Henkilöstöedut


Muut henkilöstöedut

Tavoite- ja tulospalkkiot

DNA:lla on käytössä erilaisia tavoite- ja tulospalkkiomalleja työtehtävästä riippuen lähes kaikissa tehtävissä. Palkitsemisen lähtökohtana on edistää DNA:n strategisten tavoitteiden toteutumista ja toimintaa yhteisen päämäärän hyväksi. Osassa tehtävistä kyse on vuosittain maksettavasta palkkiosta, joka perustuu sekä yhteisiin että henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Osassa tehtävistä käytetään vuosittaisen tavoitepalkkioiden sijasta päivittäisten työsuoritusten seurantaan eli provisioihin perustuvaa palkkamallia. Voit tiedustella näistä tarkemmin rekrytoivalta esihenkilöltä.

Alennukset DNA:n tuotteista ja palveluista

DNA:n henkilökunta on oikeutettu merkittäviin alennuksiin DNA:n myymistä tuotteista ja tarjoamista palveluista. Edut koskevat niin DNA:n omia kuin vuokratyöntekijöitäkin. Työntekijä voi tilata alennettuja tuotteita ja palveluita omissa nimissään tietyin rajoituksin myös läheisilleen. Tilaajan tulee olla DNA:n työntekijä, mutta tuotteen tai palvelun maksaja ja käyttäjä voi olla toinen henkilö.

Juhlat ja muistamiset

DNA:lla juhlitaan ja muistetaan pitkään jatkuneita työsuhteita, pyöreiden vuosien syntymäpäiviä ja työntekijöiden isoja elämäntapahtumia, kuten häitä tai lapsen syntymää.

DNA Kummit

DNA Kummit piristävät työkaverien työpäivää, edistävät työhyvinvointia ja nostavat esille tärkeitä työviihtyvyyttä parantavia asioita. DNA Kummit vaikuttavat työviihtyvyyden kehittymiseen. Henkilöstö itse kullakin paikkakunnalla tietää parhaiten, mikä parantaa viihtyvyyttä juuri siinä toimipisteessä. DNA Kummeilla on käytössä oma vuosibudjettinsa.

Mentorit ja coachit

DNA on valinnut yhdeksi henkilöstönsä kehittämistavaksi mentoroinnin ja coachingin. DNA:lla kaikki coachit ovat sertifioituja coacheja. He ovat käyneet Suomen Coaching Instituutin coaching-ohjelman, joka erityisesti on painottunut  työympäristön tarpeisiin. Koulutuksensa mukaisesti DNA:n coachit kykenevät avaamaan uusia näkökulmia yksilöiden, ryhmien ja organisaatioiden dynaamiseen kehittämiseen. Coaching-osaamisensa avulla he voivat tukea DNA:laisia nimenomaan sellaisissa asioissa, jotka eivät ole heidän ydinosaamistaan työroolinsa puolesta.