Luottamus ja vastuu työyhteisön ytimenä

DNA:n tavoitteena on olla Suomen halutuimpia työnantajia. Toimintamme yhtenä kulmakivenä on tyytyväinen ja hyvinvoiva henkilöstö. Uskomme, että henkilöstön tyytyväisyys vaikuttaa vahvasti myös asiakkaidemme tyytyväisyyteen.

Meillä työskentelee noin 1600 osaavaa ammattilaista. Haluamme panostaa työntekijöidemme hyvinvointiin ja taata heille kannustavan työympäristön, joka tukee kehittymistä ja etenemistä työuralla.

DNA:n tavoitteena on olla erinomainen työpaikka, mikä tarkoittaa muun muassa suvaitsevaa, syrjimätöntä ja osallistavaa työkulttuuria. Panostamme esimiestyöhön, työtyytyväisyyteen ja perhesiteiden tukemiseen. Olemmekin onnistuneet työssä hyvin, sillä DNA valittiin Suomen parhaaksi työpaikaksi vuonna 2019 Great Place To Work -tutkimuksessa suurten yritysten sarjassa.

Tavoitteet ja esimerkkejä toimenpiteistämme

DNA:n vastuullisuusstrategian osa-alueena on olla erinomainen työpaikka. 

Tavoitteenamme on:

  • Pysyä Suomen halutuimpien työnantajien joukossa
  • että yhdeksän kymmenestä DNA:laisesta pitää DNA:ta perheystävällisenä työpaikkana vuoteen 2022 mennessä
Helmikuussa 2019 DNA palkittiin Suomen parhaana työpaikkana ja kesäkuussa 2019 Euroopan 13. parhaana työpaikkana Great Place to Work® -tutkimuksessa suurten yritysten sarjassa.
DNA tarjoaa henkilöstölle kattavat kehitysmahdollisuudet.
DNA kehittää työhyvinvointia aktiivisesti lukuisin tavoin, esimerkiksi kiinnittämällä huomiota riittävään palautumiseen.
Vuonna 2019 DNA otti käyttöön täysin uudenlaisen henkilöstöedun. Sen avulla tuetaan niitä työntekijöitä, joilla on huoli läheisestä ikäihmisestä.

Uusi henkilöstöetu ikäihmisten tukemiseksi

Lue lisää

Yhä useampi työelämässä oleva on huolissaan läheisen ikäihmisen pärjäämisestä. Huoli läheisestä voi olla suuri, etenkin jos välimatka on pitkä.

Autamme työntekijöitämme huolehtimaan ikääntyvistä läheisistään tarjoamalla henkilöstöllemme mahdollisuuden ilahduttaa esimerkiksi iäkkäitä vanhempiaan säännöllisellä ja luotettavalla seuralla. Henkilöstöedulla halutaan kehittää DNA:ta yhä perheystävällisemmäksi työpaikaksi. 

Henkilöstöetu toteutetaan yhteistyössä Gubbe Sydänystäväpalveluiden kanssa: DNA maksaa 70 prosenttia työntekijän läheiselleen tilaamasta kuukausipalvelusta. Ikäihmisen luona käy aina sama, juuri hänelle valittu luottohenkilö. Vierailun aikana voidaan asiakkaan toiveen mukaan vaikkapa ulkoilla tai käydä kaupassa. Tavoitteena on ilahduttaa asiakasta samalla tavalla kuin häntä ilahduttaisi hyvän ystävän vierailu.

"Hienoa päästä auttamaan ja ilahduttamaan myös DNA:n henkilökuntaa. Esimerkiksi toisella paikkakunnalla asuva muistisairas vanhempi voi aiheuttaa työntekijälle vakavaa huolta, ja meidän palvelumme avulla työnantaja pystyy osaltaan helpottamaan tätä huolta", sanoo Gubben toimitusjohtaja Sandra Lounamaa.

Lue lisää Gubbesta

DNA on tutkitusti paras työpaikka!

