Raportit ja esitykset

Tietoliikennealan sanastoa

2G Toisen sukupolven matkaviestinjärjestelmä, jonka maailmanlaajuisesti käytetyin standardi on GSM              
3G Kolmannen sukupolven matkaviestinjärjestelmä, jonka maailmanlaajuisesti käytetyin standardi on UMTS              
4G Neljännen sukupolven matkaviestinjärjestelmä, jonka maailmanlaajuisesti käytetyin standardi on LTE              
5G Viidennen sukupolven matkapuhelinverkko (3GPP release 15), joka moninkertaistaa datanopeuden ja pienentää samalla viivettä. Käytännössä siis 5G parantaa matkaviestinteknologian laajakaistaominaisuuksia entisestään, mahdollistaa miljoonien esineiden ja asioiden liittämisen verkkoon tehokkaasti sekä tuo viivekriittiset korkean käytettävyyden palvelut myös mobiiliin.    
Asiakasvaihtuvuus Asiakasvaihtuvuus tarkoittaa suljettujen matkaviestinliittymien prosentuaalista osuutta tietyn ajanjakson aikana. Näkemyksemme mukaan asiakasvaihtuvuudesta on kyse silloin, kun matkaviestinverkon matkapuhelintilaajat vapaaehtoisesti irtisanovat käytössään olevan matkaviestinpalvelumme (ja joko siirtyvät toiselle operaattorille tai päättävät luopua matkaviestinverkon palvelusta kokonaan) tai kun irtisanomme tilaajien matkaviestinverkon palvelut    
Bitti Pienin binääritiedon yksikkö                        
bps Bittiä sekunnissa                        
CMTS Kaapelireititin (engl. cable modem termination system) on laite, joka tavallisesti sijaitsee kaapeliyhtiön päävahvistin- tai keskitinasemalla ja jota käytetään erittäin nopeiden datapalveluiden, kuten kaapelilaajakaistan tarjoamiseen kaapelipalveluiden tilaajille.    
COM Asiakastilausten hallinta (engl. customer order management).                  
digisovitin Digisovitin on laite, kuten digiboksi tai kortinlukija, johon yleensä liitetään televisiovastaanotin ja signaalin ulkoinen lähde. Laite muuttaa lähtösignaalin sellaiseen muotoon, että se näkyy televisioruudulla tai muussa vastaanottamiseen käytettävässä laitteessa.    
digitaalinen antennitelevisio (DTT) Digitaalinen antennitelevisio (engl. digital terrestrial television) on televisiolähetystekniikka, joka on korvannut aiemman analogisen, antennisignaalin jakeluun perustuneen televisiolähetystekniikan.  
digitaalinen tilaajayhteys (DSL) Digitaalinen tilaajayhteys (engl. digital subscriber line) on teknologiaperhe, joka hyödyntää perinteistä tilaajayhteyden kuparijohdinparia tiedonsiirtoon.        
DOCSIS DOCSIS (engl. data over cable service interface specification) on kansainvälinen tietoliikennestandardi, joka sallii kaistanleveydeltään suuren tiedonsiirron lisäämisen nykyiseen kaapelitelevisiojärjestelmään (CATV).
DVB-T2 Maanpäällisen jakelun toisen sukupolven teknologia ja DVByritysryhmittymän julkaiseman, digitaalisen antenniverkon televisio-ohjelmien lähettämiseen suunnitellun DVB-T-televisiostandardin uusi versio
EPSI Rating EPSI Rating on järjestelmä, jolla tutkitaan asiakastyytyväisyyttä ja asiakasuskollisuutta asiakkaiden kokemusten ja yrityksen kanssa käydyn vuorovaikutuksen avulla. EPSI Ratingin puolueettomissa tutkimuksissa hyödynnetään tilastotieteellisiä metodeja    
ESB ESB (engl. enterprise service bus) on ohjelmistoarkkitehtuurimalli, jota käytetään keskinäisessä vuorovaikutuksessa olevien ohjelmistosovellusten välisen viestinnän suunnittelussa ja toteuttamisessa palvelusuuntautuneessa arkkitehtuurissa (SOA, service-oriented architecture)    
Ethernet Pakettipohjainen tietoliikenneverkkojen tiedonsiirtoteknologiaperhe, jota käytetään lähiverkoissa (LANs, local area networks) ja metroverkoissa (MANs, metropolitan area networks)    
EU15 EU15-maihin lukeutuvat Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Luxemburg, Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Tanska ja Yhdistynyt kuningaskunta.    
