Tietosi ovat meillä turvassa

Haluamme olla luottamuksen arvoisia ja samalla avoimia siitä, mitä henkilötietoja keräämme ja miten niitä käsittelemme. Tältä sivulta löydät tärkeimmät kysymykset ja vastaukset tietosuojaan ja sen merkitykseen.  
 

6 näkökulmaa DNA:n tietosuojaan

Mikä on EU:n tietosuoja-asetus eli GDPR?

Mitä oikeuksia sinulla on omiin tietoihisi?

DNA:n tietosuojaseloste

Tietosuoja on aina ollut keskeinen osa toimintaamme ja henkilötietojen ja yksityisyyden suoja on meille ensiarvoisen tärkeää. Käsittelemme päivittäin henkilö- ja viestintään liittyviä tietoja ja haluamme olla asiakkaidemme luottamuksen arvoisia. Noudatamme toiminnassamme Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja viranomaisten antamia ohjeistuksia. 

DNA:lla käsitellään henkilötietoja useista eri syistä. Tässä selosteessa kerromme, miten käsittelemme nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden, palveluiden käyttäjien, laskunmaksajien, arvontoihin, kilpailuihin ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin osallistuvien, asiakaspalveluumme yhteyttä ottavien, yritysten yhteyshenkilöiden, yritysasiakkaidemme työntekijöiden, vastuuhenkilöiden ja nimenkirjoitusoikeuden omaavien henkilöiden henkilötietoja.

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme mm.

  • käytännöistä, joita me DNA:lla noudatamme asiakkaidemme, palveluidemme käyttäjien ja muiden rekisteröityjen yksityisyyden suojan ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseksi,  
  • mitä henkilö- ja muita tietoja keräämme,
  • miten ja millä perusteilla käsittelemme näitä tietoja,
  • mikä vaikuttaa tietojen säilytysaikaan ja kenelle DNA voi luovuttaa henkilötietoja ja
  • mitä oikeuksia rekisteröidyllä on. 

Tietosuojakäytäntöä ei sovelleta muiden yritysten tarjoamiin palveluihin tai verkkosivuihin, vaikka pääsy näihin palveluihin tapahtuisi DNA:n palveluiden kautta.

Miksi henkilötietoja kerätään?

Käytämme henkilötietoja ensisijaisesti palveluidemme tekniseen toteutukseen ja asiakassuhteen hallintaan kuten esimerkiksi laskutukseen. Keräämme tietoja myös parantaaksemme asiakaskokemusta ja pystyäksemme kehittämään palveluistamme entistä parempia. Samalla myös kohdistamme palveluita vastaamaan asiakkaidemme ja palveluiden käyttäjien yksilöllisiin mieltymyksiin. 

Mitä tietoja DNA kerää ja miten?

Henkilötietoja kertyy meille monin eri tavoin. Tietoja tallennetaan esimerkiksi sopimuksen teon, kilpailujen, kampanjoiden tai tutkimusten yhteydessä. Henkilötietoa tallentuu myös palvelun käyttöön oton ja rekisteröitymisen yhteydessä, palveluita käytettäessä, henkilön ollessa yhteydessä asiakaspalveluumme, käydessä DNA:n nettisivuilla tai tilatessa DNA:n uutiskirjeen.

Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on?

Rekisteröity voi käyttää alla lueteltuja oikeuksia ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity. Pyynnöt arvioidaan tapauskohtaisesti ja DNA:n tulee varmistua pyytäjän henkilöllisyydestä ennen kuin voi toteuttaa pyynnön. Ilmoitamme, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöä, kuten poistamaan tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on oikeus esim. sopimuksen täytäntöönpanon vuoksi tai lakisääteinen velvollisuus.

