DNA:n vastuullisuus

Tunnemme DNA:ssa vastuumme asiakkaille, omistajille, henkilöstölle ja muille sidosryhmille.

Edistämme digitalisaatiota ja kilpailukykyä Suomessa

DNA:lla on tietoliikenneyhtiönä merkittävä rooli yhteiskunnassa tärkeiden viestintäyhteyksien tarjoajana sekä kriittisen infrastruktuurin ylläpitäjänä. Haluamme tuoda yhteiskuntaan laadukkaat ja nopeat yhteydet sekä ratkaisuja, jotka mahdollistavat digitalisaation ja sitä kautta Suomen kilpailukyvyn kehittymisen.

Olemme sitoutuneet jatkuvaan liiketoiminnan kehittämiseen ympäristömme ja sidosryhmämme huomioon ottavalla tavalla. Vastuullinen toimintatapamme näkyy asiakkaille ensiluokkaisena palveluna, henkilöstölle hyvänä työnantajuutena sekä yhteistyökumppaneille luotettavana ja innovatiivisena kumppanuutena.

Otamme huomioon digitalisaation ja muuttuvan ikärakenteen aiheuttamat tarpeet yhteiskunnassa. Siksi ylläpidämme jatkuvaa vuoropuhelua asiakkaidemme, tavarantoimittajiemme, työntekijöidemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa ja pyrimme kehittämään toimintaamme heidän tarpeitaan ja yhteiskunnan muutosta palvelevalla tavalla.