Toimittajaksi DNA:lle

Oletko kiinnostunut ryhtymään toimittajaksi DNA:lle?

DNA-konsernissa ja sen liiketoimintayksiköissä toteutetaan suunnitelmallista ja kokonaistaloudellista hankintaa. Noudatamme hankinnoissa voimassaolevia lakeja ja viranomaismääräyksiä. Lisäksi hankintojamme ohjaavat DNA-konsernin eettiset ohjeet sekä kestävän kehityksen periaatteet. 

Edellytämme kumppaneiltamme taloudellisen, sosiaalisen sekä ympäristövastuun näkökulmien huomioimista omassa toiminnassaan. DNA toimii yhteistyössä hyvämaineisten ja vastuullisten toimittajien kanssa.  

DNA edellyttää Tilaajavastuulain alaisten palvelujen toimittamisessa toimittajan rekisteröitymistä sähköiseen tilaajavastuupalveluun. Rekisteröinnin tulee olla voimassa koko sopimussuhteen ajan. Lisäksi toimittajan on sitouduttava noudattamaan omalta osaltaan Tilaajavastuulakia. Lisätietoja www.tilaajavastuu.fi 

Tutustu DNA:n yleisiin hankintaehtoihin (pdf)
Tutustu DNA:n vastuullisuusvaatimuksiin toimittajille ja alihankkijoille (pdf)