Vastuullisuuden johtaminen DNA:lla

Johtoryhmässä vastuullisuus on toimitusjohtajan vastuulla. Toimitusjohtaja päättää yritysvastuupäällikön ja viestintäjohtajan esityksestä vastuullisuuden suurista linjoista. DNA:n vastuullisuudesta vastaa viime kädessä yhtiön hallitus.

DNA-konsernin eettiset ohjeet koskevat kaikkia DNA:laisia ja ohjaavat työtämme. Eettisissä ohjeissa on otettu huomioon ILO:n yleissopimuksen ja YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen periaatteet, vähimmäispalkkaa ja työaikoja koskeva lainsäädäntö sekä yleisiä ympäristö-, terveys- ja turvallisuusvaatimuksia. 

DNA:lla on nollatoleranssi korruption ja lahjonnan suhteen, ja liikelahjojen antamiseen sekä vastaanottamiseen on erilliset ohjeet. Meillä on käytössä anonyymi ilmoituskanava väärinkäytösten tai epäeettisen toiminnan ilmoittamiseksi. Telenorilaisten yhteinen Integrity Hotline -tukilinja on luottamuksellinen kanava, jonka kautta DNA:laiset voivat esittää kysymyksiä ja ilmoittaa huolenaiheista, jotka koskevat Telenorin käytännesääntöjen tai asiaankuuluvien lakien, asetusten tai muiden sovellettavien asiakirjojen mahdollisia rikkomuksia

DNA:n vastuullisuusriskit käsitellään osana riskienhallintaprosessia. DNA:lla ei ole erillistä riskienarviointiprosessia korruptioon liittyen, vaan mahdollinen korruptioriski käsitellään osana konsernin riskiprosessia.


 

Vastuullinen hankinta

Olemme asettaneet toimittajille ja alihankkijoille vastuullisuusvaatimukset sopimuksissa. 

DNA:lla on tuhansia toimittajia ja alihankkijoita, joista muutama kymmenen määritellään merkittäväksi toimittajaksi. Merkittävät toimittajat ja alihankkijat ovat muun muassa laitevalmistajia, järjestelmätoimittajia, rakennuttajia ja konsulttiyrityksiä.

Merkittävät toimittajat arvioidaan säännöllisesti tuote- ja palveluriskien, toimittajariskien ja maariskien näkökulmasta. Esimerkiksi osa merkittävistä toimittajista ja alihankkijoista toimii niin kutsutuissa riskimaissa, kuten Kiinassa ja Intiassa.

Tutustu DNA:n riskienhallintaprosessiin.
Tutustu DNA:n hankintakäytäntöihin.