Building connections

Our society is built on strong high quality connections. High-quality connections and devices, digital skills and inclusion are a necessity for both consumer and corporate customers in the digital world. That is why we want to do our part in promoting good customer care by adopting inclusive operating practices and by supporting those in need, among other things.

 

 

 

The five cornerstones of DNA's corporate sustainability work

DNA’s sustainability strategy has five key areas: digital inclusion, being a great place to work, climate-friendly operations, ensuring data security and privacy, and good governance.

Digital inclusion

We contribute to the promotion of digital inclusion in Finland.

Ensuring data security and protection

Haluamme olla asiakkaidemme luottamuksen arvoisia tekemällä töitä vahvan tietoturvan ja tietosuojan eteen.

Great place to work

Our aim is to be one of the most desirable employers in Finland. The satisfaction and well-being of our personnel is one of the cornerstones of our strategy.

Good governance

Good governance forms the basis for all responsible operations. At DNA, responsible operations cover the company’s own operations and personnel as well as our suppliers and subcontractors.

Climate-friendly operations

Together with other Nordic Telenor group companies, we are committed to becoming carbon neutral by 2030.

Responsibility news from DNA

5G-verkko koostuu osista – tiedätkö, mikä on tietoturvan kannalta tärkein?

Uuden verkkotekniikan tietoturvasta puhutaan paljon. 

5G-verkot laajentuvat vauhdilla, ja myös DNA:n 5G-verkon väestöpeitto hipoi maaliskuun 2021 alkaessa jo kahta miljoonaa ihmistä. Uuden verkkotekniikan tietoturvasta puhutaan nyt paljon, ja keskustelua ymmärtääkseen on tärkeää tiedostaa, mistä 5G-verkko oikeastaan koostuu, ja millainen merkitys eri osilla todellisuudessa on tietoturvan näkökulmasta. Samalla on hyvä muistaa, että tietoturvan kannalta yksi tärkeimmistä tekijöistä on myös loppukäyttäjä itse.

5G-verkko koostuu teknisesti kolmesta osasta. Nämä ovat:

  1. Access- eli liityntäverkot. Näillä yhdistetään asiakkaan päätelaite verkkoon.
  2. Transport- eli siirtoverkot. Näillä yhdistetään kaupunginosat ja liityntäverkot toisiinsa.
  3. Core- eli ydinverkot. Näillä yhdistetään kaupungit, maat, maanosat ja muut ydinverkot toisiinsa. Ydinverkossa myös toteutetaan asiakkaan käyttämät palvelut.

Liityntäverkko on se osa, johon vaikkapa puhelintaan käyttävä asiakas mobiilinettiä käyttäessään liittyy. Tällaisessa tapauksessa liityntäpiste on esimerkiksi DNA:n tukiasema, johon yhteys puhelimesta otetaan. Liityntäverkon koko voi olla esimerkiksi yksittäinen asuinlähiö, jonka yhteydet 5G-tukiasema kokoaa. Liityntäverkko muodostuu siis radioverkon tukiasemista ja niitä paikallisesti siirtoverkkoon yhdistävistä yhteyksistä.

Siirtoverkko käytännössä yhdistää asuinlähiöiden ja kaupunginosien liityntäverkot toisiinsa kokoamalla niissä liikkuvan datan yhteen. Radiotekniikan sijasta siirtoverkko rakentuu siis pääosin fyysisistä kaapeleista, jotka sijaitsevat esimerkiksi kaupunkien katujen alla tai toisinaan myös teiden varsilla. Siirtoverkosta data siirtyy ydinverkkoon.

Ydinverkko on nimensä mukaisesti verkkoinfrastruktuurin ytimessä. Fyysisesti ydinverkon runkoyhteydet sijaitsevat yleensä teiden tai muiden väylien varsilla. Ne liittävät ydinverkot, solmupisteet sekä kaupunkien siirtoverkot toisiinsa. Ydinverkon kautta yhdistetään myös valtiot, maanosat ja eri operaattoreiden verkot, joiden välillä data liikkuu yhdysliikennepisteiden sekä solmupisteiden eli nielujen kautta. Ydinverkossa datanopeus voi tarpeen tullen olla jopa 400 Gbit/s.

