Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: DNA Oyj

Yhteystiedot:

PL 10

01044 DNA

DNA Oyj

Läkkisepäntie 21

00620 Helsinki

Puhelin: Vaihde 044 0440

 

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Henriikka Tuomilehto

Yhteystiedot:

PL 10

01044 DNA

DNA Oyj

Läkkisepäntie 21

00620 Helsinki

Puhelin: 044 044 1314

 

3. Rekisterin nimi

DNA konsernin työnhakijatietokanta

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

- ottaa vastaan työnhakijoiksi ilmoittautuvien työhakemuksia, hakemus voi olla tiettyyn tehtävään tai ns. avoin hakemus, hakemukset voivat olla joko sisäisiä (DNA:n organisaatiossa työpaikkaa vaihtavat) tai ulkoisia

- säilyttää työnhakijan antamia hakemustietoja hakijarekisterissä hakijan määrittelemän ajan (3, 6 tai 12 kuukautta) tai kunnes valintaprosessi on päättynyt (hakemus tiettyyn tehtävän).

 

5. Rekisterin tietosisältö

DNA konsernista työpaikkaa hakeneiden tiedot

- henkilötiedot: nimi, yhteystiedot, syntymäaika samannimisten henkilöiden yksilöimiseksi

- vapaamuotoinen hakemuksen saateteksti ja lisätiedot

- hakijan koulutus- ja työkokemustiedot

- hakijan kokemusta ja osaamista kuvaavat tiedot

- hakijan toivomukset tulevasta työtehtävästä

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet  

Työnhakijat jättävät itse tietonsa työnhakijatietokantaan siihen tarkoitukseen suunnitellun ohjelmiston avulla

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei tapahdu

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Tulostetusta hakulomakkeista huolehtivat tietokannan käyttäjät itse annettujen ohjeiden mukaisesti. Aineistoa ei luovuteta DNA konsernin ulkopuolelle.

 

B. Tietojärjestelmiin tallennetut tiedot

Työhakemusten käsittely vaatii käyttöoikeuden ja kirjautumisen järjestelmään (käyttäjätunnus-salasana-pari). Käyttöoikeus järjestelmään on vain erikseen määritetyillä DNA:n työntekijöillä. Järjestelmän käyttö on rajattu siten, että sitä voi käyttää vain DNA:n tietokoneilta. Tietoliikenne selaimen ja palvelimen välillä on salattu SSL-salauksella.