Hyvä hallinto

Hyvä hallinto on kaiken vastuullisen toiminnan perusta. DNA:lla vastuullisuus ulottuu omasta toiminnasta ja henkilöstöstä toimittajiimme ja alihankkijoihimme. 

DNA noudattaa aina kaikessa toiminnassaan kansallista lakia. Yhteiset arvomme luovat pohjan DNA:n toimintakulttuurille, kasvulle ja kehittymiselle. Osana Telenor-konsernia Telenorin eettiset ohjeet koskevat jokaista DNA:laista. 

Työnantajana DNA noudattaa ILO:n yleissopimuksen ja YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen periaatteita, vähimmäispalkkaa ja työaikoja koskevaa lainsäädäntöä sekä yleisiä ympäristö-, terveys- ja turvallisuusvaatimuksia. Odotamme myös toimittajiemme ja alihankkijoidemme toimivan samojen periaatteiden mukaisesti.

 Näin ohjaamme toimintaamme

DNA:lla hyvä hallinto taataan monella eri tasolla aina ihmisläheisestä esihenkilötyöstä sääntelyn seurantaan ja toteutukseen. Vastuullisuutta koskevat politiikat ja niitä tarkentavat manuaalimme kuitenkin ovat:

  • Konsernipolitiikka, Sustainability
  • Konsernimanuaalit: Sustainability Environment & Climate, Sustainability Human Rights Due Diligence, Sustainability Partnerships, Sustainability E-Waste and Recycling, Responsible Business Reporting
  • Konsernipolitiikka, Privacy
  • Konserinipolitiikka, Anti-Corruption
  • Konsernipolitiikka, People
  • Konsernimanuaali: Diversity & Inclusion

Lisäksi DNA:lla on käytössä anonyymi ilmoituskanava väärinkäytösten tai epäeettisen toiminnan ilmoittamiseksi. DNA:n työntekijät voivat ilmoittaa huolenaiheensa Telenorin yhteiseen Integrity Hotline -tukilinjaan.

DNA maksaa kaikki veronsa Suomeen

Vastuullisuutemme ulottuu myös suomalaisen yhteiskunnan kehittämiseen. Pidämme huolta yhteiskuntamme kehittämisestä muun muassa rakentamalla tärkeää verkkoinfrastruktuuria, huolehtimalla digitaalisesta yhdenvertaisuudesta – ja yhdistämällä suomalaiset kaikkeen mikä kenellekin on tärkeintä: ihmiset, asiat, tapahtumat ja työpaikat. Maksamme myös kaikki veromme Suomeen. Vuonna 2021 DNA maksoi veroja ja veronkaltaisia maksuja Suomeen yhteensä 202 miljoonaa euroa.

Lue lisää vuosikertomuksestamme.

Hyvät yritykset takaavat suomalaisille hyvän huomisen

Olemme mukana Elinkeinoelämän keskusliiton Hyvä yritys -kampanjassa. Hyvät yritykset rakentavat Suomea, jossa hyvinvointia on tarjolla huomennakin. Hyvät yritykset maksavat yhteiskunnalle elintärkeitä veroja, työllistävät satoja tuhansia suomalaisia, innovoivat uutta ja kehittävät kestävämpää maailmaa.

 Lue lisää hyvistä yrityksistä.

Lue lisää vuosikertomuksesta

Tavoitteet ja esimerkkejä toimenpiteistämme

Tavoite suoritettu! 100% DNA:laisista suoritti eettisen ohjeen koulutuksen vuonna 2022.

DNA's supervisors are required to read our guidelines for sustainable decisions, which guide on the smartest course of action in terms of strategy, guidelines and business.

DNA:lla on käytössä vastuullisen ja strategian mukaisen päätöksenteon malli, DNA Päätöspolku. Se toimii tarkastuslistana, jolla arvioidaan päätöksen vaikutuksia sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä neljällä eri osa-alueella: strategian mukaisuus, taloudellisuus ja riskit, sääntöjen ja lain mukaisuus sekä yleinen hyväksyttävyys.

Päätöspolku haastaa DNA:laisia pohtimaan muun muassa seuraavia kysymyksiä: 

  • Onko päätös linjassa DNA:n eettisten ohjeiden kanssa?
  • Onko siihen liittyvät riskit ja mahdollisuudet kartoitettu?
  • Onko päätöksenteossa kuultu riittävästi DNA:n omia asiantuntijoita?

Jos kaikkiin Päätöspolun 12 kysymykseen ei pystytä vastaamaan, päätös viedään takaisin valmisteluun. 

Kaikki esimiehet osallistuvat DNA Päätöspolku -koulutukseen, ja vuonna 2019 DNA:lla koulutettiin lähes 200 henkilöä. Esimiesten lisäksi koulutus on tarjolla kaikille DNA:laisille, jotka kaipaavat tukea arjen päätöksentekoon.

”Koulutuksista on tullut hyvää palautetta ja ne on koettu hyödyllisiksi. Sisäisten kyselyjen mukaan Päätöspolku tunnetaan hyvin ja se on käytössä arjessa”, sanoo DNA:n vastuullisuuspäällikkö Hanna Haapakoski.

DNA Päätöspolku on ollut käytössä liiketoimintojen johtoryhmissä ja keskeisissä ohjausryhmissä jo vuodesta 2017 lähtien. Päätöspolku-koulutukset jatkuvat edelleen vuonna 2020.

Telenor Group on sitoutunut Global Compactin periaatteisiin. Tuemme  sen kestävän kehityksen tavoitteita, ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön ja korruption vastaiseen toimintaan liittyviä periaatteita sekä muita YK:n tavoitteita.