DNA:n 5G-verkkoteknologia perustuu pilvialustaan, jonka päällä kriittiset ohjelmistopohjaiset keskusjärjestelmäpalvelut toimivat. Tämä mahdollistaa sen, että verkossa voidaan tehdä nopeitakin muutoksia ohjelmallisesti. Virtualisoitua verkkoa voidaan myös viipaloida niin, että tietylle yhteyspisteelle pystytään takaamaan haluttu kaistaosuus, eli vaikkapa datansiirron miniminopeus. 

Ydinverkot tietoturvan ytimessä

Koska juuri ydinverkot yhdistävät toisiinsa kaupungit, maat, maanosat ja operaattoreiden verkot, on sillä myös suurin merkitys valtiollisten tietoturvakysymysten kannalta. Ilman ydinverkkoa liityntä- tai siirtoverkoista ei kulje dataa pieniä, rajattuja alueita edemmäs. Kriittiset tilaaja- ja liikenteenhallintatoiminnot sijaitsevat nimenomaan 5G-ydinverkoissa.

5G-standardi itsessään parantaa mobiiliteknologian tietoturvaa verrattuna aiempiin sukupolviin. 5G:n ympärillä käytävä turvallisuuskeskustelu liittyykin vahvasti teknologian mahdolliseen tulevaan käyttöön entistä kriittisimmissä sovelluskohteissa. Keskiössä on myös ydinverkon toiminallisuuksien hajauttaminen entistä useampaan kohteeseen ja lähemmäs loppukäyttäjiä. Esimerkki tällaisesta sovelluskohteesta on vaikkapa tehdaskampuksen 5G-verkko, jota käytetään tuotantoautomaatiojärjestelmän kriittiseen tiedonsiirtoon.

EU:n 5G-tietoturvaa käsittelevässä kannanotossa yksi keskeisimmistä näkökulmista on, että operaattorien tulisi välttää tilannetta, jossa ne ovat liiaksi riippuvaisia yhdestä laitetoimittajasta.

DNA:n näkemys on, että usean laitetoimittajan malli on päästä päähän -palveluketjussa keskeinen turvallisuustekijä, joka vähentää yksittäiseen laitetoimittajaan liittyviä riskejä. Myös EU:n 5G-tietoturvaa käsittelevässä kannanotossa yksi keskeisimmistä näkökulmista on, että operaattorien tulisi välttää tilannetta, jossa ne ovat liiaksi riippuvaisia yhdestä laitetoimittajasta. DNA:lla liityntäverkkojen toimittajina ovat Huawei, Ericsson ja Suomen Yhteisverkon osalta myös Nokia.

DNA:n ydinverkon tilaajatietojen ja liikenteenohjauksen hallintaan vaikuttavat verkon kriittiset komponentit toimittavat Ericsson, Affirmed Networks ja Nokia. DNA operoi ja valvoo itse verkkojensa palveluita sekä liikennettä. Vastaavasti DNA:n ja Telian yhdessä omistama Suomen Yhteisverkko Oy, joka rakentaa DNA:n käytössä olevan 5G-verkon Pohjois- ja Itä-Suomeen, operoi ja valvoo omaa verkkoaan. Verkon operaattoreilla on monia keinoja tietoturvan pitävyyden varmistamiseen niin sanotusti koko tiedonkulun matkalla päästä päähän. 

Verkon hallinta ja valvonta huipputasolla – tarkista silti omatkin toimintatapasi

Verkon hallintaan ja valvontaan käytetään maailman johtavia kyberturvallisuuden ylläpitoon tarkoitettuja työkaluja, joilla poikkeamat ja hyökkäykset verkkoliikenteessä havaitaan nopeasti. DNA pyrkii kaikin tavoin varmistamaan, että asiakkaiden viestinnän yksityisyys ja tietoturva ovat kunnossa. Vain sertifioidut laitteet saavat pääsyn 5G-verkkoon.

