Tekoäly ja eettiset periaatteet

Tekoäly tuo hyötyä asiakkaille

DNA haluaa hyödyntää tehokkaasti reaaliaikaista, rikasta asiakas-, verkko- ja käyttäytymisdataa läpi kanavien ja liiketoimintojen, jotta se pystyy tarjoamaan asiakkailleen niin henkilökohtaisen ja asiantuntevan palvelun kuin mahdollista. Asiakkaalla pitää kuitenkin aina olla vapaus valita, haluaako hän asioida tekoälyn vai ihmisen kanssa. Tämän lisäksi DNA pyrkii tehostamaan operatiivista toimintaansa tekoälyn avulla.

Esimerkkejä siitä, miten DNA tulee tekoälyä hyödyntämään, on monia. Tekoälyn avulla DNA:n asiakaspalvelussa työskentelevä henkilöstö osaa tarjota yksittäiselle asiakkaalle sopivia ratkaisuja eikä aikaa tarvitse käyttää niin paljon asiakastarpeen ja tilanteen selvitystyöhön. Tämä on mielekkäämpää asiakkaalle, mutta myös palvelutyötä tekevälle henkilöstölle, koska he pystyvät tarjoamaan asiakkaan arvostamia ratkaisuja nopeammin ja tehokkaammin. Samoin tekoälyn avulla tehtyjä suosituksia voidaan kohdentaa asiakkaille heidän kiinnostuksen kohteidensa mukaisesti digitaalisissa palveluissa.

Mitä tekoälyllä tarkoitetaan?

Tekoäly on tietokone tai tietokoneohjelma, joka kykenee tekemään älykkäinä pidettäviä toimintoja. Yleisen määritelmän mukaan heikko tekoäly viittaa koneeseen, joka käyttää ohjelmistoa joidenkin sellaisten ongelmien tutkimiseen tai ratkaisemiseen, jotka eivät käsitä ihmisen kognitiivisia kykyjä kaikessa laajuudessaan. Koneoppiminen on tekoälyn osa-alue, jonka tarkoituksena on saada ohjelmisto toimimaan entistä paremmin pohjatiedon ja mahdollisen käyttäjän toiminnan perusteella. Koneoppimisessa ohjelmistolle ei ole välttämättä määritetty toimintamenetelmää (algoritmia) jokaista tilannetta varten, vaan kone oppii itsenäisesti päätymään haluttuun lopputulokseen.

Ohjelmistorobotti käyttää erilaisia tietojärjestelmiä samoin kuin normaali käyttäjä (ihminen) tekisi. Sen avulla pystytään automatisoimaan erilaisia rutiiniprosesseja tietotyössä. Botti on lyhenne sanasta robotti ja tarkoittaa tietokoneohjelmaa, joka osaa toimia itsenäisesti sille määriteltyjen toimintaohjeiden puitteissa.

DNA:n tekoälyn hyödyntämisen eettiset periaatteet

Ihminen on ohjaksissa

Ihminen asettaa reunaehdot tekoälyn hyödyntämiselle ja sen tekemille päätöksille.
Ihmisen tulee kyetä seuraamaan ja kontrolloimaan tekoälyn toimintaa DNA:lla.

Tekoäly on ihmisen supervoima

Tekoälyn hyödyntämisen tarkoitus on vapauttaa ihminen tekemään mielekkäämpää työtä siirtämällä manuaalityötä koneelle.
Tarjoamme näin parempaa palvelua asiakkaille ja toimimme tehokkaammin.

Koneella ja ihmisellä on samat säännöt

Tekoälyn hyödyntämiseen sovelletaan samoja eettisiä periaatteita kuin DNA:n toimintaan muutenkin. Koneoppiminen tekoälyn muotona ei saa johtaa syrjintään tai ennakkoluulojen vahvistamiseen.
DNA on yhtiönä vastuussa tekoälyn tekemistä päätöksistä ja mahdollisista virheistä.

Asiakkaalla on vapaus valita

Tarjoamme asiakkaalle laadukasta palvelua eri kanavissa. DNA:n asiakkaan tulee tietää onko hän tekemisissä chatbotin vai ihmisen kanssa. Tarjoamme mahdollisuuden valita myös ihmiskontaktin asiakaspalvelun ja myymälöiden palveluaikojen ja -rajauksien puitteissa.

Data on turvassa

Tekoäly mahdollistaa asiakkaiden käyttäytymisen ja mielenkiinnon kohteiden tunnistamisen datan avulla. Huolehdimme DNA:lla, että meillä on tietosuoja ja tietoturva asianmukaisesti kunnossa.