Hallinnointi

Hallinnointi

DNA Oyj (jäljempänä myös DNA, yhtiö tai konserni) on suomalainen julkinen osakeyhtiö. Emoyhtiö DNA Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat DNA-konsernin. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

DNA:n johtoelinten vastuut ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lakien mukaisesti. Päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, DNA:n yhtiöjärjestystä, DNA:n hallituksen työjärjestystä, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä, Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (”hallinnointikoodi”, www.cgfinland.fi).

DNA:n hallinnointiraportteja

Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2022 (PDF)
Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2021 (PDF)
Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2020 (PDF) 
Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2019 (PDF)
Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2018 (PDF)
Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2017 (PDF)
Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2016 (PDF)
Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2015 (PDF)
Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2014 (PDF)
Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2013 (PDF)
Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2012 (PDF)