Ura ja kehittyminen

Pyrkimyksemme on olla sellainen työpaikka, jossa pääset toteuttamaan omia vahvuuksiasi, kehittymään jatkuvasti ja koet saavasi tukea kestävän työuran ja elämän luomisessa.

Työnantajana DNA kannustaa jokaista ottamaan aktiivisen roolin oman osaamisen ja parhaan potentiaalin kehittämisessä. Osaamisen kehittäminen on jatkuvaa, innostavaa ja tulevaisuuteen tähtäävää. Se avaa myös urapolkuja DNA:n sisällä.

Itseohjautuva ja valmentava organisaatio

DNA:lla tekemistä ohjaavat henkilöstön oma asiantuntijuus yhdessä yhtiön strategisten kyvykkyyksien kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa vahvaa luottamusta henkilöstöön. Luottamuksen pohjalla vaikuttaa toimiva osaamisen kehittämisen ja valmennuksen kulttuuri. 

Onko mielessäsi kansainvälinen ura?

Voimme tarjota henkilöstöllemme kansainvälisiä uramahdollisuuksia emoyhtiömme Telenorin kautta. Telenor toimii yhdeksässä maassa ympäri maailmaa ja avaa näin DNA:laisille ikkunan myös globaalille teleoperaattorikentälle.
 

Ura DNA:lla?
Katso DNA:laisten omanlaiset uratarinat:

Neljä eri työuraa DNA:n sisällä

Vaiheikas ura IT-johtoon asti

Työ vei humanistin tekniikan pariin

Puolet elämästä DNA:n myynnissä

Asiakaspalvelusta tukkuliiketoimintaan

Mitä osaamista kehitämme?

  • Strategiset kyvykkyydet – koko organisaatiolle tärkeää osaamista, tulevaisuuteen tähtäävää.
  • Esihenkilö- ja tiimityö – merkittävä rooli jokaisen työssäjaksamiseen, yhdessä onnistumiseen ja mutkattomaan työskentelyyn.
  • Liiketoiminnan vaatima osaaminen – yksittäisten tiimien ammattitaidon ydintä.
  • Yksilön henkilökohtaiset taidot – taidot, joiden myötä rakennat itsellesi kestävää työuraa muuttuvassa maailmassa.

Miten kehitämme osaamista?

  • Päivittäinen työssäoppiminen – esimerkiksi työskentelyn aikana tapahtuvat oivallukset, lyhyet retrot, sparrailut, palautteet kollegoilta ja muilta sidosryhmiltä.
  • Sosiaalinen oppiminen – esimerkiksi tiimiretrot, catch up -keskustelut, osaamiskeskustelut, coaching-toiminta, workshopit, mentorointi, vertaispalaute, klubitoiminta, opitun jakaminen tiimeissä.
  • Formaali oppiminen – esimerkiksi sisäiset ja ulkoiset koulutukset, e-learning, webinaarit, podcastit, blogit, kirjat, tukityökalut, klubitoiminta, videot, ja asiantuntijoiden puheenvuorot.

40 tunnin oppimishaaste – kokonainen työviikko opiskelua vuodessa

DNA:lla on tavoitteena tukea henkilökunnan kehittymistä ja huolehtia osaamistason vastaavuudesta myös tulevaisuuden työtehtäviin. Jokainen DNA:lainen saa sen vuoksi käyttää vuodesta 40 työtuntia opiskeluun – siis kokonaisen työviikon verran.

Oppimishaasteessa ovat mukana kaikki DNA:laiset ja vuokratyöntekijät. DNA Kaupan ja kuluttajaliiketoiminnan asiakaspalvelussa on jo olemassa vahvat työaikana toteutettavat oppimis- ja koulutuskäytännöt, joten heidän osaltaan 40 tunnin oppimishaaste toteutuu näiden kautta. 

Verkkokurssit ja itseopiskelu mahdollistavat opiskelun missä vain ja milloin vain, täysin omaan tahtiisi. Myös vapaa-ajan opiskelut lasketaan mukaan oppimishaasteeseen. Kuten työtavat DNA:lla muutenkin, perustuu myös oppimishaaste laajaan valinnanvapauteen. 

Vapauden rinnalla kulkee myös vastuu. Siinä missä työaikaa on sallittua käyttää opiskeluun, on samalla työntekijän vastuulla pitää huolta, että työtehtävät eivät kärsi opiskelusta. Toisinaan tämä vaatii hieman ylimääräistä suunnittelua, missä esihenkilö on paras sparrailukumppani.

Avoin polku urakehitykselle DNA:n sisällä

DNA:lla kannustetaan aktiivisesti sisäiseen urakehitykseen. Lukuisat DNA:laiset ovat kehittyneet erilaisista junior-tason rooleista asiantuntijoiksi, asiantuntijoista päälliköiksi ja erityisasiantuntijoiksi sekä lopulta johtajatasolle asti. Työroolissa kasvavan vastuun lisäksi urakehitystä tapahtuu paljon myös ns. sivusuunnassa. Loikan aivan uudenlaiseen rooliin voi tehdä vaikkapa koulutuksen, projektien, työssäoppimisen tai oman kiinnostuksen kautta.

DNA:lla olennaista on henkilön oma asenne ja tahto kehittyä jatkuvasti. Kannustamme kaikkia puhumaan tavoitteistaan ja uratoiveistaan aktiivisesti esihenkilöidensä kanssa. Yhteistyössä on helpompi huolehtia, että erilaisten oppimistapojen kautta – eli työssä, sosiaalisesti ja formaalisti oppimalla – avautuu keinoja tavoitteiden toteuttamiseksi myös DNA:n sisällä. Isossa organisaatiossa monipuolisesti ammattitaitoiset henkilöt ovat arvokas lisä jokaiseen tiimiin, ja heidän kauttaan myös vertaisoppiminen on helpompaa. Uskomme DNA:lla, että sisäiset uraloikat ja -siirtymät edistävät keskinäistä ymmärrystä ja parantavat yhteistyötä.

Tavoitteenamme on, että DNA:laiset kokevat oppimisen ja kehittymisen elämäänsä rikastuttavana mahdollisuutena, ja ovat ylpeitä omista ammatillisista- ja ajattelun taidoistaan. Osaamisen päivittämiselle kannustetaan ottamaan aikaa, sillä se nähdään tärkeänä kaiken toiminnan onnistumisen tukijana. Haluamme varmistaa, että myös organisaatiomme ulkopuolella DNA:laiset tunnistetaan oman alansa huippuammattilaisina!

Hae DNA:lle!

Kiinnostuitko? Katso avoimet tehtävämme!