Henkilötietojen siirrot ja luovutukset ja tietojen säilyttämisajan määrittämiskriteerit 

Henkilöstöämme ja alihankkijoitamme koskee vaitiolovelvollisuus ja luottamuksellisten tietojen hyväksikäytön kielto. Henkilö- ja välitystietoja käsittelevät vain ne nimetyt DNA:n työntekijät tai DNA:n hyväksi työskentelevät, joiden on työtehtäviensä hoitamiseksi välttämätöntä käsitellä näitä tietoja. Käsittelyoikeuden saaneet henkilöt saavat käsitellä tietoja vain siinä laajuudessa kuin se on yksittäisten tehtävien hoitamista varten tarpeellista.

Miten tietosuojasta ja yksityisyydestä huolehditaan?

Kaikkien rekisteröityjen yksityisyys on meille ensiarvoisen tärkeää. DNA tarjoaa palveluita toimialalla, jossa tietojärjestelmät ovat osa liiketoiminnan ydintä, ja tietosuoja on oleellinen osa toimintaamme. Siksi varmistamme, että tietoturvamme on aina korkealla tasolla. Henkilö tietoja käsittelevät vain nimetyt työntekijät, joilla on vaitiolovelvollisuus. Tietoja käsitellään aina luottamuksellisesti.

Tietosuojaselostetta koskevat muutokset

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja päivitämme tätä tietosuojaselostetta ilman etukäteistä ilmoitusta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojakäytäntöjemme sisältöön säännöllisesti verkkosivuiltamme.

Yhteydenotto

Rekisterinpitäjä: DNA Oyj, Y-tunnus: 0592509-6, PL 10, 01044 DNA (käyntiosoite Läkkisepäntie 21, 00620 Helsinki)

DNA Oyj (omasta ja tytäryhtiöidensä puolesta) vastaa keräämiensä henkilötietojen käsittelystä. DNA on nimittänyt myös tietosuojavastaavan. Yllä olevasta osoitteesta saat myös yhteyden DNA:n tietosuojavastaavaan. Jos sinulla on kysyttävää tietosuojaselosteesta, henkilötietojesi käsittelystä tai haluat käyttää tietosuojalainsäädäntöön perustuvia oikeuksia, voit olla meihin yhteydessä kirjeitse yllä mainittuun osoitteeseen tai sähköpostilla palvelu@dna.fi.

Ohjeet tarkastuspyynnön tekemiseen löydät Tutustu tietosuojaan -välilehdeltä, kohdasta "Jos haluat tietää mitä tietoja sinusta kerätään, miten toimia?". Huomaathan, että pyydämme sinua varmentamaan henkilöllisyytesi ennen kuin voimme toimia pyyntösi tai valituksesi perusteella. Saatamme myös pyytää sinulta lisätietoja kohdistaaksemme pyyntösi oikeaan rekisteriin.

Jos et ole tyytyväinen saamiisi vastauksiin, voit olla myös yhteydessä tietosuojaviranomaiseen

DNA TV -sovelluksen tietosuojaseloste

Yleistä

Tässä dokumentissa selitetään DNA TV -sovellusta koskevat periaatteet ja käytännöt, joita DNA noudattaa asiakkaiden yksityisyyden suojan, viestinnän luottamuksellisuuden ja oikeusturvan varmistamiseksi. DNA kerää ja käsittelee automaattisesti tilausta ja palvelun käyttöä koskevia tietoja tämän tietosuojakäytännön mukaisesti asiakkaan tilatessa DNA TV -liittymän tai DNA TV -sovelluksen tai asentaessa päätelaitteelleen DNA TV -sovellusta koskevan ohjelmiston. Henkilötietojen käsittely perustuu asialliseen yhteyteen eli asiakkaan ja DNA:n väliseen sopimukseen, palvelun käytön tai rekisteröitymisen yhteydessä saatuihin tietoihin tai asiakkaan itsensä antamaan suostumukseen. DNA päivittää tätä tietosuojakäytäntöä toimintansa ja DNA TV -sovelluksen kehittymisen myötä ja kehottaa asiakasta säännöllisesti tarkistamaan uusimman tietosuojakäytännön.

