Erinomainen työpaikka

DNA:n tavoitteena on olla Suomen halutuimpia työnantajia. Toimintamme yhtenä kulmakivenä on tyytyväinen ja hyvinvoiva henkilöstö. Uskomme, että henkilöstön tyytyväisyys vaikuttaa vahvasti myös asiakkaidemme tyytyväisyyteen.

DNA:n tavoitteena on olla erinomainen työpaikka, mikä tarkoittaa muun muassa suvaitsevaa, syrjimätöntä ja osallistavaa työkulttuuria. Panostamme esihenkilötyöhön, työtyytyväisyyteen ja perhesiteiden tukemiseen. 

Miksi DNA haluaa olla erinomainen työpaikka? 

Tyytyväiseen ja monimuotoiseen henkilöstöön panostaminen on yksinkertaisesti oikein. Meillä työskentelee noin 1600 osaavaa ammattilaista, joiden hyvinvointiin, kannustamiseen ja kehittymiseen haluamme panostaa. Vain tyytyväinen henkilöstö voi taata myös asiakkaidemme tyytyväisyyteen. Lisäksi näemme, että suvaitsevassa, syrjimättömässä ja osallistavassa työkulttuurissa voimme edistää parhaalla mahdollisella tavalla myös asiakkaidemme monimuotoisia tarpeita – siksi panostamme myös omanlaisen, yhdenvertaisen DNA:n luomiseen.

Näin ohjaamme toimintaamme

DNA:n työtä Erinomainen työpaikka osa-alueen kohdalla ohjaa henkilöstöpolitiikka sekä arvomme. Erinomainen työpaikka on DNA:lle niin tärkeä teema, että se on osa myös yleistä strategiaamme. DNA:n tavoitteita seurataan kvartaaleittain niin johtoryhmässä kuin hallituksessa.

DNA:lainen on aina vastuullisen henkilöstöpolitiikkamme ytimessä. DNA:lla työ tehdään mutkattomasti. Jos työtehtäväsi ei ole sidottu paikkaan tai aikaan, voit tehdä työn missä ja milloin vain, ilman esimiehen erillistä lupaa. Tuemme lisäksi työntekijöidemme mutkattoman työn mallin lisäksi esimerkiksi sairaan lapsen hoitopalvelulla ja lomarahojen vaihtamisella vapaaksi. Lue lisää Mutkattomasta työstä.

Yhtenä tärkeänä työhyvinvoinnin mittarina DNA:lla pidetään sairauspoissaolojen seuraamista. Viimeisen neljän vuoden aikana DNA:n sairaspoissaolot ovat vähentyneet merkittävästi. Vuonna 2020 sairauspoissaolojen suhteellinen määrä laski lukuun 2,3 (3,0). 

Tavoitteet ja esimerkkejä toimenpiteistämme

DNA:n vastuullisuusstrategian osa-alueena on olla erinomainen työpaikka. 

Tavoitteenamme on:

  • Pysyä Suomen halutuimpien työnantajien joukossa
  • että yhdeksän kymmenestä DNA:laisesta pitää DNA:ta perheystävällisenä työpaikkana vuoteen 2022 mennessä
  • Naisten osuuden lisääminen johdossa. Voit lukea lisää monimuotoisuuden tavoitteistamme Omanlainen-sivuilta

 

 

Väestöliitto on myöntänyt meille Perheystävällinen työpaikka -tunnuksen. Tunnuksen myöntämisen arviointikriteereinä olivat  perheystävällisen henkilöstökyselyn tulokset, tekemämme kehittämissuunnitelman laatu ja toteutuminen sekä Väestöliiton kartoitukset eri toimipisteissämme liittyen perheystävällisyyden toteutumiseen käytännössä. 

 

 

DNA valittiin Suomen parhaaksi työpaikaksi vuonna 2019 Great Place To Work -tutkimuksessa suurten yritysten sarjassa. Yhdistyessämme Telenoriin oli luonnollista siirtyä konsernin yhteiseen työtyytyväisyystutkimukseen. DNA oli tutkimuksen mukaan selvästi parhaiten pärjännyt pohjoismainen tytäryhtiöyhtiö. 

DNA:lla työ tehdään mutkattomasti. Jos työtehtäväsi ei ole sidottu paikkaan tai aikaan, voit tehdä työn missä ja milloin vain, ilman esihenkilön erillistä lupaa. 
DNA julkaisi monimuotoisuustavoitteensa sekä -tarinansa.
Vapaaehtoisista koostuva DNA Kummit piristää työkavereiden päiviä ja nostaa esille työviihtyvyyttä edistäviä asioita. Katso video

Uusi henkilöstöetu ikäihmisten tukemiseksi

Lue lisää

Yhä useampi työelämässä oleva on huolissaan läheisen ikäihmisen pärjäämisestä. Huoli läheisestä voi olla suuri, etenkin jos välimatka on pitkä.

Autamme työntekijöitämme huolehtimaan ikääntyvistä läheisistään tarjoamalla henkilöstöllemme mahdollisuuden ilahduttaa esimerkiksi iäkkäitä vanhempiaan säännöllisellä ja luotettavalla seuralla. Henkilöstöedulla halutaan kehittää DNA:ta yhä perheystävällisemmäksi työpaikaksi. 