EuroDOCSIS Euroopassa käytössä oleva DOCSIS-standardin (katso edellä tässä sanastossa) modifikaatio.              
Finnet-liitto Paikallisten tietoliikenneyhtiöiden keskusjärjestö ja yhteistyöfoorumi, jonka tarkoituksena on jäsenyhtiöidensä lobbaus sekä jäsenyhtiöiden välisen kehityksen ja yhteistyön edistäminen.  
FTTx FTTx (engl. fiber-to-the-x) on termi, joka sisältää valokuidulla toteutettavat jakelu- ja tilaajayhteyksien toimitusmuodot, esim. kuitu kiinteistöön tai kuitu kotiin.      
GHz Gigahertsi on 1 000 miljoonaa hertsiä vastaava taajuuden yksikkö.                  
GSM GSM (engl. Global System for Mobile Communication) on eräs matkaviestinteknologian toisen sukupolven (2G) tekniikka            
hertsi Yhtä sykliä sekunnissa vastaava taajuuden yksikkö                    
HEVC HEVC (engl. high efficiency video coding) on videonpakkausstandardi, jonka ansiosta korkearesoluutioinen videon- ja tiedonpakkaus on mahdollista kehittyneellä rinnakkaiskäsittelyteknologialla.  
HFC-verkko Valokuitupohjainen kaapeliverkko (engl. hybrid-fixed-coaxial network)                  
HMV Huomattava markkinavoima                        
hybridipilvi Kokonaisuus, jossa asiakas voi ajaa palveluita tai työkuormia oman kapasiteetin tai operaattorin tarjoaman kapasiteetin (private cloud) lisäksi julkisessa pilvessä (public cloud) ja hyödyntää näitä palveluita saumattomasti samassa kokonaisuudessa.    
ICT, tietoliikenne Tieto- ja viestintäteknologia (engl. information and communication technology).                
internetprotokolla tai IP IP on TCP/IP-protokollaperheen verkkoyhteyskäytäntö, joka vastaa verkkolaitteiden osoitteistamisesta ja pakettien reitittämisestä verkossa lähde- ja kohdeosoitteiden välillä.    
IP PBX PBX-järjestelmä (engl. private branch exchange) yhdistää puhelimen alanumerot yleiseen puhelinverkkoon ja mahdollistaa yrityksen sisäisen viestinnän. IP PBX on PBX-järjestelmä, jossa on IP-liitettävyys ja joka voi täydentää audio-, video- tai pikaviestintää.    
IPTV IPTV eli laajakaistatelevisio (engl. Internet Protocol Television) on järjestelmä, jossa televisiopalveluita jaellaan internetprotokollien mukaisesti LAN:n tai internetin kaltaisen pakettikytkentäisen verkon välityksellä perinteisen antenni-, satelliittisignaali- ja kaapelitelevisioformaatissa tapahtuvan jakelun sijaan.    
IPv6 IPv6-tietoliikenneprotokolla on internetprotokollan viimeisin versio (versio 6), joka tarjoaa osoitteistuksen verkoissa oleville tietokoneille ja reitittää liikennettä internetissä.    
kaikkikanavainen Asiakkaille integroitua palvelukokemusta tarjoava kanavienvälinen liiketoimintamalli, jonka ansiosta asiakkaat voivat olla jatkuvassa yhteydessä lukuisten kanavien kautta samanaikaisesti.  
