Hallinnointi

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan ja valvoo hänen toimintaansa. Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot on määritelty kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa, jonka hallitus hyväksyy. Yhtiö ilmoittaa toimitusjohtajan henkilö- ja omistustiedot, tehtävät sekä taloudelliset etuudet.

DNA:n toimitusjohtajan tehtävät määräytyvät osakeyhtiölain mukaan. Toimitusjohtaja vastaa itsenäisesti konsernin johtamisesta hallituksen hyväksymien strategisten periaatteiden ja tavoitteiden sekä hallituksen vahvistamien toimintasuunnitelmien ja yleisten periaatteiden mukaisesti (yleistoimivalta).

Konsernin johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja, liiketoiminta-alueiden johtajat, strategiajohtaja, talousjohtaja, tekninen johtaja, yhtiöhallinnollisten asioiden johtaja, henkilöstöjohtaja ja tietohallintojohtaja. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii DNA:n toimitusjohtaja. Yhtiön hallitus nimittää johtoryhmän jäsenet.

Johtoryhmän jäsenet

Nimi Asema Syntymävuosi
Jussi Tolvanen toimitusjohtaja 1978
Bjørn Taale Sandberg strategiajohtaja 1964
Asta Rantanen johtaja, yhtiöhallinnolliset asiat 1962
Timo Kipinoinen talous- ja rahoitusjohtaja (va.) 1979
Pekka Väisänen kuluttajaliiketoiminnan johtaja ja yritysliiketoiminnan johtaja (va.) 1966
Ville Virtanen tekninen johtaja 1975
Taneli Ropponen tietohallintojohtaja (va.) 1967
Marko Rissanen henkilöstöjohtaja 1974
Vilhelmiina Wahlbeck

johtaja, viestintä, vastuullisuus ja brändin kehitys

1976

 

Lue tarkemmin johtoryhmän jäsenistä täältä