Tekoäly ja eettiset periaatteet

Tekoäly tuo hyötyä asiakkaille

DNA haluaa hyödyntää tehokkaasti reaaliaikaista, rikasta asiakas-, verkko- ja käyttäytymisdataa läpi kanavien ja liiketoimintojen, jotta se pystyy tarjoamaan asiakkailleen niin henkilökohtaisen ja asiantuntevan palvelun kuin mahdollista. Asiakkaalla pitää kuitenkin aina olla vapaus valita, haluaako hän asioida tekoälyn vai ihmisen kanssa. Tämän lisäksi DNA pyrkii tehostamaan operatiivista toimintaansa tekoälyn avulla.

Esimerkkejä siitä, miten DNA tulee tekoälyä hyödyntämään, on monia. Tekoälyn avulla DNA:n asiakaspalvelussa työskentelevä henkilöstö osaa tarjota yksittäiselle asiakkaalle sopivia ratkaisuja eikä aikaa tarvitse käyttää niin paljon asiakastarpeen ja tilanteen selvitystyöhön. Tämä on mielekkäämpää asiakkaalle, mutta myös palvelutyötä tekevälle henkilöstölle, koska he pystyvät tarjoamaan asiakkaan arvostamia ratkaisuja nopeammin ja tehokkaammin. Samoin tekoälyn avulla tehtyjä suosituksia voidaan kohdentaa asiakkaille heidän kiinnostuksen kohteidensa mukaisesti digitaalisissa palveluissa.

Mitä tekoälyllä tarkoitetaan?

Tekoäly viittaa tietokoneisiin tai ohjelmistoihin, jotka kykenevät suorittamaan tehtäviä, jotka tyypillisesti vaatisivat ihmisen kognitiivisia kykyjä. Tämä kattaa niin yksinkertaiset automatisoidut toiminnot kuin monimutkaiset päätöksentekoprosessit. Tekoäly jaetaan yleisesti kahteen päätyyppiin: heikko tekoäly ja vahva tekoäly. Heikko tekoäly on suunniteltu suorittamaan rajattuja tehtäviä ja se on laajalti käytössä esimerkiksi asiakaspalveluboteissa ja ääniohjausjärjestelmissä. Vahva tekoäly pyrkii jäljittelemään ihmisen älykkyyttä laajemmin ja syvällisemmin.

Koneoppiminen, tekoälyn keskeinen osa-alue, mahdollistaa ohjelmistojen kehittymisen niiden keräämän datan ja käyttökokemusten perusteella. Toisin kuin perinteiset ohjelmat, koneoppimisalgoritmit voivat oppia ja mukautua uusiin tilanteisiin ilman eksplisiittisesti ohjelmoituja sääntöjä. Tekoälyä hyödyntävät ohjelmistorobotit, tai botit, ovat automatisoineet monia rutiininomaisia toimintoja eri toimialoilla, kuten taloushallinnossa ja asiakaspalvelussa. Nämä robotit toimivat tietojärjestelmissä tavalla, joka matkii ihmisen toimintaa, mutta tehokkaammin ja virheettömämmin.

Tekoälyn kehitys tuo mukanaan monia eettisiä kysymyksiä, kuten yksityisyyden suojan, päätöksenteon läpinäkyvyyden ja algoritmien oikeudenmukaisuuden. Näitä kysymyksiä käsittelemällä ja ratkaisemalla tuetaan sitä, että tekoälyteknologian hyödyt palvelevat koko yhteiskuntaa eettisesti kestävällä tavalla.

DNA:lla tekoälyn roolia kuvataan termillä tukiäly. Se kuvastaa tekoälyn roolia työskentelyn tukena. 

DNA:n tekoälyn hyödyntämisen eettiset periaatteet

Ihminen on ohjaksissa

Ihminen asettaa reunaehdot tekoälyn hyödyntämiselle ja sen tekemille päätöksille.
Ihmisen tulee kyetä seuraamaan ja kontrolloimaan tekoälyn toimintaa DNA:lla.

Tekoäly on ihmisen supervoima

Tekoälyn hyödyntämisen tarkoitus on vapauttaa ihminen tekemään mielekkäämpää työtä siirtämällä manuaalityötä koneelle.
Tarjoamme näin parempaa palvelua asiakkaille ja toimimme tehokkaammin.

Koneella ja ihmisellä on samat säännöt

Tekoälyn hyödyntämiseen sovelletaan samoja eettisiä periaatteita kuin DNA:n toimintaan muutenkin. Koneoppiminen tekoälyn muotona ei saa johtaa syrjintään tai ennakkoluulojen vahvistamiseen.
DNA on yhtiönä vastuussa tekoälyn tekemistä päätöksistä ja mahdollisista virheistä.

Asiakkaalla on vapaus valita

Tarjoamme asiakkaalle laadukasta palvelua eri kanavissa. DNA:n asiakkaan tulee tietää onko hän tekemisissä chatbotin vai ihmisen kanssa. Tarjoamme mahdollisuuden valita myös ihmiskontaktin asiakaspalvelun ja myymälöiden palveluaikojen ja -rajauksien puitteissa.

Data on turvassa

Tekoäly mahdollistaa asiakkaiden käyttäytymisen ja mielenkiinnon kohteiden tunnistamisen datan avulla. Huolehdimme DNA:lla, että meillä on tietosuoja ja tietoturva asianmukaisesti kunnossa.