Puhelinparkki on täällä – ja se auttaa jokaista perhettä!

Digiympäristö on tärkeä osa lapsen kasvua – siellä on paljon kehittävää, opettavaa ja hauskaa sisältöä. Mutta on hyvä osata viettää aikaa myös ilman laitteita – niin lasten kuin aikuistenkin. Yhteiset puhelimettomat hetket ovat arvokkaita, sillä yhdessäolo läsnäolevasti on antoisaa, vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja lisää luottamusta perheenjäsenten kesken. Puhelinparkin toimitusaika on tällä hetkellä noin 14 vuorokautta.

Näin tasapainotat ruutu- ja ruudutonta aikaa yhdessä perheen kanssa

  • Jutelkaa ruutuajan ja ruuduttoman ajan hyödyistä.
  • Sopikaa, milloin on aika viettää yhdessä ruudutonta aikaa.
  • Puhelimet voi asettaa ruuduttomaksi ajaksi DNA:n ja Suojellaan Lapsia ry:n tarjoamaan Puhelinparkkiin.
  • Päättäkää, miten palkitsette itsenne onnistuessanne. Voisiko hyvin menneen viikon lopuksi pitää yhteisen peli-illan, leffahetken tai vaikka herkutella?

Toivottavasti Puhelinparkista on paljon iloa ja apua – ja se lisää koko perheen hyvinvointia.

DNA ja Suojellaan Lapsia ry ovat fiksun ja turvallisen netinkäytön asialla

Maailma digitalisoituu kovaa vauhtia, mikä tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia. Teknologian nopea kehitys on ensisijaisesti hyödyllistä, mutta samalla se on luonut tarpeen edistää lasten digiturvataitoja sekä harjoitella fiksua puhelimenkäyttöä. 

Miksi digilaitteista on tärkeä ottaa taukoa?

Lapsen mielikuvituksen, luovuuden ja ongelmanratkaisutaitojen kehityksen kannalta on tärkeää, että lapsella on vapaa-ajalla tilanteita ja aikaa ilman puhelinta tai muita digilaitteita. Leikki tuo lapselle iloa ja tukee sosiaalisten taitojen kehittymistä, sekä edistää lapsen taitoja hahmottaa ympäröivää maailmaa.

Ohjeita: Turvallisesti digiliikenteessä

Lasten tulisi oppia digiturvataitoja mahdollisimman varhain. Suojellaan Lapsia ry:n Turvallisesti Digiliikenteessä -projekti ja -materiaalit on suunnattu lapsille, perheille ja lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille, lasten turvallisuuden edistämiseksi digiympäristöissä.

Nappaa talteen Suojellaan Lapsia ry:n ohjeistuksia Turvallisesti digiliikenteessä -projektin sivuilta.