Hallinnointi

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan ja valvoo hänen toimintaansa. Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot on määritelty kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa, jonka hallitus hyväksyy. Yhtiö ilmoittaa toimitusjohtajan henkilö- ja omistustiedot, tehtävät sekä taloudelliset etuudet.

DNA:n toimitusjohtajan tehtävät määräytyvät osakeyhtiölain mukaan. Toimitusjohtaja vastaa itsenäisesti konsernin johtamisesta hallituksen hyväksymien strategisten periaatteiden ja tavoitteiden sekä hallituksen vahvistamien toimintasuunnitelmien ja yleisten periaatteiden mukaisesti (yleistoimivalta).

Konsernin johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja, liiketoiminta-alueiden johtajat, talousjohtaja, tekninen johtaja, yhtiöhallinnollisten asioiden johtaja, henkilöstöjohtaja, strategiajohtaja ja tietohallintojohtaja. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii DNA:n toimitusjohtaja. Yhtiön hallitus nimittää johtoryhmän jäsenet.

Johtoryhmän jäsenet

Nimi Asema Syntymävuosi
Jussi Tolvanen toimitusjohtaja 1978
Asta Rantanen johtaja, yhtiöhallinnolliset asiat 1962
Maria Strömberg talous- ja rahoitusjohtaja 1968
Pekka Väisänen kuluttajaliiketoiminnan johtaja 1966
Olli Sirkka yritysliiketoiminnan johtaja 1972
Ville Virtanen tekninen johtaja 1975
Janne Aalto tietohallintojohtaja 1965
Christoffer von Schantz strategiajohtaja 1973
Marko Rissanen henkilöstöjohtaja 1974
Vilhelmiina Wahlbeck

johtaja, viestintä, vastuullisuus ja brändin kehitys

1976

 

Lue tarkemmin johtoryhmän jäsenistä täältä