kaikkialla katsottava televisiopalvelu (TVE) Kaikkialla katsottavan televisiopalvelun (engl. television everywhere service) ansiosta asiakkaat voivat katsoa televisio-ohjelmia eri laitteilla, kuten televisioilla, älypuhelimilla, tableteilla ja tietokoneilla. Lisäksi asiakkaat voivat valita haluamansa televisiopalvelun.    
kanavanippu (MUX) Kanavanipulla (engl. multiplex) tarkoitetaan digitaalisen lähetysjärjestelmän signaalia, jonka avulla kanavat lähetetään katsojalle yhtenä nippuna. Nippu koostuu useista ohjelmista ja palveluista, niihin liittyvästä kuva- ja äänimateriaalista sekä oheispalvelujen datasta.    
kapasiteetti Kaistanleveyden tai suoritustehon määrä, jota verkkoelementti pystyy käsittelemään.                
kertamaksuun perustuva televisiopalvelu (TVOD) Kertamaksuun perustuvan tilausvideopalvelun (engl. transaction video-ondemand service) ansiosta yksityisasiakkaat voivat katsoa yksittäin vuokrattavia nimikkeitä.      
kiinteä yhteys Puhe- tai datayhteys, joka on vuokrattu kahden tai useamman paikan yhdistämiseksi tilaajan yksinomaista käyttöä varten.          
kuitu kiinteistöön/ yritykseen/kellariin (FTTB) Kuitu kiinteistöön (engl. fiber-to-the building), kuitu yritykseen (engl. fiber-tothe- business) tai kuitu kellariin (engl. fiber-to-the-basement) -ratkaisulla kuitu saavuttaa kiinteistön rajan, kuten kerrostalon kellarin.
kuitu kotiin (FTTH) Kuitu kotiin (engl. fiber to the home) -ratkaisu on valokuituteknologia, joka liittää asuintalon asiakkaat suoraan kuituverkkoon.          
langaton lähiverkko (WLAN) Langaton lähiverkko (engl. wireless local area network) on lähiverkko, jossa laitteet viestivät langattomasti.              
lankaverkko Fyysinen yhteys, joka yhdistää tilaajan puhelinvaihteeseen. Lisäksi lankaverkkoon sisältyy kiinteitä langattomia järjestelmiä, joilla käyttäjät voivat käyttää kiinteissä paikoissa langatonta yhteyttä (esimerkiksi langattomia puhelimia) soittaakseen puhelinvaihteeseen.
liiketulos Tulos ennen veroja, osuutta osakkuusyritysten tuloksista sekä rahoitustuottoja ja -kuluja.                
liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) ARPU (engl. average revenue per user) on tietoliikennealalla käytetty mittayksikkö, joka lasketaan yleensä jakamalla tietyn tuoteryhmän kokonaisliikevaihto tilaajamäärän keskiarvolla tietyllä ajanjaksolla.
liittymäsopimukseen perustuva tilausvideopalvelu (SVOD) Liittymäsopimukseen perustuvan tilausvideopalvelun (engl. subscription-based video-on-demand service) ansiosta käyttäjät voivat valita ja katsoa/kuunnella video- tai audiosisältöä haluamanaan ajankohtana sen sijaan, että tekevät sen tiettynä lähetysaikana.  
LTE LTE (engl. long term evolution) on 4G-matkaviestinteknologia, jonka tietoliikennealan järjestöjen välinen Third Generation Partnership ject -yhteistyöhanke on tandardisoinut.    
LVM Liikenne- ja viestintäministeriö.                      
lyhytsanomapalvelu (SMS) Lyhytsanomapalvelu (engl. short message service) eli tekstiviestipalvelu, jonka ansiosta käyttäjät voivat lähettää lyhytsanomia (enintään 160 merkkiä) toisille käyttäjille.    
lähiverkko (LAN) Lähiverkko (engl. local area network) on tietokoneverkko, joka yhdistää rajatulla alueella (esimerkiksi asunnossa tai toimistorakennuksessa) sijaitsevat tietokoneet toisiinsa ja jonka verkkolaitteet ja yhteenliittämiset hoidetaan paikallisesti.