5G-standardi itsessään parantaa mobiiliteknologian tietoturvaa.

On hyvä kuitenkin muistaa, että ihmisten omaan toimintaan tekniikan parissa liittyy monia tietoturvariskejä, joita operaattorinkaan voi olla vaikea torjua. Näille riskeille kaikki laitetoimittajat ovat yhtä lailla alttiita, vaikka niitä pyritään torjumaan kulloinkin ajankohtaisilla tietoturvakäytännöillä verkon päivittäisessä käytössä.

Olemme DNA:lla julkaisseet suuren määrän tietoturvaan liittyviä artikkeleita, joiden tarkoitus on helpottaa asiakkaidemme päivittäistä laitteiden ja verkkojen tietoturvallista käyttöä. Linkit sisältöihin löydät alapuolelta.

5 vinkkiä joilla säästät rahaa, terveyttä ja ympäristöä asumisessa

Liian korkea lämpötila vaikuttaa terveyteen, mutta energian säästöllä kotona on myös muita etuja.

5 vinkkiä - miten säästät rahaa, terveyttä ja ympäristöä asumisessa

Liian korkea lämpötila vaikuttaa terveyteen, mutta energian säästöllä kotona on myös muita etuja. DNA Oyj:n Wattinen-lämmityspalvelun liiketoimintajohtaja Mikko Lietsalmi kertoo mitä jokainen meistä voi tehdä energian ja ympäristön säästämisen eteen arjessaan.

Suomalaiset ovat nyt olleet kotona enemmän kuin koskaan koronaviruspandemian takia. Koska omassa asunnossa tulee nyt vietettyä runsaasti aikaa, on hyvä varmistua, että se tapahtuu mahdollisimman suotuisissa olosuhteissa.

DNA Oyj:n Wattinen-älylämmityspalvelun liiketoimintajohtaja Mikko Lietsalmi muistuttaa, että energiatehokkuus vaikuttaa asumisessa niin terveyteen, talouteen kuin hiilijalanjälkeenkin. Hän listaa viisi asiaa, jotka jokaisen kannattaa tehdä oman hyvinvointinsa sekä energian ja ympäristön säästämisen eteen.

Vaikuta taloyhtiöön

Lietsalmi toteaa, että vaikka esimerkiksi ilmastoasiat eivät taloyhtiössä kiinnostaisikaan, oikeilla energiaratkaisuilla säästää selvää rahaa.

”Oman asunnon energiatehokkuudesta voi lopulta parhaiten huolehtia vaikuttamalla taloyhtiötasolla tehtäviin toimiin. Nykyään on olemassa hyviä ratkaisuja mitata taloyhtiön energiankäyttöä ja tehdä kollektiivisia ratkaisuja myös vanhoihin taloyhtiöihin, joissa energiatehokkaat ratkaisut ovat perinteisesti olleet haastavampia kuin uudiskohteissa. Yksinkertaisesti: kun säästetään lämpöä, vettä ja sähköä, säästetään myös rahaa. Se on hyvä perustelu toimenpiteille missä tahansa yhtiökokouksessa”.

Säädä lämpötilaa

Helpoiten omassa asunnossa voi vaikuttaa suoraan sen lämpötilaan. Huoneiston optimaalinen lämpötila on noin 21 astetta ja makuuhuoneessa 18-20 astetta, mutta muun muassa THL:n vuonna 2016 julkaiseman tutkimuksen mukaan suomalaiskodeissa on kuitenkin 40 % ajasta lämpötila yli 23 astetta.

