämäntavat osa II, 3.7.2019: Erilaiset TV-sisällöt katsotaan eri laitteilla

4.6.2019: Yli puolet nuorista arvioi somen auttavan ihmissuhteissa – ero vanhempiin valtava

Digitaaliset elämäntavat osa 1, 15.5.2019: Hyvinvoinnin mittaaminen ja ruokaostokset netistä nosteessa
 

Koululaistutkimus 20.11.2018: Vanhempien selvä enemmistö arvioi, että Suomessa esiintyy digitaalista eriarvoistumista lasten keskuudessa

Digitaaliset elämäntavat -tutkimus 29.5.2018: Liikkuva kuva valtaa suomalaisten mediaympäristöä – katselu jakautuu useille eri laitteille

DNA:n digibarometri 18.4.2018: Suomalaiset liikkuvat yhä ketterämmin digitaalisessa tietotulvassa 

11.9.2018: DNA selvitti: Sosiaaliset pelit lasten ja nuorten suosikkeja puhelimella pelattaessa

1.8.2018: DNA selvitti: Puhelin on myös pienten koululaisten tärkeä yhteydenpitoväline

14.5.2018: Kyselytutkimus: Etätyö parantaa työmotivaatiota ja tuottavuutta

19.6.2018: DNA tutki: nuoret lisänneet TV-katseluaan selvästi

20.11.2018: DNA tutki: Vanhemmat suhtautuvat myönteisesti koulutyön digitalisoitumiseen

 

Koululaistutkimus 4.8.2017: DNA selvitti: Joka kolmas ekaluokkalainen pääsee itse valitsemaan ensimmäistä omaa puhelinta

Digitaaliset elämäntavat -tutkimus 6.7.2017: DNA tutki: Digitaalisen asioinnin suosio kasvaa – myös ikääntyneemmillä

DNA:n somebarometri 9.6.2017: DNA:n somebarometri: kaksi kolmesta nuoresta snäppää

 

31.8.2016: DNA tutki: Teinit viestivät mieluummin älypuhelimen sovelluksilla kuin soittamalla

Koululaistutkimus 9.8.2016 DNA:n koululaistutkimus: Suurimmalla osalla 8-vuotiaista lapsista on jo älypuhelin

Digitaaliset elämäntavat 20.6.2016 Tutkimus: Digitaalisten palveluiden määrää kiitellään – tyytyväisimmät asiakkaat löytyvät nettikirpputoreilta

DNA:n somebarometri 27.5.2016 DNA:n some-barometri: naiset viihtyvät Facebookissa ja Instagramissa, miehet YouTubessa

 

5.10.2015 DNA tutki: tulevaisuudessa työnteon uskotaan olevan yhä vapaampaa

DNA:n somebarometri 6.3.2015 DNA:n some-barometri: Instagramia käyttää jo 40 % nuorista

26.2.2015 Tutkimus: TV tuli puhelimeen