Omistajat


Telenor omistaa kaikki DNA:n osakkeet – näin prosessi eteni

Telenor allekirjoitti 21.8.2019 Findan ja PHP:n kanssa lopulliset sopimukset osakkeiden myynnistä. Näin ollen Telenorista tuli DNA:n pääomistaja 54 prosentin omistuksella.  Telenor osti Finda Telecoms Oy:n ja PHP Holding Oy:n DNA-osakkeet käteisellä hintaan 20,90 euroa per osake.

Telenor aloitti 29.8.2019 pakollisen julkisen ostotarjouksen DNA:n lopuista osakkeista. Alustavat tiedot ostotarjouksesta julkaistiin perjantaina 27.9.2019. Näiden tietojen mukaan Telenorin omistus nousi noin 94,36 prosenttiin kaikista DNA:n osakkeista ja äänistä. 

Telenor julkaisi 26.9.2019 päätöksensä jatkaa ostotarjousta 10.10.2019 klo 16.00 saakka. Jatkettu tarjousaika tarjosi jäljellä oleville osakkeenomistajille mahdollisuuden hyväksyä ostotarjous. 

Ostotarjouksen jatketun tarjousajan lopullisen tuloksen mukaan ostotarjouksessa tarjotut osakkeet kattavat 43,84 prosenttia kaikista DNA:n osakkeista. Yhdessä Telenorin jo ennen ostotarjousta omistamien osakkeiden kanssa omistus nousisi yhteensä noin 97,87 prosenttiiin kaikista DNA:n osakkeista. Jatketun tarjousajan toteutuskaupat tullaan selvittämään arviolta 16.10.2019.

Telenor ilmoitti 15.10.2019 käynnistäneensä jäljellä olevia osakkeita koskevan lunastusmenettelyn hakemalla välimiesmenettelyn aloittamista osakeyhtiölain 18 luvun 4 §:n mukaisesti saadakseen omistukseensa jäljellä olevat osakkeet. Ilmoituksen perusteella DNA odottaa, että Telenor edellyttää DNA:n hakevan osakkeidensa poistamista Nasdaq Helsingin pörssilistalta tämän jälkeen.

Telenor ilmoitti 8.11.2019, että välimiesmenettelyn aloittamista koskevan hakemuksen johdosta Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta on hakenut Helsingin käräjäoikeudelta uskotun miehen määräämistä valvomaan välimiesmenettelyssä DNA:n vähemmistöosakkeenomistajien etua lunastusmenettelyn aikana. Helsingin käräjäoikeus on 4.11.2019 antamallaan päätöksellä määrännyt uskotuksi mieheksi asianajaja Olli Iirolan.

DNA jätti 10.12.2019 Nasdaq Helsingin listauskomitealle osakkeiden pörssilistalta poistamista koskevan hakemuksen. Hakemuksessa pyydetään, että kaupankäynti DNA:n osakkeilla päättyy mahdollisimman pian sen jälkeen, kun Telenor on saanut omistusoikeuden kaikkiin DNA:n ulkona oleviin osakkeisiin OYL:n 18 luvun 6 §:n mukaisesti.

Välimiesoikeus vahvisti 30.1.2020 Telenor Finland Holding Oy:n lunastusoikeuden DNA:n vähemmistöosakkeisiin ja kaupankäynti DNA:n osakkeilla on keskeytettiin.

Telenor sai 3.2.2020 omistusoikeuden kaikkiin DNA:n ulkona oleviin osakkeisiin ja DNA:n osakkeet poistettiin Nasdaq Helsingin pörssilistalta.

 

***

 

DNA jatkaa liiketoimintaansa normaalisti ja eikä järjestelyllä ole vaikutusta DNA:n asiakkaiden palveluihin.

Suomen arvopaperimarkkinalain mukaan DNA:n hallituksen on julkistettava lausunto ostotarjouksesta. Lausuntoon on sisällytetty perusteltu arvio ostotarjouksesta DNA:n ja sen osakkeenomistajien näkökulmasta sekä Telenorin tarjousasiakirjassa esittämistä strategisista suunnitelmista ja niiden todennäköisistä vaikutuksista DNA:n toimintaan ja työllisyyteen DNA:ssa. 

DNA:n hallituksen lausunto >>

Telenorin ostotarjousmateriaalit saatavilla Telenorin sivuilla:

Telenorin tarjousesite suomeksi >>
Telenorin tarjousesite englanniksi >>

Telenoriin liittyvät pörssitiedotteet:

Tärkeitä päivämääriä

29.8.2019 
Telenorin pakollinen julkinen ostotarjous DNA:n osakkeista käynnistyi 
26.9.2019
Telenor ilmoitti jatkavansa julkista ostotarjousta 10.10. asti
27.9.2019
Telenorin julkisti ostotarjouksen alustavan tarjousajan alustavat tulokset
1.10.2019 (arvio)
Telenor vahvistaa ja julkistaa niiden osakkeiden lopullisen prosenttimäärän, joiden osalta ostotarjous on alustavan tarjousajan aikana pätevästi hyväksytty
2.10.2019
Osakkeiden kauppa toteutetaan ostotarjouksen 26.9.2019 mennessä hyväksyneiden osakkeenomistajien osalta.
2.10.2019
Telenor maksaa tarjousvastikkeen ostotarjouksen 26.9.2019 mennessä hyväksyneille osakkeenomistajille.

Telenorin sijoittajatilaisuus 21.8. 

Telenorin talousjohtaja Jørgen Arentz Rostrupi piti Helsingissä keskiviikkona 21.8.2019 sijoittajatilaisuuden liittyen DNA:n osakkeiden kauppaan.

Lue tilaisuuden aukikirjoitettu teksti (englanniksi)