”Huoneiston lämpötilan vaikutus näkyy tutkitusti terveydessämme. Korkea sisälämpötila lisää asumistyytymättömyyttä, väsymystä ja heikentää sekä oppimista että yleistä toimintakykyämme. Tästä on selkeitä tutkimustuloksia, että sitä kannattaisi siis laskea. Lämpöä ei tosin kannata tiputtaa kertarysäyksellä, sillä keholla kestää hetken tottua viileämpään lämpötilaan. Hyvä keino onkin tiputtaa ensin vaikka yksi aste viikoksi, ja katsoa miten se vaikuttaa,” Lietsalmi toteaa.

Älä lämmitä tyhjää kotia

DNA:n helmikuussa 2020 teettämän tuloksen mukaan kolme neljäsosaa (74 %) kyselyyn vastanneesta yli tuhannesta kerrostaloasukkaasta sanoo haluavansa pienentää asumisestaan aiheutuvia lämmityskustannuksia. Samaan aikaan noin puolet (48 %) kerrostaloasukkaista kertoo, ettei koskaan alenna asuntonsa lämpötilaa, vaikka olisi sieltä pitkäänkin poissa.

”Muutaman päivän poissaolon ajaksi asunnon lämpötilaa voi alentaa. Tuulettaessa patterista voi sulkea kokonaan lämmön pois, varsinkin jos patteri on suoraan ikkunan alla. Jos kiinteistössä on älykäs lämmitysjärjestelmä, se säätää automaattisesti asunnon lämpötilaa alhaisemmaksi esimerkiksi öisin ja poissaolojen aikana, ja sulkee patteritermostaatin tuuletuksen ajaksi.”

Suihkulla on väliä

Moni mieltää, että lämmönkulutus liittyy vain sisätilojen lämmittämiseen. Käyttöveden lämmittämisellä on kuitenkin suuri vaikutus taloyhtiöiden energiankulutukseen. Jos siis haluaa säästää energiaa, kannattaa omaa suihkukäyttäytymistä miettiä.

”Helpoin tapa vähentää energiankulutusta on tietysti suihkussa vietetyn ajan vähentäminen. Harva meistä kuitenkaan seisoo suihkussa mielellään sekuntikello kädessä, joten toinen hyvä tapa on valita suihkuun vettä säästävä suihkupää. Taloyhtiön kannattaa myös säätää vedenpaine kohdilleen, jos toivoo säästöjä”, Lietsalmi toteaa.

Tarkista mistä sähkösi tulee

Helppo keino jokaiselle vähentää omia asumisen päästöjä on tarkistaa sähköyhtiöltä, mistä kotiin tuleva sähkö on peräisin.

”Jos se on tuotettu fossiilisilla polttoaineilla, voi vaihtaa päästöttömään sähköön, Myös omiin sähkönkulutustottumuksiin voi vaikuttaa. Esimerkiksi omien sähkölaitteiden kulutusta voi seurata tarkasti parinkympin hintaisella sähkönkulutusmittarilla.”, Lietsalmi neuvoo.

Lue lisää Wattisesta tästä.

Kuusi vinkkiä huijaussivustojen välttämiseen

Huijausviestit ja tietojen kalastelu ovat nykyään ikävän yleinen ongelma, jonka uhriksi monet internet-käyttäjät ovat valitettavasti joutuneet.

Huijausviestejä liikkeellä – kuusi vinkkiä suojautumiseen

Huijausviestejä ja tietojenkalastelua on taas paljon liikkeellä, ja monet ovat joutuneetkin uhriksi.

”Kaikkien pitäisi suhtautua vakavasti siihen, että internetin välityksellä tehdään jatkuvasti huijausyrityksiä ja jotkut niistä onnistuvat. Tuntemattomilta tulevien yhteydenottojen kohdalla kannattaa kysyä itseltään, että miksi tämä tuli juuri minulle. Lähettäjätiedot ja internet-osoitteet kannattaa tarkastaa huolella. Sillä pääsee jo pitkälle, että on huolellinen, päivittää salasanansa aktiivisesti, kuuntelee tervettä maalaisjärkeään ja pitää päänsä kylmänä myös silloin, kun soittaja tai viestin lähettäjä yrittää lietsoa huolta ja kiirehtimisen tarvetta", toteaa DNA:n fraud manager Ilkka Tuominen.