M2M Laitteiden välinen (engl. machine-to-machine) suora viestintä, jossa käytetään mitä tahansa viestintäkanavaa, sekä langallisia että langattomia, usein teollisen internetin kautta    
matkaviestinnän virtuaaliverkkooperaattori (MVNO) Matkaviestinnän virtuaaliverkko-operaattori (engl. mobile virtual network operator) on matkaviestinoperaattori, jolla ei ole itsellään verkkotoimilupaa ja jolla ei yleensä ole omaa verkkoinfrastruktuuria. Sen sijaan matkaviestinnän virtuaaliverkko-operaattoreilla on liiketoimintajärjestelyitä matkaviestinoperaattoreiden kanssa verkon käyttöoikeuden hankkimiseksi ja sen myymiseksi omille tilaajilleen.  
matkaviestinoperaattori (MNO) Matkaviestinoperaattori (engl. mobile network operator) on yhtiö, jolla on kohdennettuja taajuuksia ja vaadittava infrastruktuuri itsenäistä matkaviestinverkkoa varten, toisin kuin matkaviestinnän virtuaaliverkko-operaattorilla.
MHz Megahertsi on miljoonaa hertsiä vastaava taajuuden yksikkö.                  
MMS Multimediasanomapalvelu (engl. multimedia messaging service) on lyhytsanomapalvelun (SMS) kehitys, jonka ansiosta käyttäjät voivat lähettää multimediasisältöä, kuten kuvia, ääntä ja videokuvaa, toisille käyttäjille
mobiililaajakaista Matkaviestinverkon tiedonsiirtopalvelut, joiden tarjoamiseen käytetään tavallisesti 3G- tai 4G-standardeja.              
MPLS MPLS (engl. multi protocol label switching) on menetelmä, jota käytetään IP/ATM-verkkojen (Asynchronous Transfer Mode eli asynkroninen tiedonsiirtotapa käyttäjäliikenteen siirtoon) yli kulkevan tietoliikenteen tehostamiseen.
MSR MSR (Multistandard Radio) on moniteknologiaradio, eli radioyksikkö, joka mahdollistaa useamman matkaviestinstandardin mukaisen radiosignaalin lähettämisen ja vastaanoton samasta radioyksiköstä.
MTR Terminointimaksut (engl. mobile termination rates) ovat ne yhdysliikennemaksut, jotka matkaviestinoperaattori veloittaa toisilta matkaviestinoperaattoreilta sen verkkoon laskevista puheluista.  
Multi-DRM Multi-DRM (engl. multiple digital rights management) viittaa useiden digitaalisten käyttöoikeuksien hallintaan tarkoitettuihin järjestelmiin          
normaalitarkkuuden kanavat Normaalin tarkkuuden televisioresoluutio, joka tavallisesti lähetetään joko 576i- tai 480i-formaatissa.              
ohjelmointirajapinta (API) API (engl. application programming interface) on kokonaisuus, joka koostuu tietokoneohjelmoinnissa ohjelmistojen ja sovellusten luomiseen käytettävistä rutiinimääritelmistä, protokollista ja työkaluista.
operaattori Yritys, jonka harjoittamaan liiketoimintaan liittyy omien verkkojen rakentaminen ja niiden hallinta.              
OTT-sovellus Mikä tahansa sovellus tai palvelu, joka toimii internetin kautta ja ”ohittaa” siten jakelussa operaattorin. OTT-palvelut liittyvät tavallisesti mediaan ja viestintään, ja ne ovat yleensä, elleivät jopa aina, halvempia kuin perinteiset toimitustavat.
penetraatio Yleensä prosentteina ilmoitettava mittayksikkö, joka mittaa tietoliikennepalveluiden käyttöastetta. Penetraatio (myös penetraatioaste) lasketaan tavallisesti jakamalla tilaajien tai yhteyksien määrä joko palvelua käyttävien kotitalouksien tai asukkaiden määrällä.  
