Erinomainen työpaikka

DNA:n tavoitteena on olla Suomen halutuimpia työnantajia. Koko toimintamme yhtenä tärkeänä strategisena kulmakivenä on tyytyväinen ja hyvinvoiva henkilöstö. Uskomme, että henkilöstön tyytyväisyys vaikuttaa vahvasti myös asiakkaidemme tyytyväisyyteen.

 

Miksi DNA haluaa olla erinomainen työpaikka? 

DNA edistää työhyvinvointia, koska se vaikuttaa niin asiakastyytyväisyyteen, tulevaisuuden osaajien rekrytoinnin mahdollisuuksiin kuin ylpeyteen omasta työstä. Meillä työskentelee noin 1600 osaavaa ammattilaista, joiden hyvinvointiin, kannustamiseen ja kehittymiseen haluamme panostaa. DNA:n tavoitteena on olla erinomainen työpaikka, mikä tarkoittaa muun muassa suvaitsevaa, syrjimätöntä ja osallistavaa työkulttuuria. Siksi panostammekin esihenkilötyöhön, työtyytyväisyyteen ja perhesiteiden tukemiseen. 

Lisäksi näemme, että suvaitsevassa, syrjimättömässä ja osallistavassa työkulttuurissa voimme edistää parhaalla mahdollisella tavalla myös asiakkaidemme monimuotoisia tarpeita – siksi panostamme myös omanlaisen, yhdenvertaisen DNA:n luomiseen.

Näin ohjaamme toimintaamme

DNA:n työtä Erinomainen työpaikka osa-alueen kohdalla ohjaa henkilöstöpolitiikka sekä arvomme. Erinomainen työpaikka on DNA:lle niin tärkeä teema, että se on osa myös yleistä strategiaamme. 

DNA:lainen on aina vastuullisen henkilöstöpolitiikkamme ytimessä. DNA:lla työ tehdään mutkattomasti. Jos työtehtäväsi ei ole sidottu paikkaan tai aikaan, voit tehdä työn missä ja milloin vain, ilman esimiehen erillistä lupaa. Tuemme lisäksi työntekijöidemme mutkattoman työn mallin lisäksi esimerkiksi sairaan lapsen hoitopalvelulla ja lomarahojen vaihtamisella vapaaksi. Lue lisää Mutkattomasta työstä.

Yhtenä tärkeänä työhyvinvoinnin mittarina DNA:lla pidetään sairauspoissaolojen seuraamista. Viimeisen neljän vuoden aikana DNA:n sairaspoissaolot ovat vähentyneet merkittävästi. Vuonna 2021 sairauspoissaolojen suhteellinen määrä oli 2,4 (2,3). 

Lue lisää vuosikertomuksesta

Tavoitteet ja esimerkkejä toimenpiteistämme

DNA:n vastuullisuusstrategian osa-alueena on olla erinomainen työpaikka. 

Tavoitteenamme on:

  • Pysyä Suomen halutuimpien työnantajien joukossa
  • olla positiivisesti muuttunut, erilaisuudet hyväksyvä monimuotoinen työyhteisö
  • että yhdeksän kymmenestä DNA:laisesta pitää DNA:ta perheystävällisenä työpaikkana vuoteen 2022 mennessä
  • Naisten osuuden lisääminen johdossa. Voit lukea lisää monimuotoisuuden tavoitteistamme Omanlainen-sivuilta

Väestöliitto on myöntänyt meille Perheystävällinen työpaikka -tunnuksen. Tunnuksen myöntämisen arviointikriteereinä olivat  perheystävällisen henkilöstökyselyn tulokset, tekemämme kehittämissuunnitelman laatu ja toteutuminen sekä Väestöliiton kartoitukset eri toimipisteissämme liittyen perheystävällisyyden toteutumiseen käytännössä. 

DNA valittiin Suomen parhaaksi työpaikaksi vuonna 2019 Great Place To Work -tutkimuksessa suurten yritysten sarjassa. Yhdistyessämme Telenoriin oli luonnollista siirtyä konsernin yhteiseen työtyytyväisyystutkimukseen. DNA oli tutkimuksen mukaan selvästi parhaiten pärjännyt pohjoismainen tytäryhtiöyhtiö. 

DNA:lla työ tehdään mutkattomasti. Jos työtehtäväsi ei ole sidottu paikkaan tai aikaan, voit tehdä työn missä ja milloin vain, ilman esihenkilön erillistä lupaa.

Tarjoamme lukuisia perhe-elämän ja vapaa-ajan etuja, mm. isovanhempainvapaa ja työntekijöiden läheisten tukemisen mahdollisuudet.

DNA julkaisi monimuotoisuustavoitteensa sekä -tarinansa.

Vapaaehtoisista koostuva DNA Kummit piristää työkavereiden päiviä ja nostaa esille työviihtyvyyttä edistäviä asioita.