Huijausviestejä on lähetetty myös DNA:n nimissä, ja myös DNA:ta ja DNA:laisia pommitetaan mitä moninaisimmilla tietojen kalastelu- ja haittaohjelman asennusyrityksillä. Teemme aktiivisesti töitä huijausten torjumiseksi ja poistamiseksi.

Netissä leviävät huijaustrendit muuttuvat jatkuvasti, ja siksi hyvä tapa välttyä huijatuksi tulemiselta on oppia tunnistamaan yleisimpiä huijausviestejä yhdistäviä tekijöitä. Kokosimme yhteen vinkit, joiden avulla pystyt helpommin tunnistamaan huijausviestit ja välttymään rikoksen uhriksi joutumiselta. 

1. Varo kiirehtimistä

Huijausviesteissä vastaanottaja yritetään usein saada kiire-moodiin: viestin lähettäjä pyytää sinua toimimaan nopeasti, tai menetät “ainutlaatuisen” tilaisuuden tai vaikkapa pankkikorttisi käyttöoikeuden. 

Jos jokin kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, niin se on liian hyvää ollakseen totta. Tuntemattomasta numerosta, sähköpostista tai yritykseltä tulevat viestit, jotka lupaavat jotain suurta ja ihmeellistä, kuten ilmaisia puhelimia tai arpajaisvoittoa, ovat usein yrityksiä kalastella henkilökohtaisia tietojasi. 

2. Tarkista nettisivun URL-osoite

Kuten rakennuksilla ja paikoilla, myös nettisivuilla on oma tarkka osoitteensa. URL-osoitteella tarkoitetaan siis nettiselaimen osoitekentästä löytyvää nettisivun omaa osoitetta. 

Turvallisen verkkosivun voi tunnistaa useimmiten esimerkiksi URL-kentässä olevasta lukon kuvasta, vihreästä SECURE-tekstistä sekä osoitteen alussa olevasta https://-tunnuksesta. Kannattaa kuitenkin olla varovainen, sillä lukkoikoni tai https://-alku eivät ole aina tae verkkosivun luotettavuudesta tai aitoudesta. 

Jos linkki epäilyttää sinua, älä avaa sitä, sillä pelkkä sivun avaaminen saattaa ladata viruksia ja haittaohjelmia laitteellesi.

3. Älä luota liikaa viestin lähettäjätietoihin 

Sähköposti on ollut pitkään huijareiden suosima kanava, mutta myös tekstiviesteillä ja sosiaalisessa mediassa lähetetyt huijausviestit ovat yleistyneet. Tekstiviestien lähettäjätietoja on mahdollista muokata ja siten uskotella viestin vastaanottajalle, että kyseessä on esimerkiksi pankki tai viranomainen. Sosiaalisessa mediassa leviää myös paljon tekaistuilla tileillä jaettuja valeuutisia, joissa jaetaan esimerkiksi ilmaisia puhelimia. Näiden lisäksi huijausyrityksiä voi tulla perinteisinä puhelinsoittoina. Hyvä varmistuskeino on esimerkiksi itse ensin selvittää yrityksen tai muun tahon yhteystieto ja olla heihin päin yhteydessä selvittääkseen, pitääkö heidän nimissä toimitettu tieto paikkaansa.

4. Varjele henkilötietojasi ja tunnuksiasi

Omia henkilötietoja ei pidä koskaan luovuttaa puhelimitse tai sähköisesti taholle, jonka luotettavuudesta ei voi olla aivan varma. On hyvä muistaa, että esimerkiksi operaattorit ja pankit eivät tiedustele asiakkaidensa henkilötietoja tai salasanoja puhelinsoitoilla eikä sähköposteissa. 