Tietojen kerääminen ja käyttö

DNA käsittelee asiakasta ja palvelua koskevia tietoja. Näitä tietoja kootaan eri tavoin, esimerkiksi asiakkaan syöttäessä tietojaan DNA:n verkkosivuille ja käyttäessään palvelua DNA kerää tietoina mm. nimi-, osoite-, puhelinnumero-, sähköpostiosoite-, suoramarkkinointikielto ja -suostumustiedot, tilaus-, toimitus-, sopimus- ja laskutustiedot, ikä-, syntymäaika-, asuinpaikkatiedot sekä muut tallennettavat, asiakkaaseen yhdistettävissä olevat tiedot. DNA käyttää näitä henkilötietoja esimerkiksi rekisteröitymisen, tilauksen ja maksujen käsittelyssä sekä asiakasyhteydenotoissa. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös muista lähteistä saatavista tiedoista, kuten Väestörekisteristä, Itella Oyj:n rekisteristä, Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä kieltorekisteristä sekä vastaavista muista julkisista rekistereistä.

Asiakkaan käyttäessä DNA TV -sovellusta, DNA seuraa ja kerää tietoa palvelun käytöstä. Tällaisia tietoja ovat muun muassa käyttöhetken päivämäärä-, kellonaika- ja ip-osoitetieto, maksuhistoriatiedot, mitä sisältöä palvelun kautta katsotaan, tietoa koskien verkon ja päätelaitteen suorituskykyä, yksilöivät laitetiedot (esim. laitetunnus), käyttöjärjestelmä, kielivalinta tai mitä DNA TV -sovelluksen versiota käytetään.

DNA käyttää näitä tietoja mm. seuraaviin käyttötarkoituksiin: (a) voidakseen varmistaa DNA TV -sovelluksen toiminnan ja ylläpidon sekä tarjotakseen asiakkaalle niitä tuotteita ja palveluita, jotka asiakas on tilannut DNA TV -liittymään tai sovellukseen liittyen (b) kehittääkseen uusia tuotteita, palveluja ja palvelutarjontaa asiakkaille. Tietoja käytetään myös laskutukseen, saatavien valvontaan ja perintään sekä mahdollisten väärinkäytösten ehkäisemiseen ja tutkintaan (c) asiakassuhteen hoitamiseen, DNA TV -liittymän tai sovelluksen kehittämiseen vastaamaan asiakkaan kiinnostuksen kohteita ja tarjotakseen asiakkaalle DNA TV -liittymää tai sovellusta koskevia yleisiä tai yksilöityjä tarjouksia (d) voidakseen vastata asiakaspalvelulle esitettyihin kysymyksiin ja toiveisiin nopeasti ja tehokkaasti (e) palvelun käytön analysointiin ja tilastointiin (f) DNA TV -liittymän tai sovelluksen tekijänoikeuksin suojatun sisällön suojaamiseen.

Henkilötietojen luovuttaminen

DNA voi luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille voimassa olevan lain sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Osa palvelusta saattaa sisältää katseluoikeuden internetissä toimivaan ohjelmasisältöön. Näissä tapauksissa ja siinä laajuudessa kuin se on palvelun toteuttamiseksi välttämätöntä, DNA voi luovuttaa ohjelmasisällön katseluoikeuden vahvistamiseksi tarpeen olevat asiakkaan yksilöintitiedot sisältöä tai sen osaa tuottavalle kolmannelle osapuolelle. Tällaisia tietoja voivat olla esim. sähköpostiosoite ja/tai postinumero.

DNA voi myös käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä, lisäksi tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista voi sijaita DNA:n alihankkijoilla tai tietoja saatetaan muuten käsitellä teknisen käyttöyhteyden avulla. Mikäli DNA käsittelee tietoja EU/ ETA-alueen ulkopuolella, riittävästä tietosuojan tasosta huolehditaan Suomen lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tietoja voidaan käyttää DNA:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten sekä DNA:n yhteistyökumppaneiden ja alihankkijoiden markkinointiin kuten sähköiseen tai suoramarkkinointiin sekä markkinoinnin kuten sähköisen suoramarkkinoinnin ja muun suoramarkkinoinnin kohdistamiseen, markkinatutkimuksiin ja markkinointikilpailujen järjestämiseen.

