Osake

Omien osakkeiden hankinnat

DNA Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 18.5.2017 käyttää 22.3.2017 pidetyn yhtiökokouksen antamaa valtuutusta hankkia DNA:n osakkeita ja perustaa osakkeiden takaisinosto-ohjelman. Osakkeet hankitaan yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin liittyvien velvoitteiden täyttämiseksi. Osakkeiden takaisinosto-ohjelman alkaessa DNA:n hallussa ei ollut omia osakkeita.

Hankittavien osakkeiden määrä ei voi ylittää 25 prosenttia DNA:n osakkeiden kaupankäynnin keskimääräisestä päivittäisestä volyymistä. Keskimääräinen päivittäinen volyymi perustuu sen kuukauden keskimääräiseen päivittäiseen volyymiin, jolloin ohjelma julkistettiin eli 18.5.2017. Yhtiön omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet hankitaan hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Osakkeiden takaisinosto-ohjelma 2017
Osakkeiden takaisinosto-ohjelman kesto 1.6.2017–14.9.2017
Valtuutus, osakkeiden lkm 2 500 500
Valtuutus, %-osuus kaikista osakkeista 1,89 %
Hankitut omat osakkeet 967 897
Hankitut omat osakkeet, %-osuus kaikista osakkeista (enintään) 0,73 % 
Takaisinosto-ohjelmaan käytettävä summa, enintään milj. eur 14,0
Omia osakkeita takaisinosto-ohjelman alkaessa 0
Pörssitiedote ohjelmasta, 18.5.2017 Lue tiedote >>
Pörssitiedote ohjelman päättymisestä, 15.9.2017 Lue tiedote >>