Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: DNA Oyj
Yhteystiedot:
PL 10
01044 DNA
DNA Oyj
Läkkisepäntie 21
00620 Helsinki
Puhelin: Vaihde 044 0440

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Hilkka Strang
Yhteystiedot:
PL 10
01044 DNA
DNA Oyj
Läkkisepäntie 21
00620 Helsinki
Puhelin: 044 044 1314

3. Rekisterin nimi
DNA konsernin työnhakijatietokanta

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
- ottaa vastaan työnhakijoiksi ilmoittautuvien työhakemuksia, hakemus voi olla tiettyyn tehtävään tai ns. avoin hakemus, hakemukset voivat olla joko sisäisiä (DNA:n organisaatiossa työpaikkaa vaihtavat) tai ulkoisia
- säilyttää työnhakijan antamia hakemustietoja hakijarekisterissä hakijan määrittelemän ajan (3, 6 tai 12 kuukautta) tai kunnes valintaprosessi on päättynyt (hakemus tiettyyn tehtävän).


5. Rekisterin tietosisältö
DNA konsernista työpaikkaa hakeneiden tiedot
- henkilötiedot: nimi, yhteystiedot, syntymäaika samannimisten henkilöiden yksilöimiseksi
- vapaamuotoinen hakemuksen saateteksti ja lisätiedot
- hakijan koulutus- ja työkokemustiedot
- hakijan kokemusta ja osaamista kuvaavat tiedot
- hakijan toivomukset tulevasta työtehtävästä


6. Säännönmukaiset tietolähteet  
Työnhakijat jättävät itse tietonsa työnhakijatietokantaan siihen tarkoitukseen suunnitellun ohjelmiston avulla


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Ei tapahdu


8. Rekisterin suojauksen periaatteet
A. Manuaalinen aineisto
Tulostetusta hakulomakkeista huolehtivat tietokannan käyttäjät itse annettujen ohjeiden mukaisesti. Aineistoa ei luovuteta DNA konsernin ulkopuolelle.

B. Tietojärjestelmiin tallennetut tiedot
Työhakemusten käsittely vaatii käyttöoikeuden ja kirjautumisen järjestelmään (käyttäjätunnus-salasana-pari). Käyttöoikeus järjestelmään on vain erikseen määritetyillä DNA:n työntekijöillä. Järjestelmän käyttö on rajattu siten, että sitä voi käyttää vain DNA:n tietokoneilta. Tietoliikenne selaimen ja palvelimen välillä on salattu SSL-salauksella.