Turvallisuus

DNA huolehtii DNA TV -sovelluksen tietoturvasta soveltaen erilaisia menettelytapoja, jotka ovat tarkoituksenmukaisessa suhteessa uhkien vakavuuteen, tekniseen kehitystasoon ja kustannuksiin. Hallintayhteydet palvelimiin sekä ostotapahtumiin ja laskutusaineiston yhteydessä tapahtuva asiakastietojen siirto tapahtuvat suojattuja yhteyksiä käyttäen. Valitettavasti minkään tietoturvajärjestelmän ei voida taata olevan täysin turvallinen tai virheetön. Asiakkaan on itse huolehdittava omasta tietoturvasta tarkoituksenmukaisella tavalla, esim. käyttämällä päätelaitteita huolellisesti ja valvomalla niiden käyttöä sekä huolehtimalla ajantasaisten virus- ja palomuuripalveluiden käytöstä ja käyttöjärjestelmien päivityksistä.

Jos asiakas käyttää salasanoja, henkilötunnusta tai muita erityisiä tunnuksia DNA TV -sovelluksessa, niiden suojaaminen on asiakkaan vastuulla. DNA tiedottaa palvelun tietoturvaan liittyvistä toimenpiteistä ja muista tietoturvaan liittyvistä seikoista tarkoituksenmukaisella tavalla ja mahdollisuuksien mukaan, esim. internetsivuilla tai asiakastiedotteilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt ja nimetyt henkilöt. Koko DNA:n henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin.

Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Asiakassuhteen päätyttyä tiedot poistuvat rekisteristä heti kun niiden käsittely ei ole enää tarpeen ja viimeistään lain edellyttämän määräajan päätyttyä.

Tarkastus- ja tiedonsaantioikeudet

Asiakkaalla on oikeus pyytää virheellisen tiedon korjaamista. Tiedot korjataan rekisteröidyn ilmoituksen mukaisesti ajantasaisiksi viipymättä. Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä asiakasta koskevia henkilötietoja rekisteriin on talletettu.

Tarkastuspyyntöä koskevat ohjeet löydät täältä. Huomaathan, että pyydämme sinua varmentamaan henkilöllisyytesi ennen kuin voimme toimia pyyntösi tai valituksesi perusteella.

Rekisterinpitäjä

DNA Oyj, PL 10, 01044 DNA.
Käyntiosoite: Läkkisepäntie 21, 00620 Helsinki.
Y-tunnus: 0592509-6.
Puhelin: vaihde 044 0440, asiakaspalvelu 044 144 044.
Yllä olevasta osoitteesta saat myös yhteyden DNA:n tietosuojavastaavaan.
Henkilötietojen lainmukaisuutta valvoo tietosuojavaltuutetun toimisto www.tietosuoja.fi

Asiakasviestintä- ja markkinointikäytäntö

Haluamme palvella asiakkaitamme mahdollisimman monipuolisesti ja yksilöllisesti. Myös sähköisten asiointikanavien avulla. Lähetämme suoramarkkinointia ja asiakasviestintää esimerkiksi sähköpostitse tai tekstiviestinä.

Sähköistä suoramarkkinointia lähetetään kuluttajille pääsääntöisesti suostumuksen perusteella. Sähköistä suoramarkkinointia voidaan lähettää myös ilman suostumusta myynnin yhteydessä saatuun yhteystietoon, kun markkinoidaan vastaavia tuotteita ja palveluja. 

Yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden ja päättäjien osalta DNA voi lähettää sähköistä suoramarkkinointia oikeutetun edun perusteella ilman henkilön etukäteistä suostumusta.

Kaikki sähköinen viestintä ei ole suoramarkkinointia. DNA käyttää sähköpostia ja tekstiviestejä myös asiakasviestintään, esimerkiksi lähettämällä tuotteeseen liittyviä palveluviestejä.  
 