peruuttamattomat käyttöoikeudet Peruuttamattomat käyttöoikeudet (indefeasible rights of use, IRU) ovat viestintäkaapelista (esimerkiksi valokuituverkosta) vastaavien operaattoreiden ja asiakkaan välisiä sopimusjärjestelyitä. Ne ovat yksinoikeudellisia, rajoittamattomia ja peruuttamattomia oikeuksia kapasiteetin (mukaan luettuna laitteet, kuidut tai kapasiteetti) käyttöön missä tahansa oikeudellisessa tarkoituksessa. Peruuttamattomiin käyttöoikeuksiin liittyvät maksut maksetaan lähtökohtaisesti etukäteen kertasummana määräaikaisesta käytöstä.  
postpaid Matkaviestinliittymät, joista maksetaan toistuvasti ja joiden edellytyksenä on, että asiakkaat pysyvät tilaajina tietyn ajan.            
prepaid Matkaviestinliittymät, joiden edellytyksenä on, että asiakkaat maksavat liittymille ladattavasta saldosta etukäteen ilman ajallista sitoutumista.        
PVR Tallennuslaite (engl. personal video recorder).                    
quadruple-play Kiinteän verkon ja matkaviestinverkon palveluita (vähittäiskaupan puhepalveluita, kiinteän verkon internetiä ja matkaviestinpalveluita) ja televisio- ja videopalveluita yhdistävä palvelukokonaisuus.  
runkoverkko Runkoverkolla tarkoitetaan tietoliikenneverkkojen ydintä suurikapasiteettisine yhteyksineen. Runkoverkko liittää kriittiset ja suurikapasiteettiset tietoliikenteen palvelut alueellisiin jakeluverkkoihin.  
SIM-kortit SIM-kortit (engl. subscriber identity module cards) ovat kortteja, joissa on pieni siru autentikointia ja salausavainten hallintaa varten.          
SIP SIP (engl. session initiation protocol) on tietoliikenneprotokolla, jota käytetään multimediaviestinnän signalointiin ja hallintaan. Sitä käytetään yleensä IPverkkojen yli soitettavissa puheluissa ja videopuheluissa sekä pikaviestinnässä.
SIP trunk SIP-tietoliikenneprotokollaan perustuva puheenvälitys IPprotokollan päällä (VoIP, voice over internet protocol) (katso jäljempänä tässä sanastossa) ja suoratoistomediapalvelu, jonka avulla puhelinpalvelut toimitetaan asiakkaille, joilla on SIP-protokollaan pohjautuvat IP-PBX-välineet.  
SOM Palvelutilausten hallinta (engl. service order management).                    
taajuus Sähkövirran vaihtelunopeus, joka mitataan yleensä hertseinä (Hz). Se kuvaa myös yleispiirteistä sijaintia radiotaajuusalueella, kuten 800 MHz, 900 MHz, 1 800 MHz tai 2 100 MHz.    
taajuusalue Jatkuva taajuuksien muodostama alue, joka on yleensä laaja ja jossa radioaalloilla on tiettyjä yhteisiä piirteitä.            
taloyhtiö Asunto-osakeyhtiö, jonka tarkoitus on omistaa tai hallita rakennuksia asunto-osakeyhtiön osakkeiden välityksellä. Osakkeet tuottavat oikeuden hallita tiettyä asuinhuoneistoa tai muuta osaa taloyhtiön hallinnassa olevasta rakennuksesta.
tavu Tavallisimmin kahdeksasta bitistä koostuva yksikkö (jolla pystytään kuvaamaan yhtä kirjain- tai numeromerkkiä), jota tietokone käsittelee yhtenä tiedon yksikkönä.      
teollinen internet Fyysisten laitteiden, ajoneuvojen ja muiden esineiden verkko, johon on sisällytetty elektronisia laitteita, ohjelmistoja, sensoreita, käyttölaitteita ja verkkoyhteyksiä, joiden ansiosta nämä esineet voivat kerätä ja vaihtaa tietoa.