Oppia ja kokemuksia maahanmuuttajanuorilta

Planin ja DNA:n hankkeen aikana 16–20-vuotiaat nuoret tulevat tutustumaan DNA:han, ja heille tarjotaan työnhakuoppeja ja kokemusta ICT-alan töistä. Samalla DNA:laisten tieto ja ymmärrys monimuotoisesta työyhteisöstä tulee karttumaan esimerkiksi sisäisten tilaisuuksien ja nuorten henkilökohtaisen mentoroinnin mahdollisuuksien kautta.

DNA:ssa tullaan järjestämään muun muassa sisäisiä tilaisuuksia ja tietoiskuja monimuotoisuudesta. Lisäksi DNA:laisia osallistuu vapaaehtoisina maahanmuuttajanuorten CV-työpajoihin ja nuoret pääsevät seuraamaan DNA:laisten työpäiviä. 

Työnantajien on aika havahtua perhekäsitysten kirjoon

DNA:n Taloustutkimuksella teettämän kyselyn perusteella yli puolet työikäisistä suomalaisista (57 %) pitää tärkeänä, että työnantajalla on perheystävällisiä käytäntöjä. Liki puolet (46 %) kokee myös tärkeäksi, että heitä palvelevat yritykset ottavat erilaiset perhetilanteet ja -käsitykset huomioon. Jopa kaksi kolmesta vastaajista (67 %) kokee perheensä olevan perinteistä ydinperheen käsitettä laajempi.Tulokset osoittavat, että työikäisten suomalaisten käsitys ja kokemus perheestä on huomattavasti perinteistä ydinperhettä laajempi. Vastaajan iällä ja elämäntilanteella on selvä yhteys hänen kokemukseensa. Työnantajien tulisi viimeistään nyt havahtua siihen, että perheystävälliset käytännöt olisivat kaikille tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia.

Kehitämme perheystävällisiä käytäntöjämme jatkuvasti ja pyrimme huomioimaan erilaisissa perhetilanteissa olevat työntekijämme yhä tasa-arvoisemmin ja yhdenvertaisemmin. Siksi olemme nostaneet perheystävälliset käytännöt yhdeksi tämän vuoden merkittävimmistä kehityskohteistamme työnantajana. Haluamme jokaisen työntekijän kokevan, että DNA on tarvittaessa hänen tukenaan. Lue lisää tutkimuksestamme 

 

Laatuaikaa lastenlasten kanssa palkallisella isovanhempainvapaalla

Ajatus mummu- ja pappalomasta tuli työntekijältämme. Tästä ideasta syntyi viikon palkallinen isovanhempainvapaa, joka jäi onnistuneen kokeilun jälkeen meille pysyväksi käytännöksi.  

DNA on tarjonnut ensimmäisenä yrityksenä Suomessa vuodesta 2017 alkaen kaikille isovanhemmaksi tuleville työntekijöilleen viikon palkallisen vapaan, joka on tarkoitus käyttää perheen yhdessäoloon. Isovanhempainvapaan tarkoituksena on lisätä työelämän tasa-arvoisuutta ja joustavuutta myös uran myöhemmässä vaiheessa.

Isovanhemmaksi tulo on yksi elämän suurista käännekohdista, jolloin perheen yhdessäolo on tärkeää. Isovanhempainvapaa tarjoaa mahdollisuuden tutustua rauhassa uuteen lapsenlapseen. Isovanhemman apu lasten- ja kodinhoidossa tukee myös lapsenlapsen koko perhettä uuden tulokkaan saapuessa. 

Vaikka isovanhempainvapaalla touhua saattaa riittää aamusta iltaan, työntekijämme kertovat sen tuovan voimia ja pirteyttä omaan elämään. Lapsenlapsen kanssa vietetty aika luo arvokkaita yhteisiä muistoja ja vahvaa sidettä lapseen. Nämä kokemukset luovat hyvinvointia ja auttavat mummoa tai pappaa jaksamaan paremmin myös työelämässä.  

Myös asiakaspalvelutyö joustaa etätyöhön

Haluamme varmistaa, että kaikkien työntekijöidemme, myös asiakaspalveluhenkilöstömme, työ joustaa vaihtuvien elämäntilanteiden mukaan. DNA tarjoaakin edelläkävijänä palvelukeskuksissa työskenteleville palveluneuvojilleen etätyömahdollisuuden. Etätyön tekeminen sujuu myös asiakaspalvelutyössä mutkattomasti, kun käytössä on yhteiset periaatteet, joilla huolehdimme esimerkiksi asiakkaidemme tietoturvasta myös etänä työskennellessä. 

Etätyön lisäksi joustoa asiakaspalvelutyöhön tuo se, että DNA:lla työvuoroja voi sopia ja vaihtaa esimerkiksi harrastuksen tai opiskelujen mukaan. Palveluneuvojamme on koulutettu työskentelemään kaikissa asiakaspalvelutehtävissä, jolloin vuoroja voidaan vaihtaa kenen tahansa kollegan kanssa. Yli 90 % asiakaspalvelun työvuorojen vaihtotoiveista on voitu toteuttaa.