Henkilöstöetu toteutetaan yhteistyössä Gubbe Sydänystäväpalveluiden kanssa: DNA maksaa 70 prosenttia työntekijän läheiselleen tilaamasta kuukausipalvelusta. Ikäihmisen luona käy aina sama, juuri hänelle valittu luottohenkilö. Vierailun aikana voidaan asiakkaan toiveen mukaan vaikkapa ulkoilla tai käydä kaupassa. Tavoitteena on ilahduttaa asiakasta samalla tavalla kuin häntä ilahduttaisi hyvän ystävän vierailu.

"Hienoa päästä auttamaan ja ilahduttamaan myös DNA:n henkilökuntaa. Esimerkiksi toisella paikkakunnalla asuva muistisairas vanhempi voi aiheuttaa työntekijälle vakavaa huolta, ja meidän palvelumme avulla työnantaja pystyy osaltaan helpottamaan tätä huolta", sanoo Gubben toimitusjohtaja Sandra Lounamaa.

Lue lisää Gubbesta

Työnantajien on aika havahtua perhekäsitysten kirjoon

Lue lisää

DNA:n Taloustutkimuksella teettämän kyselyn perusteella yli puolet työikäisistä suomalaisista (57 %) pitää tärkeänä, että työnantajalla on perheystävällisiä käytäntöjä. Liki puolet (46 %) kokee myös tärkeäksi, että heitä palvelevat yritykset ottavat erilaiset perhetilanteet ja -käsitykset huomioon. Jopa kaksi kolmesta vastaajista (67 %) kokee perheensä olevan perinteistä ydinperheen käsitettä laajempi.

Tulokset osoittavat, että työikäisten suomalaisten käsitys ja kokemus perheestä on huomattavasti perinteistä ydinperhettä laajempi. Vastaajan iällä ja elämäntilanteella on selvä yhteys hänen kokemukseensa. Työnantajien tulisi viimeistään nyt havahtua siihen, että perheystävälliset käytännöt olisivat kaikille tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia.

Kehitämme perheystävällisiä käytäntöjämme jatkuvasti ja pyrimme huomioimaan erilaisissa perhetilanteissa olevat työntekijämme yhä tasa-arvoisemmin ja yhdenvertaisemmin. Siksi olemme nostaneet perheystävälliset käytännöt yhdeksi tämän vuoden merkittävimmistä kehityskohteistamme työnantajana. Haluamme jokaisen työntekijän kokevan, että DNA on tarvittaessa hänen tukenaan. Lue lisää tutkimuksestamme >>

 

Myös asiakaspalvelutyö joustaa etätyöhön

Lue lisää

Haluamme varmistaa, että kaikkien työntekijöidemme, myös asiakaspalveluhenkilöstömme, työ joustaa vaihtuvien elämäntilanteiden mukaan. DNA tarjoaakin edelläkävijänä palvelukeskuksissa työskenteleville palveluneuvojilleen etätyömahdollisuuden. Etätyön tekeminen sujuu myös asiakaspalvelutyössä mutkattomasti, kun käytössä on yhteiset periaatteet, joilla huolehdimme esimerkiksi asiakkaidemme tietoturvasta myös etänä työskennellessä. 

Etätyön lisäksi joustoa asiakaspalvelutyöhön tuo se, että DNA:lla työvuoroja voi sopia ja vaihtaa esimerkiksi harrastuksen tai opiskelujen mukaan. Palveluneuvojamme on koulutettu työskentelemään kaikissa asiakaspalvelutehtävissä, jolloin vuoroja voidaan vaihtaa kenen tahansa kollegan kanssa. Yli 90 % asiakaspalvelun työvuorojen vaihtotoiveista on voitu toteuttaa.

Laatuaikaa lastenlasten kanssa palkallisella isovanhempainvapaalla

Lue lisää

Ajatus mummu- ja pappalomasta tuli työntekijältämme. Tästä ideasta syntyi viikon palkallinen isovanhempainvapaa, joka jäi onnistuneen kokeilun jälkeen meille pysyväksi käytännöksi.  

DNA on tarjonnut ensimmäisenä yrityksenä Suomessa vuodesta 2017 alkaen kaikille isovanhemmaksi tuleville työntekijöilleen viikon palkallisen vapaan, joka on tarkoitus käyttää perheen yhdessäoloon. Isovanhempainvapaan tarkoituksena on lisätä työelämän tasa-arvoisuutta ja joustavuutta myös uran myöhemmässä vaiheessa.

Isovanhemmaksi tulo on yksi elämän suurista käännekohdista, jolloin perheen yhdessäolo on tärkeää. Isovanhempainvapaa tarjoaa mahdollisuuden tutustua rauhassa uuteen lapsenlapseen. Isovanhemman apu lasten- ja kodinhoidossa tukee myös lapsenlapsen koko perhettä uuden tulokkaan saapuessa. 

Vaikka isovanhempainvapaalla touhua saattaa riittää aamusta iltaan, työntekijämme kertovat sen tuovan voimia ja pirteyttä omaan elämään. Lapsenlapsen kanssa vietetty aika luo arvokkaita yhteisiä muistoja ja vahvaa sidettä lapseen. Nämä kokemukset luovat hyvinvointia ja auttavat mummoa tai pappaa jaksamaan paremmin myös työelämässä.