Evästeiden käyttö

Sivustolla käytettävät evästeet

DNA:n verkkopalveluissa kerätään käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ("cookies") ja vastaavien tekniikoiden avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka Internet-selain tallentaa päätelaitteeseen, eikä se vahingoita käyttäjän päätelaitetta. Sen sisältämän anonyymin tunnisteen avulla voimme arvioida sivustojen tavoittavuutta ja mm. tunnistaa palveluun palaavat selaimet.

Evästeiden ja vastaavien tekniikoiden avulla voidaan kerätä, käsitellä ja analysoida tietoja sivuston käytöstä, liikenteestä, tapahtumista ja muista sivuihin liittyvistä tilastotiedoista. Pyrkimyksenämme on näin kehittää sivustoa ja palvelua käyttäjiä yhä paremmin palvelevaksi. Kun käyt DNA:n www- tai mobiilisivustoilla, tallentuu siitä DNA:lle sinuun tai päätelaitteeseesi liitettäviä selailutietoja kuten IP-osoite, laitteen käyttöjärjestelmä ja malli, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto, internetselaimen tyyppi ja versio, verkkosivu jolta siirrytty DNA:n sivuille, ja selailuhistoria.

Mikäli et rekisteröidy ja kirjaudu sisään palveluihimme, tai saavu sivustolle vastaanottamiesi asiakasviestien kautta, sinua ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Jos olet käyttänyt DNA:n verkkopalveluita edellä kuvatulla tavalla tunnistautuneena, saatamme yhdistää selailutietosi muihin asiakastietoihisi myös sen jälkeen kun olet kirjautunut ulos palvelusta. Voit estää tämän poistamalla evästeet selaimestasi. Evästeiden ja vastaavien tekniikoiden avulla saatua tietoa on mahdollista liittää lainsäädännön puitteissa käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin.

Lähes kaikkien modernien verkkoselainten asetuksista pystyt halutessasi estämään evästeiden tallentamisen selaimelle. Tutustu käyttämäsi selaimen asetuksiin.

Evästeillä kerättyjä tietoja käytetään DNA:n käyttämissä Google Analytics Advertising Features -toiminnoissa. Nämä toiminnot sisältävät tai saattavat sisältää seuraavat ominaisuudet: Remarketing with Google Analytics, Google Display Network Impression Reporting, DoubleClick Platform integrations sekä Google Analytics Demographics and Interest Reporting.

Evästeet ja kohdennettu mainonta kolmansien osapuolien sivuilla

Evästeitä hyödynnetään myös DNA:n mainonnan kohdentamiseen kolmansien osapuolien sivustoilla. DNA toimii yhteistyössä verkkomainonnan teknologiaan erikoistuneiden yritysten kanssa. Näiden yhteistyökumppanien evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla keräämien tietojen perusteella voidaan arvioida DNA:n mainonnan tehokkuutta sekä kohdentaa DNA:n mainoksia aiemman verkkokäyttäytymisen ja muiden tekijöiden perusteella niille verkon käyttäjille, joita DNA:n mainokset todennäköisesti kiinnostavat eniten. Kohdentamisessa voidaan tällöin hyödyntää myös dna.fi -sivuston ulkopuolisilta sivustoilta kerättyä käyttäytymistietoa.

Evästeiden ja kohdennetun mainonnan estäminen

Voit halutessasi itse hallinnoida, missä laajuudessa suostut evästeiden käyttöön ja mainonnan kohdentamiseen. Voit estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi asetuksia. Huomaathan, että evästeiden poiston seurauksena sivuston jotkin toiminnallisuudet eivät välttämättä ole käytössäsi. Mikäli et halua, että mainontaa kohdennetaan kiinnostusalueidesi mukaan, voit estää kohdentamisen alempana olevan linkin kautta. Kohdentamisen estämisen jälkeen sinulle näytetään yhtä paljon mainoksia kuin aikaisemmin, mutta mainoksia ei ole valittu kiinnostusalueidesi mukaan. Estä mainosten kohdentaminen.