Hälytyskellojen tulee soida kovaa, kun sinulta kysytään puhelimessa, netissä tai esimerkiksi sähköpostiviestissä pankkitunnuksia, pin-koodeja tai jonkun palvelun salasanaa. Älä anna niitä tietoja, vaan lopeta puhelu tai poista kyseinen viesti.

5. Älä asenna mitään epäilyttävää tietokoneellesi

Huijaukset, joissa pyydetään asentamaan jokin ohjelma, ovat yleistyneet. Huijari väittää ohjelman olevan välttämätön, esimerkiksi koneellasi havaitun ongelman takia. Ohjelma voi paljastua etähallintaohjelmaksi, jolla huijari pystyy hallitsemaan tietokonetta ja pääsee käsiksi tietokoneelta löytyviin tietoihin. Älä siis salli mitään asennuksia koneellesi epäluotettavilta tahoilta.

6. Ilmianna huijarit 

Jos törmäät huijausviestiin, jätä se ja kaikki siinä mahdollisesti mukana olevat linkit avaamatta. Mikäli huijausviestin lähettäjä on tekeytynyt yritykseksi tai julkishallinnon toimijaksi, on hyvä ilmoittaa asiasta kyseiselle taholle, esimerkiksi kuvakaappauksen kera. Huijausviesteistä olisi myös syytä olla yhteydessä Traficomiin, eli liikenne- ja viestintäministeriöön.

Huijausviestit muuttuvat nopeaan tahtiin ja kehittyvät vaikeammin havaittaviksi. Hyvä tapa pysyä niistä kärryillä on tarkastaa tasaisin väliajoin Traficomin sivut. Sieltä löytyy tietoa ajankohtaisista kyberturvallisuuden uutisista.

Varo huijausyrityksiä myös työelämässä

Huijausviesteillä saatetaan pyrkiä kalastelemaan myös yritysten tietoja tai pääsemään käsiksi yrityksen varoihin. Tämän vuoksi samojen asioiden kanssa on syytä olla tarkkana työelämässäkin, joten muistathan nämä vinkit myös työroolissasi. 

Olemme kohdanneet huijausviestejä ja huijausyrityksiä myös DNA:lla. Noudatamme siis itse näitä samoja neuvoja, joista muistutamme asiakkaitamme.

Lue myös: Jo usea suomalainen on joutunut netti- tai puhelinhuijauksen uhriksi – tarkasta tästä yleisimmät huijaustavat!

Monet kesätyöt voi tehdä etänä, kunhan yksi virhe vältetään

DNA:lla monessa kesätyötehtävässä voi työskennellä mutkattomasti etänä.

Monet kesätyöt voi tehdä etänä, kunhan yksi virhe vältetään – DNA hakee taas yli sataa kesätyökaveria

DNA:lla monessa kesätyötehtävässä voi työskennellä mutkattomasti etänä, ja tämä mahdollisti viime kesänä lähes 100 kesätyöntekijän palkkaamisen koronasta huolimatta, kirjoittaa DNA:n rekrytointiasiantuntija Laura Frisk blogissaan.

Koronatilanne siirsi valtaosan suomalaisista etätöihin, ja monille yrityksille tilanne oli uusi. DNA pystyi siirtämään henkilöstönsä melko vaivattomasti kokoaikaiseen etätyöhön, koska etätyö oli jo valmiiksi kiinteä osa kulttuuria ja DNA:lla töitä on tehty mutkattomasti jo vuodesta 2012 asti. Tämä tarkoittaa, että jos työtehtävä ei ole sidottu paikkaan tai aikaan, voi työn missä ja milloin vain, ilman esimiehen erillistä lupaa.