terminointimaksu Maksu, jonka vastaanottava operaattori veloittaa verkkoonsa laskevista puheluista. Katso kohta ”Sääntely”.            
teräväpiirto (HD) Teräväpiirtoisia televisioresoluutioita, jotka lähetetään joko 1080p-, 1080i- tai 720p-formaatissa.              
tilaaja Henkilö tai yhteisö, joka on osapuolena tietoliikennepalveluiden tarjoajan kanssa tehdyssä sopimuksessa tällaisten palveluiden toimittamisesta. Sellaisenaan yksittäinen tilaaja voi olla osapuolena useissa yksittäisissä tietoliikennepalveluita koskevissa sopimuksissa ja näin ollen yksittäinen tilaaja lasketaan useaksi tilaajaksi.
tukiasema Tukiasema on laitepaikka, johon matkaviestinverkon radio- ja prosessointiyksiköt sekä antennit sijoitetaan. Tukiasema tarjoaa matkaviestinpalveluiden radioyhteyden tietylle maantieteelliselle alueelle.
UHF MUX UHF-taajuusalueen kanavanippu.                      
UMTS 3G-matkapuhelinteknologia (engl. universal mobile telecommunications system).                
WebRTC WebRTC (engl. web real-time communications) on avoimeen lähdekoodiin perustuva hanke, jossa upotetaan reaaliaikaisia puhe-, teksti- ja videoviestintäominaisuuksia verkkoselaimiin.  
verkko Yhteenkytketty tietoliikennekomponenttien kokonaisuus, joka muodostuu toisiinsa ja asiakkaan laitteeseen siirtoyhteyksillä kytketyistä verkkoelementeistä. Siirtoyhteydet voivat perustua valokuidulla toteutettaviin tai metallisiin kaapeleihin tai kaksipisteradioyhteyksiin.  
virtuaalinen erillisverkko (VPN) Virtuaalisella erillisverkolla (engl. virtual private network) voidaan turvallisesti yhdistää kaksi tai useampia paikkoja julkisen verkon yli.          
VoD Tilausvideopalvelu (engl. video on demand).                      
VoIP VoIP (engl. voice over internet protocol) on internetin tai internetprotokollan kautta tarjottava puhelinpalvelu, jonka käyttämiseksi tarvitaan tietokone, äänikortti, asiaankuuluvaa ohjelmisto ja verkkoliityntä.
VoLTE VoLTE (engl. voice over long term evolution) on digitaalinen puhepalvelupaketti, joka toimitetaan IP-protokollan päällä LTE-liityntäverkon kautta.        
VoWiFi VoWiFi (engl. voice over WiFi) on älypuhelimien ominaisuus, jonka ansiosta matkaviestinverkon käyttäjä voi käyttää samaa puhelinnumeroa ja samaa älypuhelimen numeronvalitsinrajapintaa soittaessaan puhelun matkapuhelinverkon tai minkä tahansa WiFi-verkon kautta.  
VPBX VPBX (engl. virtual private branch exchange) on yrityksille tarkoitettu puhelinjärjestelmä, joka tarjoaa yleisen puhelinjärjestelmän kautta esimerkiksi seuraavat asiat: puhelunreititys, follow-me-puhelut, vastaajapalvelu, faksi ja puheluiden jonotusjärjestelmä.  
XaaS Xaas (engl. anything-as-a-service) on käsite, joka viittaa internetissä pilvipalveluiden kautta saatavilla olevien palveluiden kasvavaan monipuolisuuteen sen sijaan, että palveluita tarjottaisiin paikallisesti tai toimitiloissa.
xDSL Teknologiaperhe, johon lukeutuvat ADSL ja VDSL ja joka tarjoaa digitaalisen tiedonsiirron kuparijohtojen kautta.            
yhdysliikenne Tapa, jolla verkot ovat yhteydessä toisiinsa. Yhdysliikennemaksuilla tarkoitetaan verkko-operaattoreiden toisiltaan veloittamia maksuja liikenteen hyväksymisestä tai liikenteen toimittamisesta