Lue lisää

DNA palkittiin vuonna 2019 sekä Suomen parhaana työpaikkana että Euroopan 13. parhaana työpaikkana Great Place to Work® -tutkimuksessa suurten yritysten sarjassa. Arvioinnissa saimme kiitosta erityisesti työn joustavuudesta, työn ja muun elämän tasapainosta, vastuunannosta, työpaikan ystävällisestä ilmapiiristä sekä hyvästä yhteishengestä. 

DNA:n Great Place to Work -tutkimuksen tuloksissa on vuodesta toiseen toistunut tiimien hyvä henki ja sitoutuminen. Jokaisen työpanos on tärkeä, mutta jokaisella on myös vapaus kehittää itseään. DNA:laisten työhyvinvoinnin on huomattu kasvavan, kun henkilöstö on päässyt aidosti vaikuttamaan työyhteisön ja toiminnan kehittämiseen. Työntekijöitä myös kannustetaan jakamaan omia ideoitaan työn kehittämiseksi. 

Ennen voittoaan DNA huomioitiin vuosina 2017 ja 2018 Great Place to Work® -sertifikaatilla. Vuonna 2018 DNA sijoittui Great Place to Work -tutkimuksessa toiseksi suurten yhtiöiden sarjassa.
 

Myös asiakaspalvelutyö joustaa etätyöhön

Lue lisää

Haluamme varmistaa, että kaikkien työntekijöidemme, myös asiakaspalveluhenkilöstömme, työ joustaa vaihtuvien elämäntilanteiden mukaan. DNA tarjoaakin edelläkävijänä palvelukeskuksissa työskenteleville palveluneuvojilleen etätyömahdollisuuden. Etätyön tekeminen sujuu myös asiakaspalvelutyössä mutkattomasti, kun käytössä on yhteiset periaatteet, joilla huolehdimme esimerkiksi asiakkaidemme tietoturvasta myös etänä työskennellessä. 

Etätyön lisäksi joustoa asiakaspalvelutyöhön tuo se, että DNA:lla työvuoroja voi sopia ja vaihtaa esimerkiksi harrastuksen tai opiskelujen mukaan. Palveluneuvojamme on koulutettu työskentelemään kaikissa asiakaspalvelutehtävissä, jolloin vuoroja voidaan vaihtaa kenen tahansa kollegan kanssa. Yli 90 % asiakaspalvelun työvuorojen vaihtotoiveista on voitu toteuttaa.

Laatuaikaa lastenlasten kanssa palkallisella isovanhempainvapaalla

Lue lisää

Ajatus mummu- ja pappalomasta tuli työntekijältämme. Tästä ideasta syntyi viikon palkallinen isovanhempainvapaa, joka jäi onnistuneen kokeilun jälkeen meille pysyväksi käytännöksi.  

DNA on tarjonnut ensimmäisenä yrityksenä Suomessa vuodesta 2017 alkaen kaikille isovanhemmaksi tuleville työntekijöilleen viikon palkallisen vapaan, joka on tarkoitus käyttää perheen yhdessäoloon. Isovanhempainvapaan tarkoituksena on lisätä työelämän tasa-arvoisuutta ja joustavuutta myös uran myöhemmässä vaiheessa.

Isovanhemmaksi tulo on yksi elämän suurista käännekohdista, jolloin perheen yhdessäolo on tärkeää. Isovanhempainvapaa tarjoaa mahdollisuuden tutustua rauhassa uuteen lapsenlapseen. Isovanhemman apu lasten- ja kodinhoidossa tukee myös lapsenlapsen koko perhettä uuden tulokkaan saapuessa. 

Vaikka isovanhempainvapaalla touhua saattaa riittää aamusta iltaan, työntekijämme kertovat sen tuovan voimia ja pirteyttä omaan elämään. Lapsenlapsen kanssa vietetty aika luo arvokkaita yhteisiä muistoja ja vahvaa sidettä lapseen. Nämä kokemukset luovat hyvinvointia ja auttavat mummoa tai pappaa jaksamaan paremmin myös työelämässä.