Mutkaton ja kestävä kumppani

Olemme sitoutuneet harjoittamaan eettistä ja kestävää liiketoimintaa, ja odotamme samaa myös kumppaneiltamme. Toiminnallamme pyrimme vaikuttamaan positiivisesti suomalaiseen yhteiskuntaan.

Miksi DNA haluaa olla mutkaton ja kestävä kumppani?

 

Vain luotettava ja läpinäkyvä kumppani voi saada aikaan positiivisia muutoksia myös yhteiskunnassa. Arvomme elävät vahvasti arjessamme ja ohjaavat toimintaamme. Olemme nopeita, rohkeita ja mutkattomia.

DNA  noudattaa kaikessa toiminnassaan kansallista lakia. DNA noudattaa ILO:n yleissopimuksen ja YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen periaatteita, vähimmäispalkkaa ja työaikoja koskevaa lainsäädäntöä sekä yleisiä ympäristö-, terveys- ja turvallisuusvaatimuksia.
 

Osana Telenor-konsernia Telenorin eettiset ohjeet koskevat jokaista DNA:laista. Odotamme myös toimittajiemme ja alihankkijoidemme toimivan samojen periaatteiden mukaisesti.

Näin ohjaamme toimintaamme

DNA:lla hyvä hallinto taataan monella eri tasolla aina ihmisläheisestä esihenkilötyöstä sääntelyn seurantaan ja toteutukseen. Vastuullisuutta koskevat politiikat ja niitä tarkentavat manuaalimme kuitenkin ovat:

  • Konsernipolitiikka, Sustainability
  • Konsernimanuaalit: Sustainability Environment & Climate, Sustainability Human Rights Due Diligence, Sustainability Partnerships, Sustainability E-Waste and Recycling, Responsible Business Reporting
  • Konsernipolitiikka, Privacy
  • Konserinipolitiikka, Anti-Corruption
  • Konsernipolitiikka, People
  • Konsernimanuaali: Diversity & Inclusion

Lisäksi DNA:lla on käytössä anonyymi ilmoituskanava väärinkäytösten tai epäeettisen toiminnan ilmoittamiseksi. DNA:n työntekijät voivat ilmoittaa huolenaiheensa Telenorin yhteiseen Integrity Hotline -tukilinjaan.
 

DNA on osa kansallista ja kansainvälistä vastuullisuuskeskustelua ja on mukana muun muassa seuraavissa yritysvastuualoitteissa:
 

  • UN Global Compact (Jäsenyys Suomen verkostossa Telenorin tytäryhtiönä)
  • FIBS yritysvastuuverkosto
  • Inklusiiv ry
  • Science Based Targets Initiative (osana Telenoria)

DNA maksaa kaikki veronsa Suomeen

Vastuullisuutemme ulottuu myös suomalaisen yhteiskunnan kehittämiseen. Pidämme huolta yhteiskuntamme kehittämisestä muun muassa rakentamalla tärkeää verkkoinfrastruktuuria, huolehtimalla digitaalisesta yhdenvertaisuudesta – ja yhdistämällä suomalaiset kaikkeen mikä kenellekin on tärkeintä: ihmiset, asiat, tapahtumat ja työpaikat. Maksamme myös kaikki veromme Suomeen. Vuonna 2022 DNA maksoi veroja ja veronkaltaisia maksuja Suomeen yhteensä 189 miljoonaa euroa.

Lue lisää vuosikertomuksestamme

Tavoitteemme


 

DNA mittaa onnistumistaan Mutkattomana ja kestävänä kumppanina sen kautta, kuinka hyvin se pystyy pitämään henkilöstönsä tietoisena niin heidän kuin yrityksen vastuusta globaalissa maailmassa. DNA kouluttaa ja uudelleen kouluttaa vuosittain kaikille työntekijöilleen eettiset ohjeet, sekä merkittäville tiimeille ihmisoikeudet. Ihmisoikeuskoulutustyötä ohjaa DNA:n tekemä ihmisoikeusanalyysi, joka on viimeksi päivitetty vuonna 2021. Vuonna 2022 DNA onnistui toteuttamaan molemmat tavoittensa 100 prosenttisesti. 
 

Esimerkkejä toimenpiteistämme

DNA ja toimittajat

 

DNA:lla on toimittajille ja alihankkijoille suunnatut vastuullisuusvaatimukset (Supplier Code of Conduct). DNA:n merkittävät uudet toimittajat ovat enenevissä määrin allekirjoittaneet myös Telenorin yhteisiä toimittajien ja alihankkijoiden vastuullisuusvaatimuksia (Supplier Conduct Principles). Vastuullisuusvaatimukset ovat aina oleellinen osa hankintasopimusta, ja ne velvoittavat myös alihankkijan alihankkijoita noudattamaan samoja periaatteita. Merkittävät toimittajat arvioidaan säännöllisesti ihmisoikeusriskien, turvallisuus- ja yksityisyydensuojariskien, tuote- ja palveluriskien, toimittajariskien ja maariskien näkökulmasta.

DNA edistää osana Telenoria SBTi-tavoitteitaan sitä, että kaksi kolmasosaa eli 68 prosenttia toimittajistamme kulujen mukaan luokiteltuna olisi osa Pariisin ilmastosopimuksen mukaista tavoiteasetantaa.

DNA ja ihmisoikeudet

DNA teki ensimmäisen Human Rights Due Dilligence -arvionsa vuonna 2021. Meille tietoliikenneyhtiönä suurimmat ihmisoikeusvaikutukset vaikutukset liittyvät sananvapauteen ja yksityisyydensuojaan. Ihmisoikeuksia koulutetaan vuosittain olennaisille tiimeille.

DNA ja korruption torjunta

DNA:lla on nollatoleranssi korruption ja lahjonnan suhteen, mikä määritellään konsernin eettisissä ohjeissa ja muistutetaan vuosittain pakollisessa eettisten ohjeistuksen koulutuksessa kaikille työntekijöille.

Tutustu Telenorin vastuullisuustyöhön.

Meille vastuullisuus on sitä, miten yritys harjoittaa liiketoimintaa vastuullisesti, mikä auttaa sekä luomaan arvoa ihmisilleen, osakkeenomistajilleen ja yhteiskunnalle että vahvistamaan ja ylläpitämään maailmaa tuleville sukupolville.

Telenor Group on sitoutunut Global Compactin periaatteisiin. Tuemme  sen kestävän kehityksen tavoitteita, ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön ja korruption vastaiseen toimintaan liittyviä periaatteita sekä muita YK:n tavoitteita.