Erilainen. Samanlainen. Yhdenvertainen

Erilainen. Samanlainen. Yhdenvertainen


 

Monimuotoisuus. Mitä se tarkoittaa? Jokaisen arvostamista sellaisena kuin on – omanlaisenaan. Välittämättä iästä tai sukupuolesta, riippumatta siitä miltä näytät, mistä tulet, ketä rakastat tai miten juuri sinä näet maailman. Monimuotoisuus on rikkaus. Työyhteisömme voimavara – nyt ja tulevaisuudessa.

Muutos ei ole koskaan helppoa, se vaatii työtä, tiedon jakamista ja tilaa keskustelulle. Jotta voimme kehittää kulttuuriamme, ymmärtää asiakkaitamme ja luoda vielä parempia palveluja, me haluamme tuoda monimuotoisuutemme rohkeasti esille – onnistumisineen mutta myös epäkohtineen. Koska on sen aika. Koska se on arvojemme mukaista, ja vain yksinkertaisesti oikein.

Koska kukaan ei ole samanlainen. Jokainen on Omanlainen. Sitä on meidän DNA. 
Tuuli Nummelin, DNA:n yritysvastuupäällikkö

Tätä on Omanlaisuus

Omanlaisuus on matka, jolle olemme lähteneet. Matka, jonka päämääränä on positiivisesti muuttunut, erilaisuudet hyväksyvä, monimuotoinen työyhteisö. Meille Omanlaisuus tarkoittaa:

1.

Syrjinnän vastustamista

Olemme yhteisö, joka arvostaa kaikkien omanlaisuutta. Yhteisö, jossa ikää, sukupuolta, kieltä, seksuaalista suuntautumista, etnistä taustaa, vammaisuutta tai toimintakykyä ei kytketä ihmisen kykyyn onnistua työtehtävissään.

2.

Rohkeutta aitoon avoimuuteen

Olemme toisiamme kohtaan ymmärtäväisiä ja kunnioittavia. Kuuntelemme toisiamme ja teemme töitä yhdessä. Haluamme kaikkien tuntevan olonsa meillä turvalliseksi.
 

3.

Yhdenvertaisia mahdollisuuksia

Kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet saada meiltä töitä, viihtyä työssään ja edistää uraansa. Meillä on monia tapoja onnistua yksilönä ja osallistua yhteiseen menestykseen.
 

4.

Asiakaskeskeistä liiketoimintaa

Monimuotoisuus on menestyksen takaava voimavara, joka tuo meille rohkeutta ideoida ja nopeutta uudistua. Pidämme yllä kykyä luoda monimuotoiselle asiakaskunnallemme mutkatonta arkea.

Omanlaisuus syntyy arvoistamme

DNA:n arvot ovat rohkeus, nopeus ja mutkattomuus. Meille ne edustavat monimuotoisuutta sen kaikissa muodoissa. Uskallamme olla rohkeita uuden edessä. Elämme monimuotoistuvan asiakaskuntamme mukana reagoiden nopeasti heidän muuttuviin tarpeisiinsa. Ja suhtaudumme toisiimme aina mutkattomasti, antaen tilaa jokaisen omanlaisuudelle. Siinä kaikki.

Omanlaisuus lukuina

 

DNA:lla muunsukupuolisia ei datan mukaan vielä ole, mutta kategorian huomioiminen on myös kannuste työntekijöille olla avoimesti omia itsejään myös työelämässä.

Luvut vuodelta 2021

Tästä se lähtee

Vaikkei laatikkoihin rajaaminen ole ideaalia, on jostain aloitettava. Vain silloin voimme läpinäkyvästi tarkastella kehitystämme monimuotoisuudessa.


DNA:laiset kokevat, että uran edistäminen on mahdollista huolimatta iästä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilökohtaisesta taustasta (v. 2021, 85 %).


Naisten osuus johdossa ja esihenkilötehtävissä 40 % vuoteen 2025 mennessä (v. 2022, 30 %).

 

Tänne se kulkee

Monimuotoisuuden edistäminen tuo mukanaan myös paljon muita toimenpiteitä. Edistämme samaan aikaan pitkällä tähtäimellä myös näitä teemoja:

 

 

Lisää väriä DNA:n kielikulttuuriin

Olemme osa globaalia konsernia ja myös asiakaskuntamme kansainvälistyy, siksi poistamme harkitusti ja sopivin askelin suomen kielen vaatimuksen rekrytoinnissa erilaiset työnkuvat huomioiden.
 

Esihenkilövalmennuksen vahvistaminen

Panostamme monimuotoistuvan kulttuurimme kehittämiseen tukemalla entisestään esihenkilöidemme kasvamista ihmisten johtajina ja monimuotoisuuden ymmärtäjinä.
 

Globaalin voimavaran hyödyntäminen

Luomme DNA:n ja omistajamme Telenorin välille vahvan yhteistyön, jossa kommunikaatio toimii ja käytäntöjä jaetaan organisaatioiden kesken avaten näin myös uusia uramahdollisuuksia henkilöstöllemme.
 

Lue lisää Omanlaisuudesta

”Kuulumisten vaihto oli viikon ahdistavin hetki” – monimuotoisuuteen on korkea aika herätä työpaikoilla

Rento kuulumisten vaihto oli eräässä aiemmassa työpaikassani viikon ahdistavin hetki.
 

Nainen, ole ylpeä ja kunnianhimoinen digimaailmassa

Digiala tarjoaa ainutlaatuisia menestyksen mahdollisuuksia yhteiskunnalle ja naisille.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt eivät vieläkään voi elää täysin vapaasti


Jokaisen tulee voida olla oma itsensä myös töissä. 

Englanti on tärkeä työkieli myös DNA:lla, ja henkilöstön kieliopintoja tuetaan

“DNA makes me feel comfortable using English”

”Haluan, että minut kohdataan kuin muutkin”

Nyt puhuvat DNA:n vammaiset työntekijät.

Podcast: Monimuotoisuus tarjoaa niin vetovoimaa kuin pitovoimaa

Yllättävän yksinkertaista -podcastimme jaksossa keskustellaan Aalto-yliopiston professorin ja tutkijan Rebecca Piekkarin johdolla.