Luottamukseen perustuvan mallin toimivuus päästiin jälleen toteamaan koronakriisin myötä. DNA:lla myös kesätyöntekijät voivat työskennellä mutkattomasti etänä, mikäli työnkuva vain tämän mahdollistaa. Etätyöskentely mahdollistikin viime kesänä lähes 100 kesätyöntekijän palkkaamisen koronasta huolimatta, ja ainoastaan DNA Kaupan osalta kesätyöntekijöiden määrä jäi tuolloin koronan vuoksi suunniteltua pienemmäksi.

Käy kurkkaamassa, millaista DNA:lla on olla kesätöissä ja hae avoimia paikkoja!

Kohtalokas virhe vältettiin hyvällä suunnittelulla

Toimiessamme lähes 100-prosenttisesti etänä, meidän tuli miettiä uudella tavalla monia asioita. Eräs tärkeimmistä oli perehdytys ja työntekijän saattaminen osaksi DNA:laisten joukkoa. Ymmärsimme, että asian huono hoitaminen voisi johtaa todella kurjaan ja yksinäiseen kesäkokemukseen, joten se oli erityisen tärkeää hoitaa kunnolla.

Siirryimme hyvin nopeasti etäperehdytysmalliin, jossa Teams-alusta on ollut korvaamaton apu. Materiaalien jakaminen ja videoyhteyden kautta pidetty perehdytys lähtikin toimimaan hyvin, ja se on avannut paljon myös uusia mahdollisuuksia yli paikkakuntarajojen. Etäperehdytyksessä tärkeää on huomioida myös yrityskulttuurin ja yhteisöllisyyden merkitys ja esittäminen, jos fyysisten kohtaamisten määrä jää vähäisiksi. Viime kesän kesätyöntekijä Terhi, joka edelleen työskentelee DNA:lla, kertoi omista kokemuksistaan seuraavasti: 

”Pääkouluttajani istui eri paikkakunnalla, joten perehdytys tapahtui täysin etänä. Hän oli aina saatavilla, opasti selkeästi, väänsi rautalangasta eri ohjelmistojen toimintoja, antoi paljon hyödyllisiä vinkkejä ja avasi käytäntöjä. Lisäksi sain paljon apuja täällä Turun toimistolla istuvilta konkareilta. Chatin kautta on kätevää lähestyä muitakin tiimiläisiä, jos avun tarve on akuutti. On myös kivaa, että kanssani yhtä aikaa aloitti muitakin, niin pystyi yhdessä käydä asioita läpi.”

Myös läsnätyö on turvallista – ensi kesäksi taas yli 100 kesätyökaveria

DNA:n toimistot on pidetty läpi poikkeusolojen normaalisti auki, mutta niiden käyttöaste on ollut mitätön. Palaute toimintatavoista on henkilöstöltä sekä kesätyöntekijöiltä on ollut yksinomaan positiivista. Kiitosta on saatu mutkattomasta etätyöskentelystä, mutta toisaalta myös mahdollisuudesta jatkaa halutessaan työskentelyä turvallisesti toimistolla. Moni kokee työn olevan nyt aiempaa tehokkaampaa ja tuloksellisempaa. Tietenkin työskentely DNA:lla on turvallista ja palkitsevaa myös niissä töissä, joissa etäyhteyttä ei voida hyödyntää. Esimerkiksi asentajilla ja DNA Kaupoissa henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuudestaan on huolehdittu tarkasti.

Myös tulevana kesänä olemme valmistautuneet yli 100 kesätyökaverin palkkaamiseen eri puolille Suomea erilaisiin asiantuntija- ja myyntitehtäviin. Tarvittaessa työt tehdään taas mahdollisuuksien mukaan etänä, mutta toivottavasti pääsemme jo käymään toimistollakin. Kesää odotellessa onkin ollut mukava palata viime kesän kesätyöntekijöiden tarinoihin. Käy sinäkin kurkkaamassa, millaista DNA:lla on olla kesätöissä!

Contact us

DNA Corporate communications
communications@dna.fi, 

Vice President, Corporate Communications, Sustainability & Brand development, Vilhelmiina Wahlbeck
forename